Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 23
28. november 2016
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland
(Anvendelse på andre uddannelseskategorier, rapportering m.v.)

§ 1

I landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 27 af 9. december 2015, foretages følgende ændringer:


1.
  § 2, stk. 1, nr. 2, affattes således:
”2) stillinger, hvis varetagelse kræver faglig uddannelse svarende til mesterlære eller erhvervsfaglig grunduddannelse, og”.

2.  § 2, stk. 1, nr. 3, ophæves.
Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

3.  Efter § 2, stk. 2, indsættes som stk. 3,4 og 5:
Stk. 3.  Undtaget fra stk. 2 er udefra kommende lønnet arbejdskraft, hvis den pågældende:
1) er ansat i et firma med hjemsted udenfor Grønland,
2) ikke har bopæl i landet,
3) alene er beskæftiget med opgaver på vegne og regning af den udenlandske arbejdsgiver,
4) ikke er beskæftiget med opgaver for en grønlandsk opdragsgiver eller kunde, og
5) ikke er beskæftiget med opgaver her i landet af varig karakter.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om, at loven gælder ved anvendelse af udefra kommende lønnet arbejdskraft inden for andre end de i stk. 1 nævnte stillingskategorier.
  Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om, at loven ikke gælder ved anvendelse af udefra kommende lønnet arbejdskraft inden for stillingskategorier, der ellers er omfattet af stk. 1.”.

4.  Overskriften efter § 4 affattes således:

                                            ”Kommunale tilladelser og anmeldelser”

5.  § 6, stk. 2, affattes således:
”  Stk. 2.  Kommunal tilladelse meddeles for en tidsbegrænset periode på højest to år.”.

6.  Efter § 6, stk. 4, indsættes som stk. 5:
”  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om rapportering, dens indhold og hyppighed.”.
 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2017.Grønlands Selvstyre, den 28. november 2016


Kim Kielsen