Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 28
28. november 2016
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om fiskeri
(Indførelse af bestemmelse om overdragelse af administrationen af licensudstedelse til kommunalbestyrelserne)

§ 1

I landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som ændret ved blandt andet Inatsisartutlov nr. 12 af 3. december 2012 og senest ved Inatsisartutlov nr. 18 af 3. juni 2015, foretages følgende ændringer:


1.
I § 14 indsættes som stk. 5:
Stk. 5. Naalakkersuisut kan ved udstedelse af nærmere regler pålægge kommunalbestyrelserne at varetage den administrative forvaltning af udstedelse af licenser til fiskeri.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2017.Grønlands Selvstyre den 28. november 2016

Kim Kielsen