Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 31
9. december 2015
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse
(Ansættelses- og afskedigelseskompetence)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, som ændret ved  Inatsisartutlov nr. 4 af 30. maj 2014, foretages følgende ændring:


1.
  § 62, stk. 4., 1. pkt. affattes således:
” På de gymnasiale institutioner ansættes og afskediges lærere og øvrige personale af rektor.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.Grønlands Selvstyre, 9. december 2015.Kim Kielsen