Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 10
22. novembari 2011
Atuuttut

Aningaasanoorutit ilaannit iluanaarutinit agguaassisarneq pillugu Inatsisartut Inatsisaat

Kapitali 1
Agguaanneqartarnerat

 

§ 1.  Aningaasanoorutit ilaat pillugit Kalaallit Nunaannut inatsit naapertorlugu pissarsiassat ukiumoortumik Kalaallit Nunaannut pisassanngortinneqartartut Naalakkersuisut tamanut iluaqutaasussamik siunertanut makkununnga agguaatissavaat:
1) 50 %-ii timersornernut tamanit peqataaffigineqarsinnaasunut, innarluutillit utoqqaallu timersornerat ilanngullugu,
2) 9,1 %-ii piukkunnaatillit pikkorinnerillu timersornerinut,
3) 13,6 %-ii meeqqat inuusuttullu peqatigiiffiinut, aamma
4) 27,3 %-ii tamanut iluaqutaasussamik siunertanut allanut, taamatuttaaq kulturimut tunngatillugu siunertanut, inunnik qaammarsaanermut siunertanut, nappaatinik akiuiniarnermut pinaveersaartitsinermullu siunertanut, inooqatigiinnermut tunngasunut siunertanut, asimiititsinissanik siunertanut aamma tamanut iluaqutaasussanik ilisimatusarniarluni siunertanut.
Imm. 2.  Aningaasat Kalaallit Nunaanni pinnguaatit pillugit naalagaaffimmut akitsuutip 2004-mi atorunnaarsinneqartup annertoqatai siunertanut imm. 1-imi taaneqartunit allaanerusunut atorneqarsinnaapput.
Imm. 3.  Naalakkersuisut aningaasaateqarfinnut suliniaqatigiiffinnullu allanut aningaasanoorutit ilaannit iluanaarutinik tamanut iluaqutaasussanik siunertanut agguaassisartunut imm. 1-imi taaneqartutut tamanut iluaqutaasussanik siunertanut tapiissuteqartoqarsinnaatillugu aningaasanik tunissuteqarnissaq pillugu isumaqatigiissuteqarsinnaapput. Aningaasanik tunissutissatut isumaqatigiissutigineqartut pissarsiassanit ukiumoortumik Kalaallit Nunaannut pisassanngortinneqartunit imm. 1-imi taaneqartunut agguaassisoqartinnagu ilanngaatigineqassapput.

 

§ 2.  Atugassanngortitat § 1, imm. 1-imi taaneqartut imatut agguaanneqassapput:
1) atugassanngortitat § 1, imm. 1, nr. 1-imi taaneqartut Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut, timersornernut tamanit peqataaffigineqarsinnaasunut, innarluutillit utoqqaallu timersornerat ilanngullugu, agguaasseqqinnermik isumaginnittussamut agguaanneqassapput,
2) atugassanngortitat § 1, imm. 1, nr. 2-mi taaneqartut Elite Sport Greenlandimut, piukkunnaatillit pikkorinnerillu timersornerinut agguaasseqqinnermik isumaginnittussamut agguaanneqassapput,
3) atugassanngortitat § 1, imm. 1, nr. 3-mi taaneqartut Sorlammut, meeqqat inuusuttullu peqatigiiffiinut agguaasseqqinnermik isumaginnittussamut agguaanneqassapput, aamma
4) atugassanngortitat § 1, imm. 1, nr. 4-mi taaneqartut qinnuteqaateqartoqarneratigut Naalakkersuisunit agguaanneqassapput.
Imm. 2.  Imm. 1, nr. 1-miit 3-mut atugassanngortitat taaneqartut agguaateqqinneranni allaffissornikkut aqutsineq Naalakkersuisut tigusinnaavaat imatut pisoqartillugu:
1) soqutigisaqaqatigiiffiup Naalakkersuisut taamaaliortoqarnissaanik kissaateqarfigippagit, imaluunniit
2) pingaarutilimmik aalajangersimasumillu tunngavilersukkamik soqutigisaqaqatigiiffik suliassaminik isumaginnissinnaajunnaarsorineqarpat.

 

Kapitali 2
Tapeeriaatsit, tapiiffigineqarnissamut piumasaqaatit aamma periutsit

 

§ 3.  Inunnut nunami maani najugaqartunut imaluunniit peqatigiiffinnut, soqutigisaqaqatigiiffinnut, suliffeqarfinnut, oqartussaasunut il.il. Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartunut taamaallaat tapiissuteqartoqarsinnaavoq.
Imm. 2.  Imm. 1-imi aalajangersagaq apeqqutaatinnagu Elite Sport Greenland inunnut Kalaallit Nunaata avataani najugalinnut tapiissuteqarsinnaavoq tapiissutisisussat Naalakkersuisunit timersornermut piukkunnaatilittut imaluunniit timersortartutut pikkorinnertut akuersissutigineqarsimappata.
Imm. 3.  Imm. 1-imi aalajangersagaq apeqqutaatinnagu Avalak tapiiffigineqarsinnaavoq.

 

Kapitali 3
Nakkutilliineq misissuinerlu

 

§ 4.  Soqutigisaqaqatigiiffiit § 2, imm. 1, nr. 1-imiit 3-mut taaneqartut kingusinnerpaamik 1. juunimi Naalakkersuisunut ukiumut naatsorsuuteqarfiusumut qaangiuttumut naatsorsuutitik kukkunersiorneqarsimasut naatsorsuutinullu atortussat allat nassiutissavaat. Naatsorsuutit ukiumi qaammatisiuteqarfiusumi qaangiuttumi atugassanngortinneqartunit agguaanneqarsimasut nalunaarsuutaannik kukkunersiuisumit naalagaaffimmit akuerisaasumit imaluunniit naalagaaffimmut nalunaarutigineqarsimasumit atsiorneqarsimasunik ilanngussivigineqassapput.
Imm. 2.  Naatsorsuutit, naatsorsuutinut atortussat allat nalunaarsuutillu imm. 1-imi taaneqartut piffissaq eqqorlugu tiguneqanngippata, imaluunniit Naalakkersuisut paasippassuk aningaasanoorutit ilaannit iluanaarutit siunertanut naapertuuttumik, § 1 takuuk, atorneqanngitsut, Naalakkersuisut aningaasanoorutit ilaannit iluanaarutinit soqutigisaqaqatigiiffinnut siunissami akiliutigineqartussat kinguartissinnaavaat naatsorsuutit, naatsorsuutinut atortussat allat nalunaarsuutillu nassiunneqareerserlugit imaluunniit aningaasanoorutit ilaannit iluanaarutit siunertanut naapertuuttumik atorneqarnissaat isumannaarneqareerserlugu. Naalakkersuisut akiliutigineqartussat kinguartinneqarnerannut atatillugu atugassanngortinneqartunik agguaasseqqittarnerup allaffissornikkut aqunneqarnera tigugallarsinnaavaat.

 

§ 5.  Tapiissutisisartut soqutigisaqaqatigiiffiillu § 2, imm. 1, nr. 1-imiit 3-mut taaneqartut piumaffigineqarnermikkut paasissutissat atorfissaqartinneqartut tamaasa Naalakkersuisunut nassiuttassavaat, taamatuttaaq qinnuteqaatit, aalajangiinerit, agguaassinermut najoqqutassat, ilaasortat amerlassusaat, akiliutit il.il. pillugit paasissutissat.

 

§ 6.  Tapiissutigineqartut tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit utertillugit akileeqquneqarsinnaapput, qinnuteqaateqartoq eqqunngitsunik paasissutissiisimappat, tapiissuteqarnissamut piumasaqaatit naammassineqarsimanngippata imaluunniit ingerlanneqartoq sinneqartoorfiusimappat.

 

Kapitali 4
Suliassat suliarineqartarnerat aamma maalaarsinnaaneq

 

§ 7.  Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni aammalu pisortat ingerlatsineranni tamanut saqqummiussisussaatitaaneq pillugu inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat § 2, imm. 1, nr. 1-imiit 3-mut soqutigisaqaqatigiiffinnut taaneqartunut atuupput taakku Inatsisartut inatsisaat manna taannalu malillugu malittarisassat atuuttussanngortinneqartut naapertorlugit Naalakkersuisut sinnerlugit aalajangiinissamut piginnaatitaaffilerneqarsimappata.

 

§ 8.  Naalakkersuisut kikkut tapiiffigineqarsinnaanerinik sinaakkutissiat, tapeeriaatsit, tapiisinnaanermut piumasaqaatit aamma tapiinermi atugassarititaasut pillugit erseqqinnerusunik malittarisassanik aalajangersaasinnaapput. 
Imm. 2.  Naalakkersuisut qinnuteqaatit suliarineqassappata aalajangersimasunik anguniakkat pilersaarutitaannik allaaserinninnernik, aningaasatigut missingersuutinik, ilaasortat amerlassusaannik nalunaarsuutinik, suliassatut pilersaarutinik assigisaannilluunniit uppernarsaatitut saqqummiussisoqarnissamik piumasaqaateqarsinnaaneq pillugu erseqqinnerusunik maleruagassiorsinnaapput. 
Imm. 3.  Naalakkersuisut naatsorsuutinik tunniussisarneq pillugu erseqqinnerusunik malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, tamatumunnga ilanngullugu allat § 2, imm. 1, nr. 1-imiit 3-mut soqutigisaqaqatigiiffiit taaneqanngitsut, aningaasanoorutit ilaannit iluanaarutinit pissarsisimagunik naatsorsuutinik saqqummiussissasut.
Imm. 4.  Naalakkersuisut aningaasanoorutit ilaannit iluanaarutinik § 1, imm. 1-imi eqqartorneqartutut atuisinnaanerup saniatigut atuisinnaaneq pillugu malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput tamatumunnga ilanngullugit allaffissornermut aamma paasissutissiinermut atuineq.
Imm. 5.  § 2-mi imm.1, nr. 1-miit 3-mut naapertorlugu soqutigisaqaqatigiiffinnit taakkartorneqartunit tapiissutinik agguaassinermi aalajangikkat pillugit maalaarutinik suliaqarnissamut Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.

 

Kapitali 5
Atortuulersitsineq

 

§ 9.  Inatsisartut inatsisaat atuutilissaaq 1. januar 2012.
Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaata atuutilerneratigut tipsernermit lottornermillu iluanaarutinik agguaassisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 7, 1. juni 2006-imeersoq atorunnaarsinneqassaaq.
Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 22. november 2011
Kuupik Kleist