Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 32
9. december 2015
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om arbejdsformidling m.v.
(Øget anvendelse af mobilitetsfremmende ydelser)

I Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. foretages følgende ændringer:

 

§ 1

1.  § 7, stk. 1, affattes således:
 Anvisning af permanent arbejde, der medfører, at den arbejdsøgende må skifte bopæl, kan finde sted, hvis:
1)  flytningen anses for ønskelig ud fra en vurdering af stedlige og faglige behov på arbejdsmarkedet,
2)  den arbejdssøgende samtykker,
3)  den anviste holdes skadesløs for udgifter til transport og bohaveflytning, og
4)  der stilles bolig til rådighed for den anviste, eller den arbejdssøgende selv har fundet en bolig.”.

2.  I § 7 indsættes som stk. 4:
”  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan, efter en konkret vurdering, yde tilskud til dækning af andre udgifter i forbindelse med anvisning af arbejde efter stk. 1 og 2,herunder for eksempel udgifter til transport og logi, som arbejdssøger afholder i forbindelse med jobsamtaler og jobprøvninger.”.


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.Grønlands Selvstyre, den 9. december 2015.Kim Kielsen

Dokumenter