Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 22
28. november 2016
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens
(Regulering af import af dyrearter)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 12 af 6. juni 2016 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens, foretages følgende ændringer:


1.
  § 1,  stk. 1, nr. 2, affattes således:
”2) Regulering af import af dyrearter som kan medvirke til spredning af zoonoser og zoonotiske agens.”

2.  § 2,  stk. 1, nr. 4, ophæves.

3.  Overskriften til kapitel 4 affattes således:
Import af dyr

4.  § 4  affattes således:
§ 4.  For at forhindre udbredelsen af zoonoser og zoonotiske agens, kan Naalakkersuisut udstede nærmere regler om, herunder forbud mod, import af dyr.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft d. 1. januar 2017.Grønlands Selvstyre, 28. november 2016


Kim Kielsen