Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 31
28. november 2016
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond
(Råstoffondens indtægtsgrundlag)

§ 1

I landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 9. december 2015, foretages følgende ændringer:


1.
  I § 3, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:
”Råstofindtægter omfatter ikke selvstyrets indtægter ved erhvervelse af fysiske aktiver, herunder oliespildsbekæmpelsesudstyr, bygninger, andre anlæg og andet udstyr med videre, hvis aktiverne hovedsageligt er etableret eller anvendt til brug for råstofaktiviteter.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2017.Grønlands Selvstyre, den 28. november 2016


Kim Kielsen 

Dokumenter