Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 27
18. novembari 2010
Atuuttut

Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnera, aaqqissuussaanera kiisalu peqqinnissamut tunngasutigut sullissisut aamma tarnip pissusaanik ilisimasallit pillugit Inatsisartut inatsisaat

Qitiusumik aqutsineq

 

§ 1.  Naalakkersuisut peqqinnissaqarfimmi sulineq aqussavaat, pilersaarusiussavaat nakkutigalugulu.
Imm. 2.  Naalakkersuisut peqqinnissaqarfimmi inuit suliaminnut atatillugu sulinertik pillugu nalunaarutiginnittaqqullugit nalunaaruteqartaqqullugillu peqqusinnaavaat.

 

§ 2.  Peqqinnissamuttunngatillugu sullissinerup ineriartortinneqarnerani Naalakkersuisut pilersaarusiortuussapput ataqatigiissaarisuullutillu.


Peqqinnissamut tunngasutigut sullissisut aamma tarnip pissusaanik ilisimasallit

 

§ 3.  Naalakkersuisut peqqinnissamut tunngasutigut sullissisut peqqinnissaqarfiup iluani, pisortat oqartussaasuini allani namminersortunilu peqqinnissamut tunngasutigut sulinerat pillugu malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.
Imm. 2.  Naalakkersuisut tarnip pissusaanik ilisimasallit peqqinnissaqarfiup iluani, pisortat oqartussaasuini allani namminersortunilu ilinniakkaminnut tunngasutigut sulinerat pillugu malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

§ 4.  § 3-mi, imm. 1-imi aamma imm. 2-mi malittarisassat aalajangersakkanik imaattunik imaqarsinnaapput:
1)   Atorfiup illersugaanera.
2)   § 3-mi, imm. 1-imi aamma imm. 2-mi inuit taaneqartut pisussaaffii.
3)   Katsorsartittut pisinnaatitaaffii.
4)   Nakkutilliineq.
5)   Pineqaatissiinissamut aalajangersakkat, tak. § 12.
6)   Pissutsit allat § 3-mi, imm. 1-imi aamma imm. 2-mi inunnut taaneqartunut sulianillu isumaginninnermut pingaaruteqartut.


Pinaveersaartitsinermut ataatsimiititaliat

 

§ 5.  Naalakkersuisut illoqarfinni tamani pinaveersaartitsinermut ataatsimiititaliamik pilersitsissapput. 
Imm. 2.  Pinaveersaartitsinermut ataatsimiititaliat suliassaraat najukkami peqqinnikkut iluaqutaasinnaasunik  pinaveersaartitsinernillu suliaqarnerit patajaallisarneqarnissaat. Tamatumani aamma Naalakkersuisut tunngaviliussaasa iluanni:
1) pinaveersaartitsinermik suliaqarneq aqqutigalugu kommunip peqqinnikkut inissisimaneranut sunniuteqarnerup akisussaanerullu najukkami patajaallisarneqarnissaat,
2) kommunip iluani pinaveersaartitsinermik peqqinnikkullu iluaqutaasinnaasunik suliaqarnerup ataqatigiissumik aaqqissuunneqarnerata pingaarnersiorneqarneratalu patajaallisarneqarnissaat, aamma
3) peqqinnissaqarfiup tassunngalu attuumassuteqartut suleqatigiinnerisa itisilerlugulu patajaallisarneqarnissaa.
Imm. 3.  Pinaveersaartitsinermut ataatsimiititaliat suliassanik inunnut ataasiakkaanut tunngasunik suliaqassanngillat.
Imm. 4.  Sumiiffinni kommuninut aggornilersuinerup avataanniittuni Naalakkersuisut pinaveersaartitsinermut ataatsimiititalianik pilersitsisinnaapput. Naalakkersuisut pissutsini immikkut ittuni imm. 1-imi taaneqartut saniatigut kommuninut aggornilersuinerup iluani pinaveersaartitsinermut ataatsimiititalianik pilersitsisinnaapput.
Imm. 5.  Pinaveersaartitsinermut ataatsimiititaliat inuttalersugaanerat sulinerallu pillugit Naalakkersuisut malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaassapput.


Peqqinnissaqarfiup aaqqissuussaanera

 

§ 6.  Nuna najukkani peqqinnissaqarfinni aqutsivinnut aggornilersorneqassaaq.
Imm. 2.  Dronning Ingridip Napparsimmavissua nuna tamakkerlugu napparsimmaviuvoq.
Imm. 3.  Nunap peqqinnissaqarfinni aqutsivinnut aggornilersorneqarnera, aaqqissuunneqarnera suliaallu pillugit, kiisalu Dronning Ingridip Napparsimmavissuata nunamut tamarmut suliai pillugit Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaassapput.


Nunatta Nakorsaaneqarfia

 

§ 7.  Peqqinnissamik sullissinermut tunngasut pillugit Naalakkersuisunut oqartussaasunullu allanut siunnersuisarlunilu allatigut ikiuuttartussamik Naalakkersuisut Nunatta Nakorsaaneqarfianik pilersitsissapput.
Imm. 2.  Nunatta Nakorsaaneqarfiata Naalakkersuisut peqqinnikkut inissisimanermik sianiginninnerannik ikiussavai.
Imm. 3.  Nunatta Nakorsaaneqarfia peqqinnissamut tunngasutigut inuit peqqinnissaqarfiup iluani sulinerannik aamma tarnip pissusaanik ilisimasallit peqqinnissaqarfiup iluani sulinerannik nakkutilliissaaq.
Imm. 4.  Nunatta Nakorsaaneqarfia peqqinnissaqarfiup iluani sullissivinni peqqinnissamut tunngasutigut sulinermik nakkutilliissaaq.

 

§ 8.  Nunatta Nakorsaanera peqqinnissaqarfimmi unioqqutitsisoqarsimaneranik amigaateqartoqarneranilluunniit paasisaqaruni oqartussaasunut pineqartunut pisariaqartitsineq naapertorlugu ilisimatitsissaaq. Aammattaaq peqqinnissamut tunngatillugu immikkut pisariaqartoqalersillugu Nunatta Nakorsaanera tamanut ammasumik paasissutissiisassaaq.

 

§ 9.  Nunatta Nakorsaaneqarfiata sulinera pillugu malittarisassat sukumiinerusut Naalakkersuisut aalajangersassavaat.
Imm. 2.  Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, Nunatta Nakorsaaneqarfiata peqqinnissamut tunngasutigut sullissisut peqqinnissaqarfiup avataani pisortat oqartussaaffiini namminersortunilu sulinerannik, aamma tarnip pissusaanik ilisimasallit peqqinnissaqarfiup avataani pisortat oqartussaaffiini namminersortunilu sulinerannik nakkutilliinissaanik.
Imm. 3.  Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, Nunatta Nakorsaaneqarfiata peqqinnissaqarfiup avataani pisortat oqartussaaffiini namminersortunilu pissutsinut peqqinnissamut tunngasunut, aamma peqqinnissaqarfiup avataani pisortat oqartussaaffiini namminersortunilu tarnip pissusaanik ilisimasallit atuunnerannut pissutsinut nakkutilliinissaanik.
Imm. 4.  Naalakkersuisut malittarisassanik aalajangersaasinnaapput, Nunatta Nakorsaanera § 3-mi, imm. 1-imi aamma imm. 2-mi inuit taaneqartut, Peqqinnissaqarfiup sullissinermut tunngasutigut pissusissanik malinnilluarnissamut ataatsimiititaliaata avataaniittut aamma peqqinnissaqarfimmi sulisut allat katsorsaanermi peqataasut pillugit napparsimasut naammagittaalliuutaannik suliaqarnermi aalajangiisassasoq.

 

§ 10.  Inuit aamma sullissiviit §§ 7-imi aamma 9-mi taaneqartut pisussaaffeqarput Nunatta Nakorsaaneqarfiata qinnuteqarnera naapertorlugu paasissutissanik tamanik nakkutilliinerup ingerlanneqarnissaanut pisariaqartinneqartunik tunniussinissaminnut.
Imm. 2.  Inuit § 9-mi, imm. 4-mi taaneqartut  aammattaaq pisussaaffeqarput Nunatta Nakorsaaneqarfiata qinnuteqarnera naapertorlugu paasissutissat suugaluartulluunniit, tassunga ilanngullugit nalunaarsuinermi allattuiffiit, naammagittaalliuutinik suliaqarnermut atorneqartussat Nunatta Nakorsaaneqarfianut nalunaarutigissallugit.
Imm. 3.  Nunatta Nakorsaaneqarfia eqqartuussinikkut aalajangiinertaqanngitsumik, aamma inatsisitigut naapertuuttumik uppernarsaammik takutitsinikkut kalerreeqqaarani sullissivinnik § 7-imi, imm. 4-mi, aamma § 9-mi, imm. 3-mi taaneqartunik nakkutilliisinnaatitaavoq.


Naammagittaalliuuteqarsinnaaneq pillugu ilitsersuut

 

§ 11.  Peqqinnissaqarfinni aqutsiviit aamma Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfiup peqqinnissamut tunngasutigut naammagittaalliuuteqarsinnaaneq pillugu innuttaasunut paasissutissiisarnissaq ilitsersuisarnissarlu pisussaaffigaat.


Pineqaatissiinerit

 

§ 12.  Inatsisartut inatsisaanni matumani §§ 3-mi aamma 4-imi aalajangersakkat naapertorlugit najoqqutassiani aalajangersaasoqarsinnaavoq, najoqqutassiani aalajangersakkanik unioq­qutitsisoqarsimatillugu pinerluuteqarsimasutut pineqaatissiinikkut akiliisussanngortitaasoqarsinnaasoq.
Imm. 2.  Inatsisartut inatsisaanni matumani §§ 3-mi aamma 4-mi aalajangersakkat naapertorlugit malittarisassiat piginnaatitsippata akiliisitsilluni pineqaatissiisoqarsinnaavoq, Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsimmi malittarisassat malillugit inuup inatsisitigut pisinnaatitaasup akiliisinneqarnissamik peqquneqarneratigut.
Imm. 3.  Inatsisartut inatsisaanni matumani §§ 3-mi aamma 4-mi aalajangersakkat naapertorlugit malittarisassiat malillugit pineqaatissiilluni akiliisitsinerit Nunatta Karsianut akiliutigineqassapput.
Imm. 4. Imm. 1 aamma imm. 2 naapertorlugu pineqaatissiinissaq pillugu suliassat, Kalaallit Nunaata Eqqartuussivianut suliassaqarfittut siullertut suliassanngortinneqassapput.


Atortuulersitsineq

 

§ 13.  Inatsit manna ulloq 1. marts 2011 atuutilerpoq.
Imm. 2.  Peqatigitillugu Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 3, 23. maj 2000-meersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Imm. 3.  Malittarisassat, Inatsisartut peqqussutaat nr. 3, 23. maj 2000-meersoq tunngavigalugu aalajangersarneqarsimasut atuutiinnassapput, malittarisassanik Inatsisartut inatsisaat manna Inatsisartulluunniit inatsisaat allat tunngavigalugit aalajangersarneqarsimasunik taarserneqarnissamik atorunnaarsinneqarnissamilluunniit tungaanut.
Imm. 4.  Katsorsaanermi ikiortit pillugit inatsit nr. 154, 8. maj 1968-imeersoq, kigutit nakorsaat pillugit inatsit nr. 276, 26. maj 1976-imeersoq, nakorsat sulinerat pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnera pillugu aalajangersagaq nr. 860, 18. december 1991-imeersoq aamma peqqissaasut sulisinnaatitaanerat sulinerallu pillugit inatsisartut peqqussutaat nr. 7, 30. oktober 1995-imeersoq Inatsisartut inatsisaat manna Inatsisartulluunniit inatsisaat allat tunngavigalugit aalajangersarneqarsimasunik taarserneqarnissamik atorunnaarsinneqarnissamilluunniit tungaanut atuutiinnassapput.
Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, ulloq 18. november  2010
Kuupik Kleist

/

Agathe Fontain