Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
18. maj 2010
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Nedsat godtgørelse i forbindelse med overskydende skat)

§ 1

I landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved landstingslov nr. 10 af 5. december 2008, foretages følgende ændringer:


1.
  I § 25, stk. 2, ændres ”4 procent” til: ”2 procent”.

2.  I § 74, stk. 2 og 3, ændres ”Grønlands Landsret” til: ”Retten i Grønland”.

3.  Overalt i landstingsloven ændres ”Landsstyret” til: ”Naalakkersuisut”.

4.  Overalt i landstingsloven ændres ”Grønlands Hjemmestyre” til: ”Grønlands Selvstyre” og ”Grønlands Hjemmestyres” til: ”Grønlands Selvstyres”.

5.  Overalt i landstingsloven ændres ”Landstinget” til: ”Inatsisartut”.

6.  Overalt i landstingsloven ændres ”landstingssamling” til: ”samling”.

 

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2010.
Stk. 2.  Lovforslagets § 1, nr. 1, har virkning for tilbagebetaling af overskydende skat vedrørende indkomståret 2009.
Grønlands Selvstyre, den 18. maj 2010
Kuupik Kleist

 

/

Palle Christiansen