Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 24
22. november 2011
Ophævet

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift på rejer. (Ændret afgiftsgrundlag i visse tilfælde)

§ 1

I landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 4 af 30. november 2009, foretages følgende ændringer:


1. § 2, stk. 1, affattes således:
”Der svares afgift af salgsprisen, jf. dog § 3, af de rejer, som omfattes af § 1. Indregner en eksportør ikke omkostningerne til transport fra Grønland til et bestemmelsessted udenfor Grønland, forhøjes salgsprisen med 1 kr. per kilo afgiftspligtige rejer.”

2. I § 4, stk. 2, indsættes efter ”per kilo afgiftspligtige rejer”: ” inklusiv evt. forhøjelser efter § 2, stk. 1, 2. pkt.,”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2012.
Grønlands Selvstyre, den 22. november 2011
Kuupik Kleist

Dokumenter