Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 10
20. septembari 2011
Atuuttut

Aningaasarsianit akileraarutit aamma sulisoqarnermut akitsuutip akilersinneqartarneri pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 12, 2. november 2006-imeersumi, ilatigut Inatsisartut inatsisaatigut nr. 2, 26. april 2007-meersukkut allangortinneqartumi, kingullermik Inatsisartut inatsisaatigut nr. 20, 18. november 2010-meersukkut al­lanngortinneqartumi 66, imm. 3, § 75, imm. 2 aamma 4, § 76, imm. 1 aamma 5, § 78, imm. 1, § 81, imm. 2, 3 aamma 5, § 82, imm. 1, § 100, imm. 1, § 109, imm. 1, § 112, aamma § 114, imm. 1, Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 11, 2. no­vember 2006-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 2, 18. maj 2010-meersukkut kingullermik allanngortinneqartumi § 34, imm. 1 aamma § 56, imm. 1, aamma Sulisoqarnermut akitsuut pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 10, 2. november 2006-imeersumi, Inatsisartut inatsisaatigut nr. 5, 26. april 2007-meersukkut kingullermik allanngortinneqartumi § 9 naapertorlugit aalajangerneqarput:

 

Kapitali 1
Akiliisitsiniartarnermi tunngaviit

§ 1.  Inuit akileraarutaat, selskabit akileraarutaat aamma sulisoqarnermut akitsuut piffissaagallartillugu akilerneqanngitsut akileraaruseriffiup suliniuteqarneratigut, Kalaallit Nunaannut eqqartuussisarnermik inatsimmi aamma Pisortanut akiitsut akilersinniarneqartarnerat pinaveersaartinneqarnissaallu pillugit Inatsisartut inatsisaanni maleruagassat malillugit tapinik, ernianik akiliisitsissutinillu ilallugit akilersinniarneqassapput.
Imm. 2.  Akileraarutit A-t, Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 76 naapertorlugu unerartitat, iluanaarutisianit akileraarutit § 86 naapertorlugu unerartitat, atuisinnaanermut akiliutinit akileraarutit, § 91 naapertorlugu unerartitat aammalu akissarsianit ilaallu ilanngullugit § 101 naapertorlugu ilanngartuutit piffissaagallartillugu akilerneqanngitsut akile­raaruseriffiup suliniuteqarneratigut, Kalaallit Nunaannut eqqartuussisarnermik inatsimmi aamma Pisortanut akiitsut akilersinniarneqartarnerat pinaveersaartinneqarnissaallu pillugit Inatsisartut inatsisaanni maleruagassat malillugit tapinik, ernianik akiliisitsissutinillu ilallugit akilersinniarneqassapput.

 

Kapitali 2
Unerartitsisussaatitat nalunaarsugaanerat

§ 2. Kinaluunniit, Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 76 naa­pertorlugu unerartitsisussaatitaasoq akileraaruseriffiup Sulisitsisunik Nalunaarsuiffianut nalunaassaaq.
Imm. 2.  Unerartitsisussaatitap nalunaarnermini suliffeqarfik ilaalu ilanngullugit pillugit paasissutissat, immersugassani akileraaruseriffimmit suliarineqartuni allattorneqarfissaat naaper­torlugit nalunaarsussavai.
Imm. 3.  Akileraaruseriffiup Sulisitsisunik Nalunaarsuiffianut nalunaarneq unerartitsisussaa­titaalernermiit ullut qulit qaangiutinnginneranni pissaaq. Allannguutit, matumani aamma unerartitsisussaatitaanerup atorunnaarnera, allannguuteqarnermiit ullut qulit qaangiutinnginneran­ni nalunaarutigineqassapput.

§ 3.  Nalunaarnermi IIN-normuliisoqassaaq, unerartitsisussaatitaq akileraaruseriffiup Sulisit­sisunik Nalunaarsuiffianut nalunaannginnermini IIN-normulerneqareersimanngippat. Nalunaarnerup kingorna nalunaarsortinnermut uppernarsaat nalunaarnermi paasissutissiissutigineqartunik imaqartoq kiisalu IIN-normu unerartitsisussaatitamut nassiunneqassapput.
Imm. 2.  Unerartitsisussaatitat arlallit immikkut nalunaarsortissimagaluarlutik piginnittoqarnikkut ataatsimut aningaasaqarpata, akileraarutit A-t unerartinneqarsimasut ataatsimoortillugit akilerneqartarnissaat nassuiaatitaasalu nalunaarutigineqartarnissaat akuersissutigineqarsinnaavoq.

 

Kapitali 3
Inuit siumoortumik nalunaarsuiffigineqartussat allattorsimaffiat

§ 4.  Inuit, Det Centrale Personregister-imi nalunaarsukkat tunngavigalugit 1. septemberimi kommunini, imaluunniit sumiiffinni kommunit aggornerisa avataanniittuni najugaqartutut nalunaarsorneqarsimasut nuna tamakkerlugu ataatsimut allattorsimaffiat ukiup tullissaanut si­umoortumik nalunaarsuinissami tunngaviusussaq suliarineqassaaq. Meeqqat ukiumi aningaa­sarsiorfimmi 1. januarimi 15-inik ukioqalereersimasussat kisimik ilanngunneqassapput.
Imm. 2.  Inuit akileraartussaatitaasut Det Centrale Personregister-imi nalunaarsorneqarsimanngitsut allattorsimaffimmi ilanngunneqarsinnaanerat akileraaruseriffiup aalajangersinnaavaa.
Imm. 3.  Allattorsimaffiup imm. 1 naapertorlugu suliarineqarnerani akileraartussaatitaasut inuttut normuisigut tulleriiaarneqassapput. Aammattaaq inunnut katissimasunut tunngatillugu aapparisap inuttut normua innersuussutitut allanneqassaaq.
Imm. 4.  Allattorsimaffiup suliarineqarnissaa nutarterneqarnissaalu akileraaruseriffiup isumagissavai.


Inuit akileraartussaviit inaarutaasumik allattorsimaffiat

§ 5.  Ukiumoortumik akileraarusiinissaq sioqqullugu § 4-mi taaneqartup suliarineqarnera assigalugu inuit kommunimik pineqartumik aammalu akileraaruseriffimmik kommunitut akileraarfeqartut allattorsimaffiat naqqissugaq, Det Centrale Personregister-imi nalunaarsukkat tunngavigalugit suliarineqassaaq.
Imm. 2.  Inuit akileraartussaatitaasut Det Centrale Personregister-imi nalunaarsorneqarsimanngitsut allattorsimaffimmi ilanngunneqarsinnaanerat akileraaruseriffiup aalajangersinnaavaa.


Selskabit, peqatigiiffiit ilaallu ilanngullugit allattorsimaffiat

§ 6.  Selskabit, peqatigiiffiit ilaallu ilanngullugit ukiumi aningaasarsiorfiusumi kommunimik pineqartumik aammalu akileraaruseriffimmik kommunitut akileraarfeqartut tamarmik allattorsimaffiat akileraaruseriffiup ukiumi, ukiup aningaasarsiorfiup tulliani januarimi suliarissavaa.
Imm. 2.  Allattorsimaffiup suliarineqarnissaa nutarterneqarnissaalu akileraaruseriffiup isumagissavai.

 

Kapitali 4
Aningaasarsiat A-t

§ 7.  Aningaasarsianit akileraarutit pillugit inatsimmi § 75, imm. 1-imi taaneqartut saniatigut makku aningaasarsiatut A-tut naatsorsuunneqassapput:
1)  Aningaasat, Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutitut tunniunneqartartut.
2)  Aningaasat, Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu pisortanit ikiorsiissutitut tunniunneqartartut.
3)  Soraarnerussutisiat, aningaasat utaqqiisit aningaasallu tunniunneqartartut akileraaruteqaataasussat taakkununnga assingusut, taakku siusinnerusukkut atorfeqarsimanermut atasuuppata.
4)  Pensionisiat aamma siusinaartumik pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu pensionit tunngaviusumik aningaasartaat, matumani ilanngullugit pensionisiat isumaginninnikkut isumannaallisaaneq pillugu Nunat Avannarliit isumaqatigiissutaat naapertorlugu tunniunneqartartut.
5)  Soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinernit, aningaasarsianit akileraarutit pillugit inatsimmi § 39-mi § 40-milu taaneqartunit pisartakkat akileraaruteqaataasussat.
6)  Naartunermut, erninermut meeravissiartaarnermullu atatillugu sulinngiffeqartarneq ullormusiaqartarnerlu pillugit Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu ullormusiat tunniunneqartartut.
7)  Aningaasarsianut annaasanut imaluunniit suliffissaagaluanut annaasanut taartisiat.
8)  Kisimiilluni erinarsortartutut nipilersortartutullu, timersornikkut aliikkusersuisartutut, nipilersortartutut, atuakkiortutut, allatut tamatigut eqqumiitsuliortutut, timersortartutut, aviisitigut allaaserinnittarnikkut, eqqartuussisutut, eqqartuusseqataasutut illersuisutullu akissarsiat.
9)  Atorfeqartitaanani oqalutsitut, nutserisutut ilaallu ilanngullugit akissarsiat.
10)  Kalaallit Nunaanni sulisilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip atortuulersinneqarneranik peqqussut naapertorlugu tunniunneqartartut makku:
a)  sulisinnaajunnaarnermi ullormusiat,
b)  inuussutissarsiorsinnaanermik annaasaqarnermut taarsiissutit aamma pilersuisigisamik annaasaqarnermut taarsiissutit, taarsiissutit ukiumut tunniuttagaappata.
11)  Aalisarnermit, piniarnermit aallaaniarnermit savaateqarnermillu tunisassianik Kalaallit Nunaanni tunisassiorfinnut tunisinermi isertitat, selskabit, peqatigiiffiit assigisaasaluunniit tunisarinngippatigit.


Aningaasarsiat aningaasarsiatut A-tut isigineqanngitsut

§ 8.  Aningaasarsiaasartut ilaat makku aningaasarsiatut A-tut isigineqanngillat:
1)  Kiffartuussinermi kajumissaatissiissutit aamma
2)  inuinnaat illumi ikiortiminnut ikiortiminnullu allanut akissarsiarititaat, sulisitsisoq taassumaluunniit aapparisaa aningaasarsiat akileraaruteqaataasussat naatsorsorneranni pineqartumut akissarsiarititat ilaannik sumilluunniit ilanngaateqarsinnaanngippata.


Sulinngiffeqarnersiutit aamma nalliuttuni sapaataanngitsuni akissarsiat

§ 9.  Piffissaq akileraarutit A-t sulinngiffeqarnersiutinit nalliuttunilu sapaataanngitsuni akissarsianit unerartinneqarfissaat kiisalu akissarsiat taakkua akileraaruserneqarfissaat pillugu makku atuupput:
1)  Sulisitsisoq akissarsiortup sulinngiffeqarnerani akissarsisitsisarpat akissarsiarititanit taakkunannga sulinngiffeqarnersiutinullu immikkut tapinit akileraarutinik, maleruagassat aningaasarsianut A-nut allanut atuuttut malillugit unerartitsisoqassaaq, tak. aningaasarsianit akileraarutit pillugit inatsimmi § 76, imm. 1, oqaaseqatigiit siulliit. Sulinngiffeqarnermi ajunngitsorsianit, akissarsiortut atorfeqarnerminni akissarsiaqarlutik sulinngiffeqarsinnaatitaasimasut atorfimminnit soraarnerminni pisassaannit akileraarutinik, maleruagassat matuma ataani nr. 2-mi, oqaaseqatigiinni siullerni allassimasut malillugit unerartitsisoqassaaq.
2)  Sulisitsisup sulisorisani sulinngiffeqarnerani akissarsiaqartinnagu, kisiannili ukiup sulinngiffeqarnersiaqaataasussanik aningaasarsiorfiup tulliani ukiumi sulinngiffeqarfissami  akiligassanngorlugit toqqorneqartunik sulinngiffeqarnermi ajunngitsorsiaqartippagu sulinngiffeqarnermi ajunngitsorsianik, sulinngiffeqarnissamut allagartap (feriekortip) ilaalu ilanngullugit tunniunneqarnerisigut akissarsiortumut pisassanngortitsinermi akileraarutinik unerartitsisoqassaaq. Akileraarutinilli unerartitsineq kingusinnerpaamik ukiumi sulinngiffeqarnersiaqaataasussanik aningaasarsiorfimmi 31. december pissaaq. Tamanna aamma atuuppoq nalliuttuni sapaataanngitsuni akissarsiassanut ukiup sulinngiffeqarnersiaqaataasussanik aningaasarsiorfiup ingerlanerani tunniunneqarsimanngitsunut.
3)  Sulinngiffeqarnermi ajunngitsorsiat aamma nalliuttuni sapaataanngitsuni akissarsiat akileraaruserneqassapput qaammatisiutit malillugit ukiumi, qulaani maleruagassiani nr. 1-imi 2-milu allassimasut malillugit unerartitsiviusussaasumi. Paasissutissat, Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 30, imm. 1 naapertorlugu akileraarusiinissami akileraarutillu naatsorsorneqarnissaanni atugassat ukiumut aningaasarsiorfiusumut attuumassuteqarfiannut tunngasut paasissutissiissutigineqassapput.

§ 10.  Aningaasarsiat A-t § 9-mi taaneqartut, matumani ilanngullugit sulinngiffeqarnermi akissarsiassat akileraartussaajunnaarneq sioqqullugu katersat aningaasarsiortoq akileraartussaajunnaarpat kingusinnerpaamik akileraaruteqaataassapput piffissami akileraartussaajunnaarfiani. Akileraarutinik A-nik unerartitsineq kingusinnerpaamik pissaaq piffissami tassani.

§ 11.  Inuit nunani allani najugaqartut, Pisortanit pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu pensionisianik pissarsisartut aningaasarsiaannit taakkunannga akileraarusigassat, inuit aningaasarsianit akileraarutit pillugit inatsimmi § 66, imm.1 naapertorlugu akileraartussaatitaasut pineqartarnerattuulli naatsorsorneqassapput (inummut ilanngaateqartitsisoqassaaq).

 

Kapitali 5
Akileraarutinik A-nik akiliineq. Naatsorsuusiortussaatitaaneq paasissutissiisussaatitaanerlu

§ 12.  Qaammatisiutit malillugit qaammammi aningaasarsiat A-t tunniunneqartut aamma akileraarutit A-t unerartinneqartut pillugit paasissutissat unerartitsisussaatitap nassuiaammik tunniussinermigut akileraaruseriffimmut nalunaarutigissavai. Nassuiaat aningaasarsiortut ataasiakkaat pillugit paasissutissanik sukumiisunik, akileraaruseriffiup tamatuminnga ilitsersuinera naapertorlugu immersorneqassaaq. Unerartitsisussaatitaq qaammatisiutit malillugit qaammammi aningaasarsianik A-nik tunniussinngikkaluarpalluunniit nassuiaammik tunniussisoqassaaq.
Imm. 2.  Unerartitsisussaatitat aningaasarsiortut 20-t amerlanerusulluunniit pillugit paasissutissiisussat nassuiaat digitaliusumik nassiutissavaat. Nunanili allani pisortat oqartussaasuisa unerartitsisussaatitat nassuiaatinut immersuiffissanik imm. 5-imi taaneqartunik nassitsisarsinnaanerat akileraaruseriffiup akuersissutigisinnaavaa.
Imm. 3.  Unerartitsisussaatitat aningaasarsiortut 20-nit ikinnerusut pillugit nassuiaateqartartut nassuiaammik digitaliusumik nassiussisalernissaat akileraaruseriffiup sapaatit akunnerinit pingasunit sivikinnerunngitsumik piffissaliilluni piumasarisinnaavaa, paasissutissat digitaliusumik pigineqareerpata unerartitsisussaatitarlu internetimik atuinissamut periarfissaqarpat.
Imm. 4.  Paasissutissat akileraaruseriffiup nassuiaatinik digitaliusumik nassiunneqartunik suliarinninnissaanut pingaaruteqartut qanoq ittuunissaat, iluseqarnissaat, tulleriiaarneqarnissaat allallu pillugit piumasaqaatit akileraaruseriffiup aalajangersarsinnaavai.
Imm. 5.  Unerartitsisussaatitat nassuiaatinik digitaliusumik nassiussisanngitsut paasissutissiinissaminni nassuiaatinut immersuiffissanik akileraaruseriffimmit suliarineqarsimasunik atuissapput. Nassuiaatit immersoriikkat akileraaruseriffimmut nassiunneqassapput.
Imm. 6.  Naatsorsuutit nassuiaammut tunngaviusut unerartitsisussaatitap, qaammatisiutit malillugit ukiup nassuiaatip attuumassuteqarfigisaata naaneraniit sivikinnerpaamik ukiuni tallimani toqqortarissavai.

§ 13.  Unerartitsisussaatitap akileraarutinik A-nik naatsorsuinerani aningaasat akileraarutip naatsorsorneqarfii koruuninut ilivitsunut qaninnernut ammut akunnaallineqarsinnaapput.
Imm. 2.  Imm. 1 naapertorlugu ammut akunnaalliisoqarpat akileraarutit naatsorsorneqartut koruuninut ilivitsunut qaninnernut qummut akunnaallineqassapput. Imm.1 naapertorlugu ammut akunnaalliisoqanngippat akileraarutit naatsorsorneqartut koruuninut ilivitsunut qaninnernut ammut akunnaallineqassapput.

§ 14.  Unerartitsisussaatitaq unerartitsinermini, nassuiaatinik tunniussisarnermini imaluunniit akileraarutinik A-nik akiliisarnermini naapertuinerliorsimappat sumiginnaasimappalluunniit akileraaruseriffik nassuiaammik tunniussinissamut akiliinissamullu piffissaliussamit, Ani­ngaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 81, imm. 1-imi aamma 3-mi taaneqartumit sivikinnerusumik aalajangersaasinnaavoq.


Skattekortit

§ 15.  Aningaasarsiortup hovedkortia imaluunniit frikortia unerartitsisussaatitap tigummissa­vaa toqqortaralugulu. Tunniunneqarnissaa aningaasarsiortup piumasarippagu, imaluunniit ani­ngaasarsianik A-nik tunniussisarneq unippat tamanna pissaaq imaluunniit skattekorti elektro­niskiusoq piiarneqassalluni, kingusinnerpaamilli pissalluni qaammatisiutit malillugit ukiup naanerani. Aningaasarsiortup hovedkortini frikortiniluunniit qaammatisiutit malillugit ukiup naanerani tigujumanngippagu unerartitsisussaatitap taanna isumannaatsumik aserortissavaa.
Imm. 2.  Unerartitsisussaatitap aningaasarsiat A-t tunniunneqartut frikortimi allattussavai. Allattuineq kingusinnerpaamik pissaaq frikortip aningaasarsiortumut tunniunneqarnerani.

§ 16.  Unerartitsisussaatitap paasissutissat nassuiaammik tunniussinissami atugassat kiisalu aningaasarsiat A-t akileraarutillu A-t pillugit paasissutissat, Akileraaruserinermik ingerlatsineq pillugu Inatsisartut inatsisaanni § 30, imm. 1 naapertorlugu maleruagassat ataani allassi­masut malillugit qulakkiissavai.
Imm. 2.  Unerartitsisussaatitap hovedkorti imaluunniit frikorti tigummiani imaluunniit bi-korti takutinneqartoq tunngavigalugu aningaasarsiortup inuttut normua, aqqa, kommuni akileraarfia, akileraarutit unerartitassat naatsorsorneqannginneranni aningaasarsianit A-nit ilanngaataajunnartoq kiisalu procenti (akileraarutit procentiat) naatsorsuinermi atugassaq allattus­savai. Aningaasat akileraarutinik ilanngaateqartinnagit unerartitsisussaatitamit aningaasarsiarineqarsinnaasut annerpaaffissaat frikortimi tunniunneqartumi allassimappat aamma taaneqartut aningaasartaat allanneqassaaq.
Imm. 3.  Allattugassat imm. 2-mi taaneqartut aammattaaq allattorneqassapput akileraaruseriffiup unerartitsisussaatitaq paasissutissanik skattekortimi, bi-kortimi imaluunniit frikortimi allassimasunik nalunaarfigippagu.
Imm. 4.  Hovedkorti frikortiluunniit tunniunneqanngippat, aammalu bi-korti takutinneqan­ngippat unerartitsisussaatitap paasissutissat uppernarsaatissallit aningaasarsiortup kinaassusianut tunngassuteqartut pissarsiariniassavai, pineqartullu aqqa, taamaannerani najugaa inuttullu normua imaluunniit taamaattumik peqanngippat ulloq, qaammat ukiorlu inuuia allassallugit. Pineqartoq suliffigisamini najugaqarallarpat aalajangersimasumik najugaa unerartitsisussaatitap aamma allassava.
Imm. 5.  Hovedkorti frikortiluunniit tunniunneqarsimagaluarpat, bi-korti takutinneqarsimagaluarpat imaluunniit kinaassutsimik allatut paasissutissiisoqarsimagaluarpat tamanna apeqqutaatinnagu unerartitsisussaatitaq pisussaavoq paasissutissat saqqummiunneqartut aningaa­sarsiortullu kinaassuserigunagaa imminnut naapertuunnersut paasiniassallugu.
Imm. 6.  Paasissutissat imm. 2-miit 4-mut taaneqartut naatsorsuusiorfimmut immikkut ittu­mut imaluunniit kontumut ilaalu ilanngullugit, unerartitsisussaatitat ilaasa aningaasarsiortut ataasiakkaat tamaasa pillugit allattuiffissaannut allattorneqassapput, tak. § 22.


Aalajangersakkat allat

§ 17.  Aningaasarsiat A-t tunniunneqarneranni unerartitsisusaatitap aningaasarsiortoq allaganngorlugu allatulluunniit atuarneqarsinnaasukkut ilisimatissavaa aningaasarsiaasa qassiussusiannik, piffissamik aningaasarsiffiusumik aammalu akileraarutit unerartitat amerlassusiannik. Ilisimatitsissummi allanneqassapput unerartitsisussaatitap aqqa, najugaa, kommunia aamma IIN-normua, aningaasarsiortup inuttut normua ilisarnaatitulluunniit normua alla unerartitsisussaatitamit atorneqartoq. Inuttut normu ilisarnaatitulluunniit normu alla pigineqanngippat ulloq, qaammat ukiorlu aningaasarsiortup inuuia nalunaarneqassaaq.

 

Kapitali 6
Aningaasarsiat A-t akileraarutillu A-t naatsorsuusiorneqarnissaat

§ 18.  Unerartitsisussaatitat aningaasarsiat A-t tunniunneqarnerat akileraarutillu A-t unerartinneqarnerat naatsorsuusiugassaraat.
Imm. 2.  Naatsorsuutit suliarineqassapput akileraaruseriffiup immikkut naatsorsuusiorfiliaanut ilitsersuutit tassani allassimasut naapertorlugit imaluunniit maleruagassiat §§-ini 23-miit 26-miittut malillugit unerartitsisussaatitap nammineq naatsorsuutaani kontunut immikkut ittunut inissillugit.

§ 19.  Naatsorsuusiorfiit atorneqarpata taakku bilagitaallu ukiup naatsorsuusiorfiup, naatsorsuutinut kingullermik allaffiup naanerata kingorna ukiut tallimat toqqortarineqassapput.
Imm. 2.  Naatsorsuusiorfiit atorneqarnerat inatsisit allat naapertorlugit naatsorsuutinik ingerlatsinissamut naatsorsuusiornissamullu pisussaanermik annikillisitsinngilaq.

§ 20.  Unerartitsisussaatitat aamma allatigut naatsorsuusiortartut namminneq aalajangersin­naavaat aningaasarsiat A-t akileraarutillu A-t namminneq nalinginnaasumik naatsorsuusiorfimminni kontunut immikkut inissikkumanerlugit. Taamaappat naatsorsuusiorneq ingerlanneqassaaq akissarsianik ilaallu ilanngullugit sunilluunniit aningaasarsianik A-jusunik tunniussinerit tamaasa ”aningaasarsianut A-nut isumannaariffittut kontu”-mut immikkut ittumut allat­tarnerisigut.
Imm. 2.  Aningaasarsiat A-t imm. 1-imi taaneqartutut inissinneqassapput, aningaasarsianit taakkunannga ataasiakkaatigut akileraarutinik A-nik unerartitsisoqassagaluarpalluunniit. Isu­mannaariffittut kontumi aningaasarsianut A-nut tunngasut kisimik inissinneqassapput. Isumannaariffittut kontumi taamaallaat kreditimut inissinneqarsinnaavoq kontumut tassunga siusinnerusukkut inississimasanut iluarsiissut.
Imm. 3.  Immikkut pissutissaqartillugu akileraaruseriffiup aalajangersinnaavaa unerartitsisussaatitat imm. 1-imi taaneqartutut naatsorsuusiortarnissamik aalajangersimasut aammattaaq kontut isumannaariffissat allat atussagaat aningaasarsiat A-t ilaasa assigiinngitsut inissinneqarfissaattut. Taava imm. 2-mi taaneqartut aamma kontunut taamaattunut atuutissapput.
Imm. 4.  Aamma naatsorsuutini pilersinneqassaaq akiligassanut kontu immikkoortoq “Akile­raarutinut A-nut kontu”. Kontumi tassani inissinneqassapput akileraarutit A-t unerartitat aammalu akileraarutinik A-nik unerartitanik akileraaruseriffimmut akiliinerit. Kontumi tassani allanik inissiisoqassanngilaq.

§ 21.  Unerartitsisussaatitat namminneq naatsorsuutiminni aningaasarsianut A-nut akileraarutinullu A-nut naatsorsuiffeqartut, taamaaliornerminnut peqatigitillugu aningaasarsiortut ataasiakkaat tamaasa kontumik, kontokortimik taamaaqataanilluunniit naatsorsuiffeqartissavaat, tassanilu pineqartunut aningaasarsiat A-t tunniunneqartut akileraarutillu A-t unerartinneqartut tamarmik allattorneqassallutik. Aningaasarsiat A-t tunniunneqartut kontumut ilaalu ilanngullugit allanneqassapput, taakkunannga ataasiakkaatigut akileraarutinik A-nik unerartit­sisoqassagaluarpalluunniit. Kontumi ilaalu ilanngullugit taamaallaat iluarsiisoqartassaaq titaalluni atorunnaarsitsinikkut imaluunniit nalerisaaffiginninnikkut.
Imm. 2.  Aningaasarsiat A-t akileraarutillu A-t kontumi ilaalu ilanngullugit taaneqartuni al­lattorsimassapput tamaasa immikkut kateriaannanngorlugit. Katitsineq taamaattoq pisassaaq qaammatisiutit malillugit ukiup naaneri tamaasa, inernerilu kontumi ilaalu ilanngullugit allanneqassapput.

§ 22.  Unerartitsisussaatitap aningaasarsiat A-t akileraarutillu A-t nammineq naatsorsuutimi­ni naatsorsuusiornissaat aalajangiussimappagu, akileraaruseriffiup, ullunik ikinnerpaamik 14-inik piffissaqartitsilluni ulluliinermigut piumasarisinnaavaa naatsorsuutit, aamma inissiinerit § 21-mi taaneqartut piumasarineqartup saqqummiunneqarnerata siorna qaammatisiutit malillugit qaammat kingulleq ilanngullugu eqqorluarsagaasimassallutillu naleriissarsimassasut.

§ 23.  Unerartitsisussaatitaq nammineq naatsorsuutimini aningaasarsianut A-nut akileraarutinullu A-nut naatsorsuiffeqartoq pisussaavoq atuakkat naatsorsuusiorfiit, pappialat ataasiakkaat, kortit tamakkualu assigisaat aammalu naatsorsuutit bilagii ukiup naatsorsuusiorfiusup pineqartup naaneraniit ukiut tallimat toqqortarissallugit.

§ 24.  Unerartitsisussaatitat aningaasarsiat A-t akileraarutillu A-t namminneq naatsorsuuti­minni naatsorsuusiornissaannik aalajangiussisimasut akileraaruseriffimmit peqquneqarsin­naapput naatsorsuusiorfiit § 18, imm. 2-imi taaneqartut atussagaat, maleruagassat §§-ini 20-miit 23-mut taaneqartut eqqortinneqanngippata.

§ 25.  Immikkut pissutissaqartillugu akileraaruseriffik naatsorsuusiornermut piumasarineqartunik siuliini taaneqartunik atuinngitsoortitsisinnaavoq.

 

Kapitali 7
Danmarkimut akileraarutinik  unerartitsineq

§ 26.  Inuit, toqusut pigisaat, selskabit, peqatigiiffiit, ingerlatsiviit ilaallu ilanngullugit Kalaallit Nunaanni eqqartuussisoqarfillit sulinermut akissarsianik, Danmarkimut akileraartussaatitaaneq malillugu akileraaruteqaataasussanik akiliinerminnut pisassanngortitsinerminnulluunniit atatillugu Danmarkimut akileraarutinik unerartitsissapput.

§ 27.  Unerartitsisussaatitat nalunaarsorneqarnerat, aningaasarsiat akilikkat pisassanngortitalluunniit aamma akileraarutit unerartitat naatsorsuusiornerat kiisalu aningaasarsiortup akileraaruserneqarnissaanut akileraarutissaanillu naatsorsuinissamut paasissutissat suliarineqassapput maleruagassat unerartitsisussaatitanut Kalaallit Nunaanni eqqartuussisoqarfilinnut atuuttut naapertorlugit.
Imm. 2.  Akileraarutit unerartitat akilerneqassapput nassuiaanerlu suliarineqassalluni maleruagassat Kalaallit Nunaanni atuuttut naapertorlugit. Peqqutissaqavitsillugu akileraaruseriffiup danskit akileraartarnermut oqartussaasuinik isumaqatiginninniareernermigut matuminnga maleruaannginnissaq aalajangersinnaavaa.
Imm. 3.  Imm. 1-imi allassimasunik uppernarsaanissami immersugassap akileraaruseriffimmit suliarineqarsimasup akuerineqarsimasulluunniit atorneqarnissaa akileraaruseriffiup aalajangersinnaavaa.

 

Kapitali 8
Sulisoqarnermut akitsuut

§ 28.  Sulisitsisut akitsuummik akiliisussaatitat qaammatisiutit malillugit qaammammi akissarsiat akitsuusigassat nassuiaateqarnermikkut akileraaruseriffimmut nalunaarutigissavaat. Unerartitsisussaatitaq qaammatisiutit malillugit qaammammi aningaasarsianik A-nik akissar­sisitsinngikkaluarpalluunniit nassuiaat tunniunneqassaaq.
Imm. 2.  Sulisitsisut § 12, imm. 2 aamma 3 naapertorlugit aningaasarsiat A-t pillugit nassuiaammik digitaliusumik nassiussaqartussat taamatulli aamma akissarsiat akitsuusigassat pillugit nassuiaammik digitaliusumik nassiussissapput.
Imm. 3.  Paasissutissat akileraaruseriffiup nassuiaatinik digitaliusumik nassiunneqartunik suliarinninnissaanut pingaaruteqartut qanoq ittuunissaat, iluseqarnissaat, tulleriiaarneqarnissaat allallu pillugit piumasaqaatit akileraaruseriffiup aalajangersarsinnaavai.
Imm. 4.  Sulisitsisut nassuiaatinik digitaliusumik nassiussisanngitsut paasissutissiinissaminni nassuiaatinut immersuiffissanik akileraaruseriffimmit suliarineqarsimasunik atuissapput. Nas­suiaatit immersoriikkat akileraaruseriffimmut nassiunneqassapput.
Imm. 5. Naatsorsuutit nassuiaammut tunngaviusut sulisitsisup, qaammatisiutit malillugit ukiup nassuiaatip attuumassuteqarfigisaata naaneraniit sivikinnerpaamik ukiuni tallimani toqqortarissavai.

 

Kapitali 9
Atuisinnaanermut akiliutinit akileraarut

§ 29.  Atuisinnaanermut akiliutinik pissarsisarluni akileraartussaatitap, Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 2, imm. 1, nr. 13-imi pineqartup naalagaaffimmi allami, Danmarkimi Savalimmiuniluunniit, Kalaallit Nunaata marloriaammik akileraanngin­nissaq siunertaralugu isumaqatigiissuteqarfigisaani angerlarsimaffeqartuunini uppernarsarsin­naappagu isumaqatigiissummi aalajangersakkat naapertorlugit akileraarutit unerartitassat procentiat appartinneqassaaq imaluunniit atuisinnaanermut akiliutinit akileraarummik unerartitsinissaq atorunnaarsinneqassalluni.
Imm. 2.  Uppernarsaat imm. 1-imi pineqartoq akileraaruseriffimmut nassiunneqassaaq. Tamatuma kingorna aalajangerneqassaaq atuisinnaanermut akiliutinit akileraarut appartinneqarsinnaanersoq atorunnaarsinneqarsinnaanersorluunniit. Aalajangiineq akileraartussaatitamut unerartitsisussaatitamullu nalunaarutigineqassaaq.
Imm. 3.  Uppernarsaanissami immersugassap akileraaruseriffimmit suliarineqarsimasup akuerineqarsimasulluunniit atorneqarnissaa akileraaruseriffiup aalajangersinnaavaa.

 

Kapitali 10
Pineqaatissiissutit

§ 30.  § 2, imm. 3-mi, § 16-imi, § 17-imi, § 18-imi, § 19-imi, § 20, imm.1-imi, § 21-mi, § 22-mi, § 23-mi aamma § 24-mi aalajangersakkanik unioqqutitsineq akiliisitsinermik pineqaatissiissutigineqassaaq, unioqqutitsineq piaaraluneerluni mianersuaalliorujussuarluniluunniit pippat.
Imm. 2.  Unioqqutitsineq imm. 1-imi taaneqartoq selskabimit ilaalu ilanngullugit unioqqutitsineruppat Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi kapitali 5-imi maleruagassat naapertorlugit akiliisussanngortitsisoqarsinnaavoq.
Imm. 3.  Akiliisitsissut landskarsip pisassaraa.

 

Kapitali 11
Atuutilerfia

§ 31.  Nalunaarut 1. januar 2012-mi atuutilerpoq.
Imm. 2.  Ilutigitillugu atorunnaarpoq Aningaasarsianit akileraarutit aamma sulisoqarnermut akitsuut pillugit akiliisitsiniartarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 28, 1. december 2006-imeersoq.
Namminersorlutik Oqartussat, ulloq, 20. september 2011
Maliina Abelsen

/

Jan H. Lynge-Pedersen