Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
25. maj 2016
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter
(Afgift på drikkevand og drikkeklare koffeinholdige drikkevarer samt ophævelse af virkningerne af tilbagevirkende kraft.)

§ 1

I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, som ændret senest ved Inatsisartutlov nr. 21 af 23. november 2015, foretages følgende ændringer:


1.     
§ 1, stk. 1, nr. 4,affattes således:
”Nr. 4.
Mineralvand, sodavand, limonader og andre kulsyreholdige, ikke ethanolholdige læskedrikke, såfremt de ikke er omfattet af nr. 4a eller 4b, pr. liter 7 kr. 50 øre”.

2.      Efter § 1, stk. 1, nr. 4, litra a, indsættes:
”Nr. 4b.   
Drikkeklare drikkevarer med ethanolindhold under 1,21 volumenprocent, der pr. liter indeholder mere end 149 mg koffein, pr. liter 15 kr. 00 øre”.

3.      Efter nyt § 1, stk. 1, nr. 4, litra b, indsættes:
”Nr. 4c.
Drikkevand pr. liter 1 kr. 50 øre”.


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2016.
  Stk. 2.  Inatsisartutlov nr. 21 af 23. november 2015 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter har ikke virkning ved indførsel af de i § 1, stk. 1, nr. 2, 9, litra c og d, og nr. 27, nævnte varer, såfremt afgiftspligten er indtrådt i perioden fra 20. august til 23. november 2015.
  Stk. 3.  I de i stk. 2 nævnte tilfælde tilbagebetaler skatteforvaltningen indbetalte afgifter til de afgiftspligtige. Skatteforvaltningen kan betinge en tilbagebetaling af, at den afgiftspligtige fremlægger dokumentation for afgifternes beregning og betaling. Tilbagebetalte beløb forrentes ikke.Grønlands Selvstyre, den 25. maj 2016


Kim Kielsen

Dokumenter