Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 25
17. november 2017
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde
(Tilskudsforhøjelse)

§ 1

 I landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde, som ændret ved blandt andet Landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006, Inatsisartutlov nr. 25 af 18. november 2010, og senest ved Inatsisartutlov nr. 4 af 3. juni 2015 foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:
  ”  Et politisk parti, der er repræsenteret i Inatsisartut, har ret til tilskud til partiets politiske arbejde, bestående af et grundtilskud på 850.000 kr. årligt samt et mandattilskud, der udgør 275.000 kr. årligt for hvert af partiets mandater. Grundtilskuddet og mandattilskuddet reguleres 1 gang årligt ved kalenderårets begyndelse i overensstemmelse med det grønlandske reguleringspristal, dog oprundet til det nærmeste antal kroner, som kan deles med 100. Regulering finder sted første gang i 2019.”

2. § 3 a, stk. 1, affattes således:
”  Et politisk parti, som ikke ved seneste valg til Inatsisartut var opstillet eller opnåede repræsentation i Inatsisartut, men som et eller flere medlemmer af Inatsisartut efterfølgende overgår til at repræsentere, har ret til tilskud til partiets politiske arbejde i Inatsisartut. Tilskuddet udgør 275.000 kr. årligt for hvert af partiets mandater. Tilskuddet reguleres 1 gang årligt ved kalenderårets begyndelse i overensstemmelse med det grønlandske reguleringspristal, dog oprundet til det nærmeste antal kroner, som kan deles med 100. Regulering finder sted første gang i 2019.”

3. § 4, stk. 1, affattes således:
”  Et medlem af Inatsisartut, valgt for et parti eller kandidatforbund, som udtræder af partiet eller kandidatforbundet, har ret til tilskud til sit politiske arbejde i Inatsisartut. Tilskuddet udgør årligt 275.000 kr. Tilskuddet reguleres 1 gang årligt ved kalenderårets begyndelse i overensstemmelse med det grønlandske reguleringspristal, dog oprundet til det nærmeste antal kroner, som kan deles med 100. Regulering finder sted første gang i 2019.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.Grønlands Selvstyre, den 17. november 2017
Kim Kielsen