Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
1. oktober 2014
Ophævet

Inatsisartutlov om midlertidig Inatsisartutbevillingslov for finansåret 2015

§ 1. Indtil Inatsisartutfinansloven for finansåret 2015 er vedtaget, bemyndiges Naalakkersuisut til at opkræve lovhjemlede skatter og oppebære Selvstyrets øvrige indtægter. Naalakkersuisut bemyndiges til i samme tidsrum at afholde de udgifter, der er nødvendige for at opretholde og videreføre Naalakkersuisuts, institutioners og virksomheders drift samt andre foranstaltninger iværksat med hjemmel i lov, tidligere bevillingslov eller given bevilling i øvrigt.

§ 2. Udskrivningsprocenten for landsskat fastsættes uændret til 10 %. Udskrivningsprocenten for særlig landsskat fastsættes uændret til 26 %. Afgifterne for betalingsjagt og -fiskeri fastsættes uændret til moskusokser 2000 kr. pr. dyr, rensdyr 1.000 kr. pr. dyr, tilladelse til at gå på småvildtjagt 1.000 kr. pr. uge og 200 kr. pr. dag, fisketegn 75 kr./200 kr./500 kr. pr. dag/uge/måned.

§ 3. Naalakkersuisut bemyndiges, indtil Inatsisartutfinansloven for finansåret 2015 er vedtaget, at fortsætte de igangværende forhandlinger med Den Europæiske Union (EU) om en fortsættelse af partnerskabsaftalen for perioden 2014-2020 med et beløb på forventet op til -1.634.000.000 kr. samlet for perioden 2014-2020, samt at fortsætte forhandlingerne med den Europæiske Union (EU) om en fortsættelse af fiskeriaftaler for perioden 2016-2020 med et beløb på forventet op til -129.623.000 kr. årligt. Naalakkersuisut bemyndiges endvidere til at underskrive fællesdeklarationen med EU og Danmark om samarbejdet for perioden 2014-2020.

§ 4. Inatsisartut bemyndiger Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg til at godkende:
1) Merudgifter til igangværende anlægsprojekter på op til 300 mio. kr. i alt.
2) Merudgifter til påbegyndte projekteringsopgaver på op til 30 mio. kr. i alt.
3) Påbegyndelse af reinvestering og sanering af Selvstyrets udlejningsejendomme på op til 50 mio. kr. i alt.

§ 5. Inatsisartut bemyndiger Naalakkersuisut til at godkende:
1) Salg af udlejningsboliger op til –7 mio. kr. og afholdelse af omkostninger i forbindelse hermed på op til 1,5 mio. kr.
2) Salg af tilbagetagne boligstøttehuse på op til –7 mio. kr.
3) Tilsagn til selvbyggerhuse på op til 20 mio. kr.
4) Tilsagn til istandsættelsestilskud til boligstøttehuse på op til 5 mio. kr.
5) Udlån til renovering og særlig vedligeholdelse af boligstøttehuse på op til 5 mio. kr.

§ 6. Inatsisartut bemyndiger Naalakkersuisut til:
1) at færdiggøre og med Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalgs godkendelse, at indgå kontrakter med operatører omkring intern befordring af passagerer, post og fragt i Grønland, samt
2) med Finans- og Skatteudvalgets godkendelse, at afholde budgetneutrale udgifter med henblik på at yde et kapitalindskud til Great Greenland A/S på op til 5 mio. kr.

§ 7. Inatsisartut bemyndiger Naalakkersuisut til:
1) at meddele tilladelser efter råstofloven og fortsætte arbejdet med allerede meddelte tilladelser efter råstofloven herunder at videreføre forhandlinger om vilkår for iværksættelse af udnyttelse og om eksempelvis IBA aftaler.
2) at træffe afgørelse i konkrete sager, der er uopsættelige for eksempel godkendelse af tillæg til allerede meddele kulbrintetilladelse vedrørende, forlængelser, arbejdsprogrammer og andre spørgsmål, der af hensyn til væsentlige samfundsøkonomiske interesser kræver, at Naalakkersuisut træffer afgørelse.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.Grønlands Selvstyre, den 1. oktober 2014Kim Kielsen