Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
28. maj 2015
Gældende

Vedtægt om fiskeri efter fjeldørred for Qeqqata Kommunia

I medfør af § 9, stk. 2, og § 10 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter fjeldørred fastsættes:


Anvendelsesområde

§ 1.  Vedtægten vedrører fiskeri efter fjeldørred i Qeqqata Kommunias 2 forvaltningsområder Sisimiut og Maniitsoq.
Stk. 2.  Forvaltningsområderne er geografisk afgrænset, jf. bilag 1.


Fredede områder

§ 2.  For en 5-årig periode gældende fra den 11. juni 2015 er følgende elve fredet for fiskeri efter fjeldørred:
1)  Ikerasaarsuup Amerluata qinguata kuua med positionen 66´49´2 N 53´03´5 V.
2)  Tinoqqasaap iluata kuua med positionen 66´43´8 N 53´27´0 V.
Stk. 2.  Områderne, jf. stk. 1, fremgår af bilag 2.


Garnsætningsregler

§ 3.  Fjeldørredfiskeri med garn er tilladt i perioden 1. juli til 31. august i forvaltningsområdet Sisimiut. I forvaltningsområdet Maniitsoq er fjeldørredfiskeri med garn tilladt i perioden 15. juni til 25. september.
Stk. 2.  Erhvervsfiskere og fangere kan tillige i perioden 15. juni til 31. august fiske fjeldørred med garn i forvaltningsområdet Sisimiut i følgende ørredsteder:
1)  Nordre Isortoq med positionen 67´11´3N 53´48´5V  67´20´0N 52´35´0V.
2)  Itilleqfjordens Itinnera med positionen 66´32´5N 52´30´5V 66´33´3N 52´25´2V.
3)  Ikertooqfjordens Maligiaq med positionen 66´54´8N 52´35´2V 66´58´8N 52´26´5V.
Stk. 3.  Erhvervsfiskere og fangere, der fisker med garn, jf. stk. 2, skal medbringe erhvervsfangstbevis eller licens til kystnært fiskeri, som de skal kunne forevise ved kontrol.


Brug af ruser

§ 4.  Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning om dispensation meddele tilladelse til brug af ruser i forvaltningsområdet Sisimiut i følgende elve:
1)  Qeqertalik, i Saqqaq fjorden med positionen 66´49´8 N 52´40´3 V, med højest 2 ruser ad gangen.
2)  I Saqqap Kangerluarsua, i Syd elven med positionen 66´41´5 N 52´57´2 V, med højest 1 ruse ad gangen.
3)  I Erfalik, i Kangeq med positionen 66´24´1 N 53´36´5 V, med højest 8 ruser ad gangen.
4)  I Sassannguit, i Kangeq med positionen 66´23´0 N 53´39´7 V, med højest 4 ruser ad gangen.
5)  I Napiarissat, i Kangeq med positionen 66´´21´2 N 53´39´8 V, med højest 4 ruser ad gangen.
6)  I Aasiviit, i Itilleq fjorden med positionen 66´35´1 N 52´24´8 V, med højest 3 ruser af gangen.
7)  I Eqalunnguit, i Kangeq med positionen 66´17´3 N 53´38´1 V, med højest 4 ruser ad gangen.
8)  I Eqalunnguit, i Kangaarsuk med positionen 67´06´9 N 53´51´4 V, med højest 2 ruser ad gangen.
9)  I Eqalusussuit, i Nordre Isortoq med positionen 67´20´5 N 53´09´1 V, med højest 4 ruser ad gangen.
Stk. 2.  Kun ruser, der er i overensstemmelse med bilag 3, må benyttes ved fiskeri i henhold til stk. 1.
Stk. 3.  Ansøgning om dispensation indgives til Qeqqata Kommunia, Teknik og Miljøområdet i Sisimiut, Teknik og Miljøområdet i Maniitsoq eller bygdekontorerne.
Stk. 4.  En meddelt tilladelse til at fiske med ruser gælder i 14 dage i træk, og skal altid medbringes og på forlangende forevises kontrollen.


Sanktioner

§ 5.  Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 3, samt § 4, stk. 1, 2, og 4 i denne vedtægt kan foranstaltes med bøde og konfiskation efter reglerne i kriminallov for Grønland. Bøde og konfiskerede genstande eller beløb tilfalder Landskassen.


Ikrafttrædelse

§ 6.  Denne vedtægt træder i kraft den 11. juni 2015
Stk. 2.  Samtidig ophæves følgende vedtægter:
1)  Vedtægt for Sisimiut Kommune om fiskeri efter fjeldørred, stadfæstet den 16. juli 2007.
2)  Vedtægt af 13. juli 1998 om ørredfiskeri i Maniitsoq Kommune.

 

Vedtaget af kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia den 28.05.2015.

 

____________________________________________________

Hermann Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia