Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 13
12. november 2013
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om ansættelse indenfor Grønlands Selvstyres udenrigstjeneste

I medfør af § 6, stk. 4, i landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, fastsættes:


§ 1.  Ansættelse i fuldmægtig-, specialkonsulent-, chefkonsulent- og chefstillinger inden for Grønlands Selvstyres udenrigstjeneste sker uden angivelse af tjenestested. Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender afgør placeringen af de ansatte med hensyn til stilling og tjenestested i Udenrigsdirektoratet og i repræsentationerne uden for Grønland.
Stk. 2.  Placeringen af medarbejdere i Grønlands Selvstyres udenrigstjeneste i Udenrigsdirektoratet eller i repræsentationerne sker således uden opslag. Dette gælder også ved avancement.
Stk.3.  Medarbejdere i andre enheder i Grønlands Selvstyres centraladministration kan efter internt opslag omplaceres til Grønlands Selvstyres udenrigstjeneste eller udstationeres til Grønlands Selvstyres repræsentationer uden for Grønland.
Stk.4.  Ansættelse af medarbejdere til Grønlands Selvstyres udenrigstjeneste sker i øvrigt efter offentligt opslag.

 

§ 2.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. november 2013.
Stk. 2.  Bestemmelserne i § 1, stk. 1-2 har virkning for medarbejdere, der pr. 12. november 2013 er placeret i Grønlands Selvstyres udenrigstjeneste, uanset angivelse af stilling eller tjenestested i de pågældendes ansættelsesbreve.  

 

 

Grønlands Selvstyre, den 12. november 2013

 

 

Vittus Qujaukitsoq

/

Peter Hansen