Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 18
22. november 2011
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (Tilføjelse af bestemmelse der bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte regler for indhentning af tilbud på bygge- og anlægsarbejder i kvalitetskonkurrence.)

§ 1

I Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 4 af 15. april 2011, foretages følgende ændringer:


1.
  Overskriften til § 35 affattes således:
Øvrige bestemmelser

2.  I § 35 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler, som udbydere omfattet af § 1, stk. 2 skal iagttage ved anvendelsen af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. § 15, stk. 1, nr. 2.”

 

§ 2

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2012.
Grønlands Selvstyre den 22. november 2011
Kuupik Kleist