Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1
29. maj 2012
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet (Indsættelse af § 68 stk. 2 i den grønlandske lovtekst)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet foretages følgende ændring:


1.
  I § 68 indsættes efter stk. 1, som nyt stykke:
Stk. 2.  Bøder, som idømmes efter denne Inatsisartutlov eller forskrifter fastsat i medfør af denne Inatsisartutlov, tilfalder Landskassen.”§ 2

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juni 2012.Grønlands Selvstyre den 29. maj 2012Kuupik Kleist