Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 14
27. juni 2016
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til produktudvikling, eksportfremmende aktiviteter, professionel konsulent bistand (klippekort), is- og vandprojekter og turismeprojekter

I medfør af § 6, § 8, stk. 3 og § 9, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landsbaserede erhverv, fastsættes:

 

Kapitel 1
Støtte til produktudvikling

Størrelse af støtte

  § 1.  Refusion af udgifter til produktudvikling gives med den procentdel, der er fastsat i tilsagnet om støtte. Der kan ydes støtte med et beløb på maksimalt 300.000 kr.
  Stk.2.  Tilsagn efter stk. 1, kan ikke kombineres med tilsagn om støtte efter § 3, § 9 eller § 12.


Varighed af tilsagn

  § 2.  Et tilsagn om støtte til produktudvikling bortfalder automatisk ved udløbet af den i tilsagnet fastsatte tidsfrist.

 

Kapitel 2
Støtte til eksportfremmende aktiviteter

  § 3.  Indenfor beløbet afsat på den årlige finanslov kan der meddeles tilsagn om støtte til eksportfremmende aktiviteter, herunder køb af rådgivning fra eksportråd, handelskamre med videre samt markedsføring.
  Stk. 2.  Indenfor en periode på 3 år kan der højst meddeleles 2 tilsagn om støtte til samme person eller selskab.
  Stk. 3.  Tilsagn efter stk. 1, kan ikke kombineres med tilsagn om støtte efter § 1, § 9 eller § 12.


Størrelsen af støtte

  § 4. Refusion af udgifter til eksportfremmende aktiviteter gives med det fulde beløb dog maksimalt 100.000 kr. 

 
Varighed af tilsagn

  § 5.  Et tilsagn om støtte til eksportfremmende aktiviteter bortfalder automatisk ved udløbet af den i tilsagnet fastsatte tidsfrist.

 

Kapitel 3
Klippekort - Støtte til professionel konsulentbistand

  § 6.  Indenfor en periode på 3 år kan der højst meddeleles 2 tilsagn om støtte med et fast beløb til professionel konsulentbistand til samme person eller selskab.
  Stk. 2.  Tilsagn efter stk. 1, kan ikke kombineres med tilsagn om støtte efter § 1, § 3, § 9 eller § 12.


Størrelsen af støtte

  § 7.  Refusion af udgifter til professionel konsulentbistand gives med det fulde beløb dog maksimalt 25.000 kr. for udgifter til professionel konsulentbistand vedrørende etablering af virksomhed.


Varighed af tilsagn

  § 8.  Et tilsagn om støtte til professionel konsulentbistand (klippekort) bortfalder automatisk ved udløbet af den i tilsagnet fastsatte tidsfrist.

 

Kapitel 4
Støtte til fremme af brugen af grønlandske fødevarer samt is- og vandprojekter

  § 9. Indenfor beløbet afsat på den årlige finanslov kan der meddeles tilsagn om støtte til fremme af brugen af grønlandske fødevarer samt is- og vandprojekter.
  Stk. 2.  Tilsagn om støtte kan gives til produktudvikling og markedsføring af grønlandske fødevarer og is- og vandprodukter.
  Stk. 3.  Tilsagn efter stk. 1, kan ikke kombineres med tilsagn om støtte efter § 1, § 3 eller § 12.  


Størrelse af støtte

  § 10. Refusion af udgifter til fremme af brugen af grønlandske fødevarer samt is- og vandprojekter kan gives med et beløb svarende til 50 procent af de udgifter, der er fastsat i tilsagnet om støtte. Der kan ydes støtte med et beløb på maksimalt 300.000 kr.


Varighed af tilsagn

  § 11.  Et tilsagn om støtte til fremme af brugen af grønlandske fødevarer samt is- og vandprojekter bortfalder automatisk ved udløbet af den i tilsagnet fastsatte tidsfrist.

 

Kapitel 5
Støtte til turismeprojekter

  § 12. Indenfor beløbet afsat på den årlige finanslov kan der meddeles tilsagn om støtte til turismeprojekter.
  Stk. 2.  Tilsagn om støtte kan gives til produktudvikling og markedsføring af turismeprodukter.
  Stk. 3.  Tilsagn efter stk. 1, kan ikke kombineres med tilsagn om støtte efter § 1, § 3 eller § 9.


Størrelse af støtte

 § 13.  Refusion af udgifter til turismeprojekter kan gives med et beløb svarende til 50 procent af de udgifter, der er fastsat i tilsagnet om støtte. Der kan ydes støtte med beløb på maksimalt 300.000 kr.


Varighed af tilsagn

  § 14.  Et tilsagn om støtte til turismeprojekter bortfalder automatisk ved udløbet af den i tilsagnet fastsatte tidsfrist.

 

Kapitel 6
Generelle bestemmelser

  § 15. Støtte kan udbetales samlet, når udgifter, der giver ret til udbetaling af det fulde støttebeløb, er afholdt og dokumenteret. Støtte kan udbetales delvist, når udgifter, der giver ret til udbetaling af en del af det fulde støttebeløb, er afholdt og dokumenteret.
  Stk. 2.  Det er et vilkår for udbetaling af støtte, at udgifterne kan henføres direkte til det i tilsagnet angivne formål.
  Stk. 3. Støtte kan ikke ydes til udgifter, der er afholdt forud for meddelelsen af tilsagnet om støtte.


Rapportering

  § 16.  Støttemodtager skal som en del af dokumentationen udarbejde en rapport om det samlede projekt samt vedrørende anvendelsen af midlerne.
  Stk. 2.  Rapporten skal indgives på rapportskema og fremsendes senest samtidig med ansøgning om udbetaling af støtte.


Ikrafttræden

  § 17.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2016. Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 17. februar 2014 om støtte til produktudvikling, eksportfremmende aktiviteter, fremme af brugen af grønlandske fødevarer og professionel konsulent bistand (klippekort).Grønlands Selvstyre, den 27. juni 2016


Vittus Qujaukitsoq

/

Jørn Skov Nielsen