Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 18
12. juni 2019
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om teater
(Ændring af indstillingsberettigede til bestyrelsen for Grønlands Nationalteater og indsættelse af bestemmelse om ansættelsesforhold)

 

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 23 af 18. november 2010 om teater foretages følgende ændringer:

 

1. § 4, stk. 2, affattes således:

”  Stk. 2.  Naalakkersuisut udpeger medlemmerne efter indstilling således:
1)  1 medlem efter indstilling fra SILA, Grønlandske Scenekunstneres forening,
2)  1 medlem efter indstilling fra kommunerne i forening, jf. dog stk. 4,
3)  1 medlem efter indstilling fra Den Grønlandske Forfatterforening,
4)  1 medlem efter indstilling fra Grønlands Erhverv, og
5)  1 medlem efter indstilling fra medarbejderne ved Grønlands Nationalteater.”

2. § 4, stk. 4, affattes således:

”  Stk. 4.  Hvis kommunerne ikke kan opnå enighed om en fælles indstilling, udpeger Naalakkersuisut et medlem blandt de indstillinger, som kommunerne har afgivet.”

 

3. I § 4 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

”  Stk. 5.  Hvis en af de i stk. 2, nr. 1, 3 og 4 nævnte organisationer ændrer navn, afgives indstillingen af denne organisation.

  Stk. 6.  Hvis en af de i stk. 2, nr. 1, 3 og 4 nævnte organisationer opløses, udpeger Naalakkersuisut et medlem, der har indblik i det område, som den opløste organisation har haft sit virke indenfor.”

 

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 7-11.

 

4. Efter § 7 indsættes:

  § 7 a.  Grønlands Nationalteater er med hensyn til vilkår og øvrige forhold for ansættelser, forhold under ansættelsen og afskedigelser, forpligtet til at holde sig inden for det aftalte i en rammeaftale, der indgås mellem Grønlands Nationalteater og Naalakkersuisut, jf. stk. 2.

  Stk. 2.  Rammeaftalen skal som minimum indeholde bestemmelser om ansættelsesformer, grundlønniveauer, tillæg, lønregulering, pensionsbidrag og generelle ansættelsesvilkår.”

  

§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. august 2019.

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 12. juni 2019

 

 

 

Kim Kielsen
Dokumenter