Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
3. juni 2015
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige
(Indsættelse af afregningsfrist)

§ 1

I landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 6 af 15. april 2011, foretages følgende ændringer:


1.
  Efter § 3 indsættes:
§ 3 a.  Den som foretager tilbageholdelse i udbetalinger i medfør af § 3, § 625 i Retsplejelov for Grønland eller § 101 i Landstingslov om indkomstskat, skal senest den 10. i måneden til skatteforvaltningen, redegøre for de i den foregående kalendermåned foretagne tilbageholdelser (løntræk). Fristen forlænges til den nærmest følgende hverdag, hvis den 10. i måneden er en lørdag, søndag eller helligdag.
Stk. 2.  Samtidig med tilbageholdelsen skal den, som foretager tilbageholdelsen, give debitor skriftlig meddelelse om størrelsen af det tilbageholdte beløb.
Stk. 3.  Tilbageholdte beløb forfalder til betaling den 1. i den kalendermåned, der følger efter tilbageholdelsen. Sidste rettidige indbetalingsdag er den første dag i måneden efter forfaldsmåneden. Falder sidste rettidig betalingsdag på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.”§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2015.Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2015
Kim Kielsen