Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 26
4. november 2016
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Qaasuitsup Kommunia

I medfør af § 26, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 27, stk. 3, i Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, som ændret ved Landstingslov nr. 3. af 21. maj 2001, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse for Qaanaaq og bygderne Qeqertat, Savissivik, Siorapaluk, Aappilattoq, Kangersuatsiaq, Kullorsuaq, Innaarsuit, Naajaat, Nuussuaq, Tasiusaq, Nutaarmiut og Upernavik Kujalleq.


Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

 

  § 2.  I bygden Savissivik er salg af stærke og svage alkoholholdige drikke forbudt.

 

  § 3.  I bygden Savissivik er udskænkning af stærke drikke med en alkoholvolumenprocent på 15 eller derover forbudt.

 

  § 4.  I Qaanaaq, samt i bygderne Qeqertat og Siorapaluk, er salg og udskænkning af stærke drikke med en alkoholvolumenprocent på 15 eller derover forbudt.

 

  § 5.  I bygderne Aappilattoq, Kangersuatsiaq, Kullorsuaq, Innaarsuit, Naajaat, Nuussuaq, Tasiusaq, Nutaarmiut og Upernavik Kujalleq kan salg af stærke og svage drikke kun ske efter forudgående bestilling til senere levering. Leveringen skal ske fra Upernavik eller fra en anden by i Grønland. De bestilte drikke leveres enten direkte til kunden eller udleveres gennem butik i bygden.
  Stk. 2.  Udlevering af forudbestilte drikke kan kun ske indenfor de i den til enhver tid gældende landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke fastsatte salgstider.


Sanktioner

 

  § 6.  Ved overtrædelse af §§ 2-5 kan der idømmes bøde.


Ikrafttræden

 

  § 7.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. november 2016.
  Stk. 2.
  Samtidigt ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 4. marts 2011 om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Qaasuitsup Kommunia.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 4. november 2016

 

 

Agatha Fontain                                         

/

Lone Nukaaraq Møller