Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 20
24. november 2017
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om aftrapningsgrænser, grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring

I medfør af § 8, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger, fastsættes:

 

Kapitel 1
Aftrapning og minimumsegenandele

 

Husstande uden børn

 

§ 1.  Aftrapningen af boligsikringen starter ved en aktuel indkomst på kr. 60.000 årligt for en husstand uden børn.
  Stk. 2.  For husstande uden børn stiger egenandelen med 0,7 procentpoint, for hver kr. 1.000 den aktuelle indkomst overstiger kr. 60.000 årligt.
  Stk. 3.  Minimumsegenandelen for husstande uden børn udgør 5 procent af huslejen.


Husstande med børn

 

§ 2.  Aftrapningen af boligsikringen starter ved en aktuel indkomst på kr. 25.000 årligt for en husstand med 1 eller flere børn.
  Stk. 2.  For husstande med børn stiger egenandelen med 0,25 procentpoint for hver kr. 1.000 den aktuelle indkomst overstiger kr. 25.000 årligt.
  Stk. 3.  Minimumsegenandelen for husstande med børn udgør 2 procent af huslejen.

 

  § 3. Aftrapningsgrænserne i § 1, stk. 1 og § 2, stk. 1 reguleres årligt med satstilpasningsprocenten.
  Stk. 2.  Aftrapningsgrænserne offentliggøres 1 gang årligt af Naalakkersuisut.


Egenandel

 

  § 4. Egenandelen for de forskellige indkomstintervaller op til bortfaldsgrænserne i § 1 og § 2 fremgår af bilag 1.


Minimum- og maksimumbeløb

 

§ 5.  Boligsikring på under kr. 1.200 pr. år kommer ikke til udbetaling.
  Stk. 2.  Ved ret til boligsikring for en kortere periode end 1 år, udgør minimumsbeløbet en forholdsmæssig del af beløbet i stk. 1.

 

§ 6.  Boligsikring kan maksimalt udgøre kr. 60.000 pr. år for en husstand. 
  Stk. 2.  Boligsikring ved leje af enkeltværelser kan maksimalt udgøre kr. 18.000 pr. år
  Stk. 3.  Ved ret til boligsikring for en kortere periode end 1 år, udgør maksimumsbeløbet en forholdsmæssig del af beløbet i stk. 1 eller stk. 2.  


Kapitel 2
Ikrafttrædelse og ophævelsesbestemmelser

 

§ 7.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 29. december 2015 om grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring.

 

 

Grønlands Selvstyre den 24. november 2017

 

 

Sara Olsvig

/

Julie Præst Wilche