Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 16
3. december 2009
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. (Adskillelse af partiernes økonomi fra Inatsisartutadministrationens budget)

§ 1

I landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde, som senest ændret ved landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006, foretages følgende ændringer:


1.
 I § 1 tilføjes efter stk. 3:
"Stk. 4.  Grønlands Selvstyre må ikke yde direkte eller indirekte økonomisk støtte til partier, kandidatforbund eller enkeltkandidater, hvor dette ikke har udtrykkelig hjemmel i denne lov eller anden lovgivning.
Stk. 5.  Grønlands Selvstyre kan uanset stk. 4 uden vederlag stille kontor- og mødefacili­teter med videre til rådighed i forbindelse med inatsisartutmedlem­mers parla­mentariske arbej­de.”

2.  I § 2, stk. 1, foretages følgende ændringer:
"125.000 kr." erstattes med "170.000 kr." og ”300.000” erstattes med ”650.000”
 

3. I § 4, stk. 1, foretages følgende ændring:
"125.000 kr." erstattes med "170.000 kr.".

4. I § 9 indsættes i stk. 2 efter 4. pkt.:
” Formandskabet for Inatsisartut offentliggør regnskabet efter modtagelsen.”

5. Overalt i landstingsloven ændres ”Landstinget” til ”Inatsisartut”, og ”Landstingets” til ”Inatsisartuts”.

6. Overalt i landstingsloven ændres ”landstingsvalg” til ”inatsisartutvalg”, og ”landstingsarbejdet” til ”inatsisartutarbejdet”.

7. Overalt i landstingsloven ændres ”Landsstyret” til ”Naalakkersuisut”.


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2010.
Grønlands Selvstyre, den 3. december 2009
Kuupik Kleist

/

Peter Schultz