Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 17
3. december 2012
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om efterskoler
(Tilskud til udvekslingsophold)

§ 1

I landstingslov nr. 13 af 15. december 2008 om efterskoler foretages følgende ændringer:


1. 
Forskriftens titel affattes således:
”Landstingslov om efterskoler og tilskud til udvekslingsophold”

2.  Efter § 1 indsættes i kapitel 1:
§ 1a.  Et udvekslingsophold er et ophold udenfor Grønland og Danmark for unge under 18 år, som har til formål at styrke de unges faglige, personlige og interkulturelle kompetencer.”

3.  Overskriften til kapitel 5 affattes således:
”Tilskud til efterskoleophold i Danmark og til udvekslingsophold

4.  § 20, stk. 2, affattes således:
Stk. 2. Naalakkersuisut fastsætter regler for tildeling af tilskud til efterskoleophold i Danmark, herunder betingelser for modtagelse af tilskud, tilskuddets størrelse, eventuel indtægtsregulering, procedure ved ansøgning samt klageadgang.”

5.  Efter § 20 indsættes i kapitel 5:
§ 20a.  Naalakkersuisut kan yde tilskud til udgifter i forbindelse med udvekslingsophold. Det samlede tilskud fastsættes hvert år på finansloven.
Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler for tildeling af tilskud til udvekslingsophold, herunder betingelser for modtagelse af tilskud, tilskuddets størrelse, eventuel indtægtsregulering, procedure ved ansøgning samt klageadgang.”

6.  Overalt i den danske lovtekst ændres ”Landsstyret” til: ”Naalakkersuisut”. I § 1, stk. 4, ændres ”landstingsforordningen” til: ”regler”, og i § 14, stk. 4, ændres ”Grønlands Hjemmestyre”: til ”Selvstyret”. Overalt i landstingsloven ændres ”landstingsfinanslove” til ”finanslove” og ”landstingsfinansloven” til ”finansloven”.§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2013.Grønlands Selvstyre, den 3. december 2012Kuupik Kleist

Dokumenter