Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
31. marts 2016
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om autorisation af liturgi, ritualer, salmebøger og salmebogstillæg

I medfør af § 4, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 2 af 29. november 2013, og efter indstilling fra Biskoppen, fastsættes:

 

  § 1.  Naalakkersuisoq for Kirken kan efter indstilling herom fra Biskoppen autorisere nye liturgier, ritualer, salmebøger og salmebogstillæg.
  Stk. 2.  Biskoppen kan fastsætte retningslinjer for anvendelse af flere samtidig gældende liturgier, ritualer, salmebøger og salmebogstillæg.

 

  § 2.  Ved autorisationen skal Naalakkersuisoq for Kirken sikre, at følgende krav er opfyldt:
1)  At det, der ønskes autoriseret, foreligger på grønlandsk og dansk.
2)  At tilblivelsen af liturgien, ritualer, salmebøger og salmebogstillæg er sket med behørig inddragelse af Kirkens personale og menigheden efter forskrifter herfor, der fastsættes af Biskoppen.
3)  For liturgier og ritualer skal der foreligge angivelse af:
a)  hvilken kirkelig handling liturgien eller ritualet skal anvendes til.
b)  hvor og hvornår liturgien eller ritualet kan anvendes.
c)  hvilke dele af liturgien eller ritualet der er bindende, og hvilke dele der er vejledende.
d)  hvilke handlinger, der skal foretages i forbindelse med liturgien og hvornår dette skal ske.
e)  hvilke tekster, der indgår i liturgien eller ritualet.
4)  For salmebøger skal der udover en samling af salmer foreligge:
a)  uddrag af Martin Luthers lille Katekismus.
b)  den autoriserede gudstjenesteordning (alterbog) og de autoriserede ritualer.

 

  § 3.  Autoriserede liturgier, ritualer, salmebøger og salmebogstillæg skal offentliggøres i sin helhed på Kalaallit Nunaanni Ilagiits hjemmeside, som administreres af Biskoppen. 
  Stk. 2.  De af Biskoppen fastsatte forskrifter for inddragelse af Kirkens personale og menigheden skal tillige offentliggøres på Kalaallit Nunaanni Ilagiits hjemmeside.

 

  § 4.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2016.

 

 

Grønlands Selvstyre den 31. marts 2016

 

 

Nivi Olsen                                                                 /

Mikael Kristensen

Relationer
Hjemmelslov