Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr.  -
17. juli 2019
Gældende

Cirkulære om lovbekendtgørelser

I medfør af § 23, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut, fastsættes følgende for samtlige medlemmer af Naalakkersuisut:

 

Om lovbekendtgørelser

 

  § 1.  En lovbekendtgørelse er en bekendtgørelse der indeholder en officiel sammenskrivning af en hovedlov og ændringslovene til hovedloven. En lovbekendtgørelse udfærdiges af det ressortansvarlige departement.

  Stk. 2.  Indholdet i lovbekendtgørelser har ikke selvstændig lovkraft, men er alene en tjeneste til borgerne, erhvervslivet, offentlige myndigheder o.a., for at give dem et bedre overblik over gældende ret. En lovbekendtgørelse ændrer ikke ved, at det er lovene, som vedtaget af Inatsisartut, der er retlig bindende.

 

Krav om lovbekendtgørelser

 

  § 2. Når en ændringslov er vedtaget i Inatsisartut, skal det ressortansvarlige departement udfærdige en lovbekendtgørelse, hvor hovedloven og alle ændringslovene sammenskrives.

  Stk. 2. Lovbekendtgørelsen skal foreligge på grønlandsk og dansk, og skal kundgøres, jf. § 5. Lovbekendtgørelser sendes ikke i høring.

 

Ansvaret for lovbekendtgørelsen

 

  § 3. Det ressortansvarlige departement har ansvaret for at lovbekendtgørelsen er indholdsmæssigt korrekt, og at tidsfristerne i dette cirkulære overholdes.

  Stk. 2. Den endelige lovbekendtgørelse underskrives administrativt før den sendes til Lovafdelingen til kundgørelse.

 

Opsætning og lovteknik

 

  § 4. Lovbekendtgørelser skal laves efter retningslinjer, som Lovafdelingen fastsætter, og skal i lovteknik hos Lovafdelingen med en frist på mindst 4 uger.

 

Kundgørelse

 

  § 5. Lovebekendtgørelsen skal sendes til Lovafdelingen til kundgørelse senest 3 måneder efter, at ændringsloven er kundgjort.

  Stk. 2. Er der tale om sammenskrivning af flere eller større ændringslove, er fristen 6 måneder.

 

 

Uoverensstemmelse imellem lovbekendtgørelse og lov

 

  § 6.  Er der uoverensstemmelser mellem en lovbekendtgørelse og de love, der er optaget i lovbekendtgørelsen, skal det ressortansvarlige departement straks informere Lovafdelingen om dette.

  Stk. 2.  Det ressortansvarlige departement skal snarest mulig rette disse uoverensstemmelser, og derefter på ny sende lovbekendtgørelsen til lovteknik, jf. § 4, og sidenhen til kundgørelse, jf. § 5.

 

Ikrafttrædelsesdato

 

  § 7. Cirkulæret træder i kraft dagen efter cirkulærets kundgørelse, og er gældende for ændringslove, der bliver vedtaget af Inatsisartut efter den 1. juli 2019.

 

 

 

Formandens Departement, den 17. juli 2019

 

 

 

Kim Kielsen (sign.)

/

Hans-Peder B. Christensen (sign.)