Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 25
9. december 2015
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om Grønlands Råstoffond
(Ændring af ikrafttrædelsesbetingelserne i § 50)

§ 1

I Landstingslov nr. 6. af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, foretages følgende ændringer:


1. 
Overalt i landstingsloven ændres ”Landsstyret” til ”Naalakkersuisut” og ”Landsstyrets” til ”Naalakkersuisuts”.

2.  Overalt i landstingsloven ændres ”Landstinget” til ”Inatsisartut” og ”Landstingets” til ”Inatsisartuts”.

3.  Overalt i landstingsloven ændres ”hjemmestyret” til ”selvstyret” og ”hjemmestyrets” til ”selvstyrets”.

4. I § 6, stk. 6, ændres ”Grønlands Hjemmestyres” til ”Grønlands Selvstyres”.

5.  § 36, stk. 2, affattes således:
”Stk. 2.  Revision af fondens regnskab skal tillige foretages efter de gældende regler for regnskabsaflæggelse i Grønlands Selvstyre.”

6.  § 44, stk. 1, affattes således:
”Opløsning af fonden kan kun ske ved Inatsisartutlov.”

7.  § 50 affattes således:
§ 50.  Landstingsloven træder i kraft den 1. januar året efter, at Inatsisartut for 2. år i træk godkender et landskasseregnskab, hvori indgår råstofindtægter i regnskabsåret på mere end 10 millioner kroner eller på et tidligere tidspunkt efter Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse.
  Stk. 2.  Med virkning fra den 1. januar 2016 reguleres det i stk. 1 nævnte beløb på 10 millioner kr. årligt i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på finansloven det pågældende år.
  Stk. 3. Naalakkersuisut udsteder en bekendtgørelse om landstingslovens ikrafttræden, når betingelsen i stk. 1 er opfyldt.”.

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.Grønlands Selvstyre, den 9. december 2015Kim Kielsen

Dokumenter