Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 5
4. juni 2012
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Landstinglov om fiskeri
(Indsættelse af ny bestemmelse om kvoteloft i det kystnære fiskeri efter hellefisk)

§ 1

I Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 som ændret ved blandt andet Landstingslov nr. 15 af 12. november 2001 og senest ved Inatsisartutlov nr. 8 af 22. november 2011, foretages følgende ændringer:

1.  I § 15 indsættes som stk. 5:
Stk. 5.  Uanset stk. 4 kan ingen selskaber eller enkeltpersoner gennem direkte eller indirekte køb af kvoteandele i fiskeriet efter hellefisk, opnå en kvoteandel i reguleringsområdet for den kystnære flådekomponent, der overstiger 5 %.”

2.  I § 33, stk. 1, nr. 1, ændres ”§ 15, stk. 2, 3 og 4” til ” § 15, stk. 2-5”.

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2012.Grønlands Selvstyre, den 4. juni 2012. Kuupik Kleist