Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 14
3. juni 2015
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om havne-og krydstogtpassagerafgift
(Ophævelse af krydstogtpassagerafgiften og afgiften for kombinationssejlads)

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havne- og krydstogtpassagerafgift, som ændret ved blandt andet landstingslov nr. 2 af 21. maj 2002 og senest ved landstingslov nr. 8 af 5. december 2008, foretages følgende ændringer:


1.
Lovens titel affattes således:
”Landstingslov om havneafgift”

2. I § 1 ophæves stk. 2-3. 

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

 3. § 1, stk. 4,der bliver stk. 2, affattes således:
Stk. 2.  Krydstogtskibets fører skal senest 24 timer før skibets forventede ankomst til første grønlandske havn, red eller det sted på kysten, hvor passagerer skal ilandsættes, fremsende en liste til skatteforvaltningen med angivelse af antallet af passagerer og disses nationalitet. Udgår krydstogtet fra en grønlandsk havn skal listen fremsendes inden skibets afsejling.”

4. I § 3, stk. 1, indsættes før nr. 1 som nyt nummer:
”1) Krydstogtskibe pr. påbegyndt døgn 1 kr. 10 øre.”

Nr. 1-3 bliver herefter nr. 2-4.

5. I § 5, stk. 1, udgår 2. og 3. punktum. 

6. I § 5 ophæves stk. 3.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

7. I § 5, stk. 4, der bliver stk. 3, udgår ”herunder passagerskibe som nævnt i § 1, stk. 2”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2015.Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2015Kim Kielsen