Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Allaffissornikkut najoqqutassiat
Nr. 12
23. apriili 2008
Atuuttut

Illuutinik najugaqarfissatut attartortitsisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi Inatsisartut peqqussutaatigut nr. 18, 12. november 2001-imeersukkut, Inatsisartut peqqussutaatigut nr. 14-ikkut, 20. november 2006-imeersukkut allannguuteqartinneqartumi § 4, imm. 4, § 7, imm. 3, § 13, imm. 2, § 25, imm. 3, § 28, imm. 5, § 30, imm. 8, § 32, imm. 6, § 41, imm. 4, § 44, imm. 6, § 57, imm. 2, § 58, imm. 8, § 59, imm. 8, § 76, imm. 3, § 77, imm. 5 kiisalu § 81, imm 6, naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:

 

Kapitali 1
Atuuffissaa

§ 1. Nalunaarut Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataanni attartortittakkani attartortitsinermut atuuttuuvoq, tassunga ilaallutik illunik illunilu ininik attartukkanik allanut attartortitsisarneq.
Imm. 2. Aammattaaq kapitali 8 inissianut attartortittakkanut namminerisamik pigineqartunut atuuppoq.
Imm. 3. Sulisitsisup piffissamilu sivikitsumi atorfeqartussap akornanni allamik isumaqatigiissusiortoqarsimappat kapitali 2-mi maleruagassat atuutissanngillat.

 

Kapitali 2
Inissiigallartarneq

§ 2. Piffissami sivikitsumi atorfeqartinneqartut, ukiuni aalajangersimasuni atorfeqartinneqartut paarlatsillu atorfinitsinneqarnerminnut atasumik inissiamik inissiiviugallartussamik atugassinneqarsinnaapput. Inissiaq inissiiviugallartoq taamaallaat inissiiviugallartutut, aammalu taamaallaat inissinneqartup taassumalu sulisitsisuata akornanni allakkatigut isumaqatigiissusioreernikkut atugassanngortinneqassaaq.

§ 3. Inissinneqartoq inissiamut inissiiviugallartumut atasumik ingerlatsinermut aningaasartuutinut matusissutissanik akiliuteqartinneqartassaaq.
Imm. 2. Ingerlatsinermut akiliut inissiap inissiiviugallartup angissusaa, taamaattorli annerpaamik 180 kvm-iusussaq aammalu ukiumut kvm-imut 580 koruuniusussaq tunngavigalugu naatsorsorneqassaaq. Ingerlatsinermut akiliummut innaallagissamik, kiassarnermik imermillu atuinerit naammaattunik nalilerlugit ilaatinneqarput.

§ 4. Inissiaqinissiiviugallartoq pequsersugappat inissinneqartoq qaammammoortumik pequtinut akiliuteqartinneqartassaaq. Pequtinut akiliut inissiap angissusaa naapertorlugu qaammammut imatut annertussusiligaavoq:
1) Ineeqqanut inissianullu 1-mik initalinnut 100 koruunit.
2) Inissianut 2-nik initalinnut 150 koruunit.
3) Inissianut 3-nik initalinnut 200 koruunit.
4) Inissianut 4-nik initalinnut 250 koruunit.
5) Inissianut 5-nik initalinnut anginerusunulluunniit 300 koruunit.

§ 5. Ingerlatsinermut akiliut pequtinullu akiliut qaammammik siumoortumik akilersinneqartassapput, aammalu inissinneqartup allakkatigut akuersineratigut akissarsianit ilanngaassinikkut akilersinneqartassallutik. Innaallagissamik, imermik kiassarnermillu atuineq § 3, imm. 2-p immikkoortua tulleq naapertorlugu naammaginartumik oqaatigineqarsinnaasumit annertuneruppat, akiligassiinikkut akiliisitsisoqarsinnaavoq.

§ 6. Ingerlatsinermut akiliut aamma pequtinut akiliut sulisunut atorfeqavissunut, isumaqatigiissutit malillugit sulisunut inissiamik tunineqarnissamut pisinnaatitaaffeqartunut akilersinneqartassanngillat, imatut pisoqartillugu:
1) Sulisunut inissiamik tunineqarnissap tungaanut inissikkallarneqartunut.
2) Piffissap atorfeqarfiusup naanerani piffissami sivikitsumi inissikkallarneqartunut.

§ 7. Inissiaq inissiiviugallartoq iserterfigineqarnermini pitsaasumik illersorsinnaasumillu pitsaassuseqarnersoq sulisitsisup misissussavaa.
Imm. 2. Iserternermi sulisitsisup inissinneqarallartullu ataatsimoorlutik iserternermut nalunaarusiaq suliarissavaat, tassungalu inissiami inissiiviugallartumi inissiap pitsaassusaa aamma amigaataasinnaasut allanneqassapput. Sulisitsisup iserternermi nalunaarusiap illuatungeriinnit atsiorneqarnissaa isumagissavaa.

§ 8. Inissikkallarneqartoq pisussaavoq atorfeqarnerup naanerani inissiaq inissiiviugallartoq qimassallugu, taamaattorli imm. 2 takuuk.
Imm. 2. Atorfeqarallarnerup naaneraniit nutaamik atorfeqarallarnissap aallartinnerata tungaanut piffissaq sivisunerpaamik qaammat ataasiuppat, nutaamik atorfininnermi atugassarititaasut annersaat atorfimmi qimataani atugassarititaasunut assinguppata inissinneqarallartup inissiamik inissinneqarallarfigisaminik tigumminniinnarnissaa sulisitsisup anguniassavaa. Inissinneqarallartoq atorfiit marluk taakku akornanni piffissamut ingerlatsinermut § 3 imm. 1 naapertorlugu akiliuteqartinneqassaaq.

§ 9. Inissinneqarallartup inissiaq inissinneqarallarfini qaammammik ataatsimik sioqqutsilluni qaammatip naaneranut atuutilersussamik taamaatinniarlugu sulisitsisumut nalunaarsinnaavoq. Attartorunnaarnissaq allakkatigut nalunaarutigineqassaaq.
Imm. 2. Atorfeqarnerup naannginnerani sulisitsisup inissiamut inissiiviugallartussamut assingusumut innersuussummik takutitsinermigut, inissinneqarallartup inissiamik inissiiviugallartumik qimatsinissaa piumasarisinnaavaa. Tamanna pillugu nalunaarut qaammammik ataatsimik sioqqutsilluni qaammatip naaneranut atuutilersussanngorlugu inissinneqarallartumut allakkatigut tunniunneqassaaq.

§ 10. Inissinneqarallartup inissiamik qimatsinermini inissiaq inissiiviugallartoq iserternermisut pitsaassuseqartillugu tunniutissavaa, tassanili nungullarnerit pisoqalinerillu nalinginnaasut pineqanngillat.
Imm. 2. Inissiap qimanneqarnerani sulisitsisup inissinneqarallartullu ataatsimoorlutik inissiap qimanneranut nalunaarusiaq suliarissavaat, tassungalu inissiap inissiiviugallartup pitsaassusaa aamma amigaataasinnaasut allanneqassapput. Sulisitsisup inissiap qimanneranut nalunaarusiap illuatungeriinnit atsiorneqarnissaa isumagissavaa.
Imm. 3. Inissinneqarallartoq piffissami attartorfigisamini inissinneqarallartup inissiami inissiiviugallartumi sumiginnaaneranut atasumik ajoqusikkanut taarsiisussaatitaavoq.

 

Kapitali 3
Utaqqisut allattorsimaffii innersuussisarnerlu

§ 11. Inissarsiortut utaqqisut allattorsimaffiinut ukununnga ilanngunneqarsinnaapput:
1) Utaqqisut allattorsimaffiat nalinginnaasoq.
2) Nammineq kissaatigisamik nuunnissamut utaqqisut allattorsimaffiat.
3) Sulisut, Namminersornerullutik Oqartussat imaluunniit kommunip inissiaataanut innersuunneqarsinnaatitaallutik atorfeqartinneqartut nammineq kissaatigisamik nuunnissamut utaqqisut allattorsimaffiat.
Imm. 2. Utaqqisut allattorsimaffianni inissisimaffik allanut tunniunneqarsinnaanngilaq, taamaattorli § 14 takuuk.
Imm. 3. Attartortitsisoq illoqarfikkaartumik, nunaqarfikkaartumik imaluunniit allami sumiiffikkaartumik utaqqisunut allattorsimaffeqassaaq. Illoqarfimmi, nunaqarfimmi imaluunniit allami sumiiffimmi immikkut Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu inissiaataannut utaqqisut ataatsimoortillugit allattorsimaffiliortoqarsinnaavoq.

§ 12. Inuit 15-ileereersimasut kikkulluunniit utaqqisut allattorsimaffiannut nalinginnaasumut allatsissinnaapput.
Imm. 2. Inissarsiortup qinnuteqarneratigut utaqqisut allattorsimaffianni inissisimaffia pillugu attartortitsisup ilisimatissinnaavaa.

§ 13. Inissarsiortup utaqqisut allattorsimaffiannut ilanngunneqarneranut atatillugu utaqqisut allattorsimaffianik aqutsinermut aningaasartuuterpianik matusissutissanik 100 koruunit angullugit attartortitsisoq akiliuteqartitsisinnaavoq. Inissarsiortup utaqqisut allattorsimaffianniinnerminut ukiumoortumik uppernarsaasarneranut atatillugu utaqqisut allattorsimaffianik aqutsinermut aningaasartuuterpianik matusissutissanik 100 koruunit tikillugit akiliisinneqartassaaq.
Imm. 2. Akitsuutip akilerneqannginnera utaqqisut allattorsimaffianniigunnaarnermik nassataqassaaq. Taamaattorli attartortitsisup utaqqisut allattorsimaffianniik atermik peersinnginnermini pineqartoq naleqquttumik piffissaqartillugu allakkatigut akitsuummik akileeqqusinnaavaa.

§ 14. Inissarsiortup toqunerani inissarsiortup utaqqisut allattorsimaffianni nalinginnaasumi aammalu nammineq kissaatigisamik nuunnissamut utaqqisut allattorsimaffianni inissisimaffia toqusup aappaanut suli inuusumut tunniunneqassaaq.
Imm. 2. Inissarsiortoq paaqqutarisarialinnut angerlarsimaffimmut imaluunniit sanngiillisimasunut allanut angerlarsimaffimmut nuuppat, utaqqisut allattorsimaffianni nalinginnaasumi aammalu nammineq kissaatigisamik nuunnissamut utaqqisut allattorsimaffianni inissisimaffia inissarsiortup aappaanut tunniunneqassaaq.
Imm. 3. Aappaasumut imm. 1-imi aamma 2-mi taaneqartumut aappaasutut nalunaarsorsimasoq kiisalu inuk sivikinnerpaamik ukiuni 2-ni inissarsiortumik najugaqateqarsimasutut inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimasoq sanilliunneqarput.

§ 15. Attartortitsisoq inissianik inoqanngitsunik inissarsiortunut, § 11 naapertorlugu utaqqisut allattorsimaffiannut ilaasunut innersuussisassaaq, periaatsit uku malillugit:
1) Inissarsiortup attartortitsisup inissiat neqeroorutigisaasa ilaannik attartornissamik neqerooruteqarluni attartortitsisumut saaffiginninneratigut.
2) Attartortitsisup inissarsiortumut inissiamik attartortitsinissamik allakkatigut neqerooruteqarneratigut.
Imm. 2. Inissiaq inoqanngitsoq inissarsiortumut piffissami sivisunerusumi utaqqisut allattorsimaffianniissimasumut neqeroorutigineqassaaq, tak. imm. 1.

§ 16. Attartortitsisoq attartortitsinissamik itigartitsisinnaavoq:
1) Inissarsiortoq siornatigut attartornermini attartortitsisumut akiitsoqarpat.
2) Inissiami najugaqartussat inissiami inimut ataatsimut marluk sinnerlugit amerlassuseqarpata.
Imm. 2. Attartortitsisoq imm. 1, nr. 1 naapertorlugu itigartitsisinnaanngilaq, attartortoq atorfeqarnerminut atatillugu sulisunut inissiamik innersuunneqarnissamut pisinnaatitaaffeqarpat.

 

Kapitali 4
Najugaqarfiit

§ 17. Attartortitsisoq ilaqutariinnut arlalinnut inissiat najugaqarfinnut katitigaanissaannut kiisalu agguarneqarnissaannut imaluunniit najugaqarfiit kattunnissaannut aalajangiisassaaq.
Imm. 2. Inissiarsuarni attartortittakkani inissiat tamarmik najugaqarfimmut ataatsimut ilaatinneqartassapput.
Imm. 3. Najugaqarfik ataaseq aningaasatigut ajornartorsiorpat, attartortitsisoq ingerlatsinermut tapiissutinik najugaqarfimmut tapiissuteqartassaaq.
Imm. 4. Najugaqarfinnik aatsaat kattussisoqarsinnaavoq, najugaqarfiit akiliisinnaassuseqarpata ingerlatsinikkullu sinneqartooruteqarfiuppata.
Imm. 5. Najugaqarfinni kattunneqartuni ingerlatsinermut aningaasartuutissat najugaqarfiit maannamut ingerlasimanerat eqqarsaatigalugu kisitsisit ataasiakkaanut naleqqiussat malillugit aalajangersarneqassapput, tassanili kisitsisit ataasiakkaanut naleqqiussat sivisunerpaamik ukiut 10-it ingerlanerini nalimmassarneqassapput.

 

Kapitali 5
Najugaqarfinni ataatsimiinnerit pilersitsiviusut aamma najugaqarfinni siulersuisut

Najugaqarfinni ataatsimiinnerit pilersitsiviusut

§ 18. Attartortitsisoq najugaqarfimmik nutaamik pilersitsinermiit kingusinnerpaamik qaammatit 6-it qaangiunnerini najugaqarfimmi ataatsimiinnermut pilersitsiviusussamut aggersaassaaq.
Imm. 2. Najugaqarfimmi attartortut najugaqarfimmi ataatsimiinnerup pilersitsiviusussap pinissaa namminneerlutik suliniuteqanermikkut suliniutigisinnaavaat. Suliniuteqartut attartortitsisumut saaffiginnissapput, taassumalu najugaqarfimmi attartortut tamarmik aggersarneqarnissaat isumagissavaa.
Imm. 3. Imm. 1 aamma 2 naapertorlugit ataatsimiinnissamut ataatsimiigiaqqusineq tamanit takuneqarsinnaasumik allagarsiinikkut, najukkami aviisitigut allagarsiinikkut imaluunniit najugaqarfimmi attartortut tamarmik allaffigineqarnerisigut sivikinnerpaamik sapaatit akunnerinik 4-nik sioqqutsisumik nalunaaruteqarnikkut pissaaq.
Imm. 4. Najugaqarfimmi ataatsimiinnermut pilersitsiviusumut attartortitsisoq, najugaqarfimmi attartortut, taakku aappaat aammalu inuit sivikinnerpaamik ukiuni 2-ni attartortumik najugaqateqarsimasutut inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimasut peqataasinnaapput.


Najugaqarfimmi siulersuisut sulinerat

§ 19. Najugaqarfimmi attartortut najugaqarfimmi ataatsimiinnermi pilersitsiviusumi najugaqarfimmi siulersuisussanik taasisinnaapput, tak. § 21.
Imm. 2. Najugaqarfimmi siulersuisussanik qinersisoqarsimanngippat, imaluunniit najugaqarfimmi siulersuisussanik nutaanik qinersisoqarani najugaqarfimmi siulersuisut sulinerminnik unitsitsisimappata, attartortitsisup suliassat, najugaqarfimmi siulersuisunut suliassanngortinneqarsimasut isumagissavai.
Imm. 3. Najugaqarfimmi ataatsimiinnermi pilersitsiviusumi najugaqarfimmi siulersuisussanik qinersisoqarsimanngippat, ataatsimiinnerup kingorna siusinnerpaamik qaammatit 6-it qaangiunnerini najugaqarfimmi ataatsimiinnermut pilersitsiviusumut nutaamut aggersaasoqassaaq.

§ 20. Najugaqarfimmi siulersuisussanik qinersineq ataatsimeeqataasut akornanni amerlanerussuteqartut aalajangiinerat malillugu akuersissutigineqartassaaq.
Imm. 2. Attartugaq ataaseq taasinermik ataatsimik naleqarpoq, inoqutigiinni inuit amerlassusaat apeqqutaatinnagit. Attartornermut isumaqatigiissut malillugu attartortoq taasisinnaatitaavoq. Attartortoq piginnaatitsissuteqarnermigut ataatsimiigiartitsisinnaavoq taasititsisinnaallunilu.
Imm. 3. Attartortut ataatsimiinnermi peqataasut namminneerlutik ataatsimiinnermik aqutsisussamik taasissapput.

§ 21. Najugaqarfinniinissianit 500-t inorlugit ilaasortaaffigineqartuni najugaqarfinni siulersuisut, ataatsimiinnermi qinigaasut ataatsimik siulittaasoqassapput 2-nillu siulersuisunut ilaasortaqassallutik.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu najugaqarfinni ataatsimiinnermi aamma siulittaasumut sinniisissaq kiisalu siulersuisuni ilaasortanut sinniisissat qinerneqassapput.
Imm. 3. Najugaqarfinni inissianit 500-nit amerlanerusunilluunniit ilaasortaqartuni siulersuisunut ilaasortat 2-nik ilallugit, taakkununngalu sinniisissanik 2-nik qinersisoqarnissaa aalajangerneqarsinnaavoq.
Imm. 4. Siulittaasoq, siulersuisuni ilaasortat sinneri kiisalu sinniisissat ukiumi 1-mi atuuttussanngorlugit qinerneqassapput. Qinigaaqqittoqarsinnaavoq.
Imm. 5. Siulittaasoq imaluunniit siulersuisuni ilaasortaq ataaseq ikerinaannakkut tunuarpat, sinniisissaq najugaqarfimmi ataatsimiinnerup tulliup tungaanut atuuttussanngorlugu ivertinneqassaaq.

§ 22. Najugaqarfimmi attartortut namminersorsinnaatitaasut, taakku aappaat imaluunniit inuk namminersorsinnaatitaasoq sivikinnerpaamik ukiuni 2-ni attartortumik najugaqateqarsimasutut inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimasoq najugaqarfimmi siulersuisunut qinigaasinnaapput.
Imm. 2. Najugaqarfimmi siulersuisut katitigaanerat pillugu nalunaarut tamanit takuneqarsinnaasumik allagarsiinikkut, najukkami aviisitigut allagarsiinikkut imaluunniit najugaqarfimmi attartortut tamarmik allaffiginerisigut saqqummiunneqassaaq. Attartortitsisoq immikkut ittumik allakkatigut ilisimatinneqassaaq.

§ 23. Ukiut tamaasa najugaqarfimmi najugaqartut ataasiarlutik ataatsimiitinneqartassapput. Najugaqarfimmi ataatsimiinneq ukiup naatsorsuusiorfiusup aallartinnissaanut kingusinnerpaamik qaammatit 3-it sioqqullugit pisassaaq.
Imm. 2. Najugaqarfimmi siulersuisut siusinnerpaamik sapaatit akunnerinik 4-nik sioqqutsilluni tamanit takuneqarsinnaasumik allagarsiinikkut, najukkami aviisitigut allagarsiinikkut imaluunniit attartortut tamaasa allaffiginerisigut najugaqarfimmi ataatsimiinnissamut aggersaassapput.

§ 24. Najugaqarfimmi ataatsimiinnermi oqaluuserisassat imarissavaat:
1) Najugaqarfimmi siulersuisut ukiup siulianut nalunaarutaannik saqqummiussineq.
2) Siulersuisut aningaasanik § 30-mi taaneqartunik atuinermut nalunaarutaat.
3) Ukiumoortumik nalunaarutip akuerineqartup kingulliup saqqummiunneqarnera.
4) Najugaqarfiup ukiumut naatsorsuusiorfiusumut tullermut missingersuutaanik saqqummiussineq.
5) Najugaqarfimmi siulersuisut siulittaasussaannik taassumalu sinniisussaanik qinigassanngortittunik qinersineq.
6) Najugaqarfimmi siulersuisuni ilaasortassanik taakkulu sinniisissaannik qinigassanngortissimasunik qinersineq.
7) Siunnersuutit takkuttut.
8) Tamalaat.

§ 25. Najugaqarfimmi immikkut ittumik ataatsimiinneq pissaaq:
1) Najugaqarfimmi siulersuisut tamatumunnga tunngavissaqarpata.
2) Najugaqarfimmi attartortut ikinnerpaamik arfineq pingajorarterutaasa oqaluuserisassamik suliaqartoqarnissaa kissaatigippassuk.
3) Attartortitsisoq tamanna pillugu qinnuteqarpat.

§ 26. Ukiumut nalunaarut akuerisaq kingulleq ukiumullu naatsorsuiffiusumut tulliuttumut missingersuutit najugaqarfimmi ataatsimiinnissaq kingusinnerpaamik sapaatip akunneranik sioqqullugu najugaqarfimmi attartortunit tamanit takuneqarsinnaassapput.

§ 27. Najugaqarfimmi attartortut, taakku aappaat imaluunniit inuk sivikinnerpaamik ukiuni 2-ni attartortumik najugaqateqarsimasutut inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimasoq najugaqarfimmi ataatsimiinnermut aamma najugaqarfimmi immikkut ittumik ataatsimiinnermut peqataasinnaapput.
Imm. 2. Kikkulluunniit imm. 1 naapertorlugu najugaqarfimmi ataatsimiinnermut peqataasinnaasut pisinnaatitaapput, siunnersuutinik najugaqarfimmi ataatsimiinnermi suliarineqartussanik saqqummiussissallutik, tak. § 28, imm. 1.
Imm. 3. Attartugaq ataaseq taasinermik ataatsimik naleqarpoq, inoqutigiinni inuit amerlassusaat apeqqutaatinnagit. Attartornermut isumaqatigiissut malillugu attartortoq taasisinnaatitaavoq. Attartortoq piginnaatitsissuteqarnermigut ataatsimiigiartitsisinnaavoq taasititsisinnaallunilu.
Imm. 4. Siunnersuummik saqqummiunneqartumik akuersineq ataatsimeeqataasut akornanni amerlanerussuteqartoqarneratigut pisassaaq.

§ 28. Siunnersuutit najugaqarfimmi ataatsimiinnermi imaluunniit najugaqarfimmi immikkut ittumik suliarineqartussatut kissaateqarfiusut ataatsimiinnissaq kingusinnerpaamik sapaatit akunnerinik 2-nik sioqqullugu najugaqarfimmi siulersuisunit tiguneqareersimassapput.
Imm. 2. Siunnersuutit najugaqarfimmi ataatsimiinnermi imaluunniit najugaqarfimmi immikkut ittumik suliarineqartussatut kissaateqarfiusut ataatsimiinnissaq kingusinnerpaamik sapaatip akunnerannik ataatsimik sioqqullugu najugaqarfimmi attartortunit tamanit takuneqarsinnaassapput.

§ 29. Inatsisit malillugit najugaqarfimmi ataatsimiinnissamut aggersaasoqarsimatillugu najugaqarfimmi siulersuisut kisimik takkussimappata, attartortitsisoq najugaqarfimmi siulersuisunut isumaqatiginninniareerluni najugaqarfimmi immikkut ittumik ataatsimiinnissamut aggersaasinnaavoq, najugaqarfimmi siulersuisut atorunnaarnissaat pillugu siunnersuut kisiat oqaluuserisassani allallugu.

§ 30. Attartortitsisoq najugaqarfinni najugaqarfimmut siulersuisoqartuni ukiumut kvm-imut 3 kr.-nit angullugit, najugaqarfimmi siulersuisut aningaasartuutaannut imm. 2-mi taaneqartunut matussutissanik missingersuusiussaaq.
Imm. 2. Najugaqarfiit najugaqarfimmi ataatsimiinnermut, najugaqarfimmi siulersuisut pikkorissarnerinut aamma najugaqarfimmi attartortut ataatsimoornissaannik aaqqissuussinernut aningaasartuutit naammaattunik annertussusillit akilerneqarnissaat pillugu aalajangersinnaapput.

 

Kapitali 6
Sillimmatissanik immikkoortitsisarneq, aserfallatsaaliuineq ingerlatsinerlu

§ 31. Najugaqarfinni imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinissamullu immikkoortortani attartortitsisup ukiut tamaasa illuutit aserfallatsaalineqarnerminni pitsaassusaat misissortassavai, inissiat ullutsinnut naleqquttumik pitsaassuseqalersinniarlugit aserfallatsaaliuinissamut nutarterinissamullu pilersaarummut atugassamik.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu aserfallatsaaliuinissamut nutarterinissamullu pilersaarusiaq minnerpaamik ukiunut tulliuttunut 10-nut tunngasuussaaq. Aserfallatsaaliuinissamut pilersaarummi piffissap qanorluunniit ilinerani illup pineqartup ilaanik atortulersuutissaanilluunniit piseqqinnermut akit atuuttut tunngavigineqartassapput.
Imm. 3. Attartortitsisup aserfallatsaaliuinissamut pilersaarummut ilassutitut sillimmatissat immikkoortinneqartut nikittarnerannut malitassiaq malillugu ukiumut agguakkamik akiliisinnaassutsimut missingersuusiussaaq.
Imm. 4. Attartortitsisup agguaqatigiissillugu ukiut 6-ikkaarlugit attartukkap aserfallatsaaliorneqarneranut pilersaarusiorniarlugu aammalu inissiap iluani aserfallatsaaliuinissamut sillimmatitut immikkoortinneqartussat aalajangersarniarlugit aserfallatsaaliorneqarnermini pitsaassusiata nalunaarsorneqarnissaa siunertaralugu attartugaq misissortassavaa.

§ 32. Najugaqarfik aamma ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortaqarfik ukiumoortumik aningaasanik naammaattunik amerlassusilikkanik akiliisitsisassaaq sillimmatissatullu immikkoortitsisassalluni, ukununnga atugassanik:
1) Aserfallatsaaliuinissamut nutarterinissamullu pilersaarut malillugu teknikkikkut atortulersuutinik nutarterineq ikkussuinerlu, inissiat silataanni iluinilu aserfallatsaaliugassat iluarsagassallu pilersaarutaasut piffissamullu agguakkat, kiisalu inissiat qimanneqartarnerat malillugu tulleriaaraluni iluarsaassisarneq.
2) Ineqarnermut akiliutinit annaasat aamma inissiat qimanneqartarnerannut atatillugu annaasat.
3) Aningaasat aserortikkanik iluarsaassisarnermut atugassat naleqquttumik annertussusillit.
Imm. 2. Aningaasat imm. 1 naapertorlugu akilersinneqartut sillimmatissatullu immikkoortinneqartut atorfissaannut immikkoortiterlugit najugaqarfiup ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu naatsorsuutaanni allassimassapput.

§ 33. Najugaqarfiup aamma ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortap aningaasat sillimmatitut immikkoortitaat immikkoortinneqarnerminni siunertamit allaanerusumut atorneqassanngillat. Tamannali siunertarineqartoq taamaatinneqarsimappat atuutissanngilaq.

§ 34. Inissiap inoqannginnera ataavartuusimappat, tassalu qaammatit 2-it sinnerlugit inoqarsimanngippat, inissiamut piginnittumut aningaasaliissutinit iluanaarutissanik naatsorsuisoqassanngilaq, taamatullu najugaqarfimmi ingerlatsinermut aningaasartuutit naleqqussarneqassapput, taamaalilluni attartortitsinermut akiliuteqartoqartannginnera sillimaffiginiarneqassalluni.

 

Kapitali 7
Inissiap annertussusaanik naatsorsuisarneq

§ 35. Ineqarnermut akiliutissap aamma ineqarnermut akiliummik qaffaanissap aalajangersarneqarnissaanut atugassatut inissiap annertussusaa §§ 36 aamma 37 naapertorlugit naatsorsorneqassaaq.

§ 36. Ilaqutariinnut arlalinnut inissiani, inissiami init tamarmik inissiap annertussusaanut ilaatinneqassapput. Pequusiviit quilluunniit, inissiamit avinngarusimasumut inissitaasut ilanngunneqassanngillat.
Imm. 2. Ilaqutariinnut arlalinnut inissiani inissiap ataatsip naatsorsornerani silataani iikkamiit imaluunniit qaliani silataani iikkamiit, tak. § 37, imm. 3, aamma inissiat aggornerisa qeqqanniit uuttuisoqassaaq. Ilaqutariinnut arlalinnut inissiani illup isua inissiat aggorneranni iikkatut affartut naatsorsuinermut ilanngunneqassaaq.
Imm. 3. Inissiami majuartarfiit annertussutsimik uuttortaanermi inini quleriinni atorneqarfigisaminni ilanngunneqassapput.

§ 37. Ilaqutariinnut ataatsinut illuni illunilu affarleriinni inissiap annertussusaa imm. 2-5 malillugit naatsorsorneqassaaq.
Imm. 2. Inissiap quleriivini inissap annertussusaata uuttornerani, illup silataani qisuup silarliup tungaaniit takisusaanut silissusaanullu amerlisitsilluni naatsorsuinikkut uuttuisoqassaaq. Qisunni qalliutaasuni 2-ni qisuup alliup silataaniit uuttuisoqassaaq. Ukiuunerani naatsiiviit inissiap annertussusaanut tamakkiisumut ilaatinneqassanngilaq.
Imm. 3. Qaliaq inigisassatut iluarsaanneqarsimappat inissiap annertussusaanut ilanngullugu naatsorsorneqassaaq. Qaliani inigisassap uuttortarnerani takissusaanut silissusaanullu amerlisitsilluni naatsorsuisoqassaaq. Qaliani takissuseq inissiap quleriivini nalinginnaasuni uuttuisarnertut uuttorneqassaaq, silissuserlu silami qaliat qalliutaasa qaliap naqqaniit 1,5 meterinik portussuseqartut akornanni uuttorneqassalluni. Ilassutit, soorlu aniingarnit, iikkat inimut killiliissutaasut silataanniit uuttorneqassapput.
Imm. 4. Naqqup ataani inissiap annertussusaata uuttornerani naqqup ataata silataani iikkaniit takisusaanut silissusaanullu amerlisitsilluni naatsorsuinikkut uuttuisoqassaaq. Naqqup ataa tamakkerluni inissiatut atorneqanngippat, inissiap annertussusaa iikkat, ininik inissiap uuttortarnerani ilannguneqartussanut killiliisut ilorliit qeqqanniit uuttuisoqassaaq. Init naqqi tamakkerlutik cementimik betonimilluunniit qallerneqanngippata, taakku uuttortaanermi ilanngunneqassanngillat. Naqqup ataata quillu uuttortaanermut ilanngunneqarnerani annertussutsip sisamararterutaa inissiap annertussusaata imm. 2 naapertorlugu uuttorneranut ilanngunneqassaaq.
Imm. 5. Inissiami majuartarfiit annertussutsimik uuttortaanermi inini quleriinni atorneqarfigisaminni ilanngunneqassapput.

 

Kapitali 8
Kiassarnermut naatsorsuutit aamma imermut naatsorsuutit

§ 38. Kiassarnermut naatsorsuutit ilusilersorneqarnerini attartortut ataasiakkaat aningaasartuutaat kiassarnermut imermullu kissartumut tunngasut tamakkiisut takuneqarsinnaassapput.
Imm. 2. Attartortunut ataasiakkaanut kiassarnermut naatsorsuutini akiliigallarnikkut akiliutaasimasinnaasut akiligassarpianit amerlanerunerunersut ikinnerunersulluunniit ersarissumik allassimassaaq.

§ 39. Aningaasartuutinut tunngasut immikkoortiterneqassapput. Tassani aningaasartuutinit tamakkiisunit qanoq annertutigisut uuliamik pisinermut uuliamillu assartuinermut, innaallagiaq atorlugu kiassaanermut aamma kiassaateqarfimmit kiassarnermik pilersorneqarnermut atorneqarsimanersut ersarissumik allassimassaaq.
Imm. 2. Aningaasartuutit allat, kissamik imaluunniit imermik kissartumik pilersuinermut attuumassuteqartut aamma ilanngunneqarsinnaapput, assersuutigalugu innaallagissamut, imermut, aserfallatsaaliuinermut, sillimmatissanik illuartitsinermut, nakkutilliinermut allanullu aningaasartuutit.

§ 40. Attartortitsisup aalajangiinera naapertorlugu kiassaateqarfinnut, immikkoortortaqarfiinut imaluunniit najugaqarfinnut tamanut immikkut naleqqiussisarluni aningaasartuutit attartortunut agguataarneqartassapput makku tunngavigalugit:
1) Inigisat ataasiakkaat inigisatut angissusiat.
2) Kiassaatit.
3) Kiaap agguataarneqarnissaanut uuttuutit, aalarnermut uuttuutit aamma elektroniskiusumik agguataarinermut uuttuutit.
4) Kiammut nukinnut uuttuutit.
5) Nr. 1-4-mi periaatsit taaneqartut akuleriissinnerat.

§ 41. Attartortitsisup imermut aningaasartuutimi attartortumit akilerneqartarnissaat piumasarippagu, attartortoq imermut naatsorsuusiussaaq. Uuttuut pingaarneq imaluunniit uuttuutit pingaarnerit ataatsimoortut tamarmik immikkut imermut naatsorsuusiorfigineqassapput.
Imm. 2. Imermut uuttuummi nalunaarsorsimassapput:
1) Imermut aningaasartuutit attartortunut ataasiakkaanut qanoq agguarneqarnersut.
2) Attartortut ataasiakkaat imermut aningaasartuutissaat naatsorsuinermut uuttuutit immikkoortut imaluunniit inissiap annertussusaa tunngavigalugu naatsorsorneqarnersut. Uuttuutit immikkoortut tunngavigalugit attartortup imermut aningaasartuutai taamaallaat naatsorsorneqarsinnaapput, pineqartup uuttuutaa tassungalu atortulersuutai attartortitsisumit siumoortumik akuerineqarsimappata.
Imm. 3. Imermut naatsorsuutini attartortup akiliigallarnermini akiliutai akiligassarpianit amerlanerunersut ikinnerunersulluunniit ersarissumik allassimassaaq.

§ 42. Attartortitsisup imermut naatsorsuutit kingusinnerpaamik 30. april sumiiffimmi attartortitsisumit taaneqartumi tamanut takuneqarsinnaasunngorlugit saqqummiutissavai.
Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersarneqartutut ulloq taanna nallertinnagu naatsorsuutit saqqummiunneqanngippata attartortitsisup akiliigallarnikkut akiliutit saniatigut akiligasseeqqinnissamik pisinnaatitaanini annaassavaa.
Imm. 3. Naatsorsuutit kingusinnerpaamik 30. juni saqqummiunneqarsimanngippata attartortoq pisinnaatitaavoq naatsorsuutit inaarutaasut naapertorlugit pissarsiassani tunniunneqarnissaasa tungaanut, Kalaallit Nunaanni aningaaseriviup aningaaserivimmiittuutinut erniarititai qaffasinnerpaat malillugit ernialersortissallugit. Attartortup pissarsiassaanik ernialersuineq, attartortumut akiliutaasimasunik utertitsinissaq pillugu allakkatigut nalunaaruteqarluni nassiussereersimasussaagaluarnermit junip 15-aniit aallartissaaq.
Imm. 4. Akiliuteqaqqinnissamik imaluunniit akiliutaasimasunik utertitsinissamik allakkatigut nalunaarut kingusinnerpaamik junip 15-ani attartortumut nassiutereersimassaaq. Attartortoq imm. 6 naapertorlugu akerliliisinnaatitaasoq nalunaarummi paasissutissiissutigineqassaaq.
Imm. 5. Imm. 4 naapertorlugu nalunaarut kingusinnerpaamik junip 15-ani nassiunneqarsimanngippat, attartortup akiliuteqaqqinnissaa piumasarineqarsinnaanngilaq.
Imm. 6. Attartortup naatsorsuutinut akerliliissutaa attartortitsisumut allakkatigut saqqummiunneqassaaq attartortumiillu kingusinnerpaamik aggustip aallaqqaataani nassiunneqareersimassalluni. Attartortitsisup naatsorsuutit junip 30-anit kingusinnerusumik tunniussimappagit attartortumillu aggustip aallaqqaataani tiguneqarsimanngippata, attartortoq akerliliissuteqarnissaminut imermut naatsorsuutit saqqummiunneqarneranniit qaammatinik marlunnik periarfissaqarpoq. Akerliliissumi paasissutissiissutigineqassaaq naatsorsuutini immikkoortut suut akuerineqarsinnaasimannginnersut.

§ 43. Attartortitsisoq § 42, imm. 4-imi piffissaliussap qaangiunnerani pisiortorfinnit avataaneersunit naatsorsuutigineqariinngitsunik akiliutinik imermut naatsorsuutinut naammassereersunut tunngassuteqartunik tigusaqarsimaguni, attartortitsisup qaqutigoortumik akiliutit ukiup tullianut imermut naatsorsuutinut nuussinnaavai. Attartortitsisup akiliutip nuunneqartut annertussusaa pillugu attartortut ilisimatissavai.
Imm. 2. Attartortut akornanni aningaasartuutit agguataarnerat kukkuneqarsimappat attartortup attartortut pineqartut allakkatigut nalunaarfigalugit kukkuneq piaarnerpaamik aaqqiivigissavaa, tak. imm. 3 aamma 4.
Imm. 3. Attartortoq akiliutaagallartunik akiliinikippallaarsimappat, siusinnerpaamik attartortup imm. 2 naapertorlugu nalunaarummik tigusaqarneranit qaammatip ataatsip kingorna ineqarnermut akiliummut siullermut ilassutitut akiliinissaq attartortitsisup piumasarisinnaavaa. Taamaattorli ilassutitut akiliutissaq qaammatini pingasuni imermut akiliutaagallartunit annertuneruppat, qaammatini pingasuni annertoqqatigiinnik qaammammut akiliinissamik attartortoq pisinnaatitaavoq.
Imm. 4. Attartortoq imermut akiliutaagallartunut akiliivallaarsimappat, aningaasat akiliutaavallaarsimasut erngerlutik aningaasanngorlugit attartortumut utertinneqassapput imaluunniit imm. 2 naapertorlugu nalunaaruteqareernerup kingorna ineqarnermut akiliummut siullermut ilanngaatigineqassallutik.

 

Kapitali 9
Pitsanngorsaanerit pissarsiassallu

§ 44. Attartortoq inissiami nammineq akilikkaminik pitsanngorsaaniarluni attartortitsisumut akuersissummik piniarpat, attartortup suliassamut nassuiaat, suliassap teknikkimut taamatullu aningaasaqarnermut, atortussanut, pitsaassutsimut, qalipaatinik toqqaanermut suliassallu suliarineqarnissaanut piffissamut pilersaarummut tunngasortaanik nassuiaatitaqartoq nassiutissavaa.
Imm. 2. Pitsanngorsaanermi sananissamut akuersissut akuersissulluunniit alla pisariaqartinneqarpat, attartortitsisumut akuersissummik piniartoqassaaq. Aatsaat akuersissut tiguneqareerpat pitsanngorsaalluni suliassaq aallartinneqassaaq.

§ 45. Pitsanngorsaanissamut tunngavissarititaasussaavoq attartukkat atorneqarnerminni naleqassusiannik massakkut attartortumut siunissamilu attartulerumaartussanut suliat naleqarnerulersitsinissaat.
Imm. 2. § 51, imm. 1 naapertorlugu pitsanngorsaanerup nalinganut naatsorsuutit attartortitsisumit taamatullu attartortumit atsiorneqassaaq, attartornermullu isumaqatigiissummut kakkersaanneqassalluni.

§ 46. Attartortoq attartukkamini imaattunik pitsanngorsaanissamut akuerineqarsinnaavoq:
1) Imermut uuttuummik aamma kiassarnermut uuttuummik ikkussineq.
2) Termostatinut ventilinik ikkussuineq.
3) Inissiap iluani oqorsaaqqinneq.
4) Igaffimmi, igalermi, uffartarfimmi perusuersartarfimmiluunniit iluarsartuussinerit.
5) Atortulersuutinik, perusuersartarfimmik, asaffinnik erngullu nillertup kissartullu kuuffiinik taarsersuinerit.
6) Igaffimmi, igalermi, uffarfimmi perusuersartarfimmiluunniit pequtinik, sikaavinnik nerriviusallu qaavinik taarsersuinerit.
7) Qaammaqqutinut atortunik assigiinngitsunik kiisalu ikkuffiit ilallugit ikkussuussinerit.
8) Aalap milluaasuanik qingalimmik ikkussineq.
9) Radiatorimik aalajangerlugu ikkussamik ikkussineq.
10) Atisaasivimmik igalaallu saavinut pladinik ikkussuinerit.

§ 47. Attartortoq attartukkami silataani imaattunik pitsanngorsaanissamut akuerineqarsinnaavoq:
1) Aneersuartarfimmik matusineq, assiaqutsersuineq imaluunniit aneersuartarfimmik qilaanngusersuineq.
2) Inip silarlianik pilersitsineq.
3) Fransk altanimik inip alliup nalaaniittumik peersilluni aneersuartarfinngortitsineq.

§ 48. Attartortoq attartukkamini allanik imaattunik pitsanngorsaanissamut akuerineqarsinnaavoq:
1) Igalaanik ilorlernik ikkussuineq.
2) Igalaanik matunillu silarlernik taarsersuineq.
3) Matumik matusineq matuliinerluunniit.
4) Kissarsuummik innaallagissamik sipaarutitalimmik taarsiineq.
5) Qaammaqqutinut atortut amerlillugit ikkussuineq.
6) Innaallagissamut panelinik radiatorinillu innaallagiamoortunik ikkussinerit.
7) Uffarfimmik peersineq.
8) Inimik uffartarfimmik pilersitsineq.
9) Ukioq kaajallallugu imermik pilersorneqarnermut atortunik ikkussuineq.
10) Pisortat imermut igitassamut kuuffeqarfiannut imaluunniit tankimut katersuiviusumut kuuffimmut atortunik attaviliineq.

§ 49. Attartortup pitsanngorsaanermi suliat naammassinerat attartortitsisumut nalunaarutigissavaa. Attartortitsisup misissuinermigut pitsanngorsaanermi suliaq akuerissavaa, aammalu pitsanngorsaanermi suliaq sanasut suliaattut illersorsinnaasumik suliarineqarsimanersoq misissussallugu. Attartortup misissuinermut aningaasartuutit akilissavai.
Imm. 2. Pitsanngorsaanermi suliat atuilernissamut akuersissummik pisariaqartitsiviuppata, taanna attartortitsisumut piniarneqassaaq.
Imm. 3. Pitsanngorsaanermi suliat attartortitsisumut ingerlatsinikkut aserfallatsaaliuinikkullu immikkut aningaasartuutinik nassataqarpata, attartornermut akiliut aningaasartuutissat annertoqataannik qaffanneqassaaq.
Imm. 4. Attartornermi ataatsimi taamaallaat attartortitsisup misissuineraniit pitsanngorsaanissamullu suliamut akuersineranit naatsorsorlugu qaammatit tulleriit 100-t ingerlanerini pitsanngorsaalluni suliassamut ataatsimut akuersissuteqartoqarsinnaavoq.

§ 50. Attartortup pitsanngorsaanissamik qinnuteqaataata suliarineranut attartortitsisoq qinnuteqaammut ataatsimut 250 koruuninik akiliuteqartitsinissamik piumasaqarsinnaavoq.
Imm. 2. Akiliutissaq qinnuteqaatip tunniunneqarneranut ilanngullugu akilerneqassaaq.

§ 51. Pitsanngorsaalluni suliap nalinga attartortup akuersissummik piniarnerata nalaani pitsanngorsaanermi aningaasartuutissavittut, attartortitsisup akuerisimasaattut natsorsorneqassaaq. Pitsanngorsaalluni suliat minnerpaamik 2.000 koruuninik naleqassapput, annerpaamillu 100.000 koruuninik naleqarsinnaallutik.
Imm. 2. Pitsanngorsaalluni suliassatut akuerisat tamakkerlutik suliarineqanngippata, imm. 1 naapertorlugu pitsanngorsaalluni suliat naammassineqartut nalingat naapertorlugu nalilerneqassapput.
Imm. 3. Attartortup attartugaq qimallugu nuunnerani, attartortitsisup § 45, imm. 2 naapertorlugu naatsorsukkat tunngavigalugit pitsanngorsaalluni suliarisimasaasa nalingat attartortumut akilissavaa.

§ 52. Pitsanngorsaalluni suliarineqartut illup ilaanik atortulersuutinilluunniit taarsersuinermik piiaanermilluunniit nassataqarsimappata, suliat nalinginit sinneruttut attartortitsisup § 51, imm. 3 naapertorlugu attartortumut akiligassaanit peerneqassapput.
Imm. 2. Pitsanngorsaalluni suliarineqartut taakkuluunniit ilaat immikkut inuulluataarniutitut atortulersuutaappata, imaluunniit immikkut nukimmik atuisuuppata, taakku pitsanngorsaalluni suliat nalilerneqarnerinit ilanngaatigineqassapput.

 

Kapitali 10
Attartukkamik allamut attartortitsineq aamma inissamik qularnaarunneqarneq

§ 53. Attartortitsisoq sulisunut inissiamik nalinginnaasumik, attartortumut Namminersornerullutik Oqartussat imaluunniit kommunip inissiaataanik innersuunneqarsinnaatitaasumut attartortinneqartumik allamut attartortitsiniarnermut akerliusinnaanngilaq:
1) sulisitsisoq inissiamik attartukkamik allamut attartortitsiniarnissamut akuersisimappat, aamma
2) sulisitsisup inissiap normua atuinnarpagu.

§ 54. Attartukkamik allamut attartortitsinissamik qinnuteqaat allakkatigut attartortitsisumut tunniunneqassaaq, kingusinnerpaamik attartukkamik allamut attartortitsiniarluni kissaateqarnerup aallartinnissaa qaammammik ataatsimik sioqqullugu, qinnuteqaammilu makku taagorneqarsimassapput:
1) attartukkamik attartortussap aqqa cpr. normualu aammalu taassuma inoqutai pillugit paasissutissat.
2) Attartukkamik attartornissap sivisussusissaa.
3) Attartukkap attartorneqartup angissusaa, tassunga ilanngullugit ineqarnermut akiliut, kiassarneq, imeq, pequtinut akiliutit naleqquttut imaluunniit immikkut ittumik sullissinerit allallu.
4) Qularnaveeqqusiissummik akiliisoqassappat taanna pillugu paasissutissat.
5) Attartukkaminik attartortitsisup piffissami attartukkamik attartortitsiviusumi najugaqarfissaa pillugu paasissutissat.
Imm. 2. Attartukkamik attartortitsineq attartukkamik attartortitsisup aamma attartukkamik attartortup akornanni toqqaannartumik allakkatigullu isumaqatigiissuteqarnikkut pissaaq. Isumaqatigiissut attartukkamik attartortitsinermut isumaqatigiissut, ineqarnermut naalakkersuisoqarfimmit akuerisaasoq atorlugu suliarineqassaaq.
Imm. 3. Attartukkamik attartortup paasissutissat imm. 1-imi taaneqartut eqqortuunerat uppernarsassavaa.
Imm. 4. Piffissaq attartukkamik attartortitsiviusoq naappat attartukkamik attartortitsineq ingerlaannartumik taamaatissaaq, tamatumalu attartukkamik attartortup inissiamik attartorneqartumik najukkaminik attartornerminut piumasaqaatit suli naammassisimallugit piffissap attartukkamik attartortitsiviusup sivitsorneqarnissaa qinnuteqaatigisimanngippagu.

§ 55. Attartortup illoqarfimmi najugarisami, attartortup siornatigut attartorfigisaani inissamik qularnaarinnissut tunniunneqarsimasoq atorsinnaavaa.
Imm. 2. Inissamik qularnaarinninnissamut qinnuteqaat allaganngorlugu kingusinnerpaamik piffissaq inissiamit nuuffiusussaq qaammammik ataatsimik sioqqullugu attartortumit attartortitsisumut tunniunneqassaaq. Inissamik qulaarnaarinnissutinik qaammatit 3-it inorlugit atuuttussamik tunniussisoqarsinnaanngilaq.
Imm. 3. Inissamik qularnaarinnissutip atornissaanut qinnuteqaat allaganngorlugu kingusinnerpaamik piffissaq inissiamut nuuffiusussaq qaammatinik 3-nik sioqqullugu attartortumit attartortitsisumut tunniunneqassaaq. Inissiamut innersuussinermi inissiap angissutsimigut pitsaassutsimigullu inissiamut qimanneqartumut assingusuunissaa anguniarneqassaaq.
Imm. 4. Inissamik qularnaarinnissut piffissap inissamik qularnaarinniffiusup naanerani ingerlaannartumik atorunnaassaaq, tamatumani attartortoq imm. 5 naapertorlugu inissamik qularnaarinnissutip sivitsornissaanut piumasaqaatinik naammassinnissimalluni inissamik qularnaarinnissutip sivitsorneqarnissaa qinnuteqaatigisimanngippagu.
Imm. 5. Inissamik qularnaarinnissut qaammatit 12-it tikillugit sivitsorneqarsinnaavoq, taamaattorli attartortoq peqanngikkallartussaappat, tamannalu nappaammik, ilinniarnermik, pinerluuteqarsimasunik inissiisarfimmiinnermik imaluunniit attartortup nammineerluni imaluunniit inoqutaasa ilaata nuutsikkallarneqarneranik peqquteqarsimappat piffissaq sivitsorneqarsinnaalluni.

 

Kapitali 11
Inissianik paarlaanneq aamma nammineq kissaatigisamik nuunneq

§ 56. Inissianik paarlaanneq attartortut illuatungerisamik attartugaannik ingerlatsiinnarniarlutik isumaqatigiinnerisigut pippat, attartortut tamanna pillugu attartortitsisumut qinnuteqassapput.
Imm. 2. Inissianik attartortitsisarneq pillugu inatsisartut peqqussutaanni sukkulluunniit atuuttumi piumasaqaatit naammassineqarsimappata attartortitsisup qinnuteqaammik tigusineranit kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiunnerini attartortitsisup qinnuteqaat akuerissavaa.

§ 57. Inissianik paarlaanneq attartortut inissiat nalinginnaasumik iluarsaanneqarnissaat imaluunniit nalinginnaasumik iluarsaanneqarsimasutut isikkoqarnissaat pillugu isumaqatigiissuteqarnerisigut pisimappat, attartortut tamanna pillugu attartortitsisumut qinnuteqassapput.
Imm. 2. Nalinginnaasumik iluarsaassinermi attartortitsisoq isumaginnittuussappat, tamanna qinnuteqaatip tiguneqarnerata kingorna piaartumik tunngavissaqanngitsumillu kinguarsaanertaqanngitsumik pissaaq.
Imm. 3. Attartortut attartuligassaminni namminneerlutik nalinginnaasumik iluarsaassinissaq isumaginiarlugu qinnuteqaammi allakkatigut nalunaarutigippassuk, inissianik attartortitsisarneq pillugu inatsisartut peqqussutaanni sukkulluunniit atuuttumi piumasaqaatit naammassineqarsimappata attartortitsisup qinnuteqaammik tigusineranit kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiunnerini attartortitsisup qinnuteqaat akuerissavaa.

§ 58. Attartortut nammineq kissaatigisamik nuunnissamut utaqqisut allattorsimaffianniittut inissiat marluk qimallugit ataatsimoorlutik ataatsimik initaartinneqarnissamik kissaateqartut, nammineq kissaatigalugu nuuffissamik tunineqarnissamut nammineq kissaatigalugu nuukkusuttut allattorsimaffianni qinnuteqaateqarsimasunit allanit salliullutik tunineqartussaatitaapput.
Imm. 2. Attartortut imm. 1 naapertorlugu inissiamut ataatsimut nutaamut innersuunneqartut, innersuussinermiit kingusinnerpaamik qaammatit 12-it qaangiunnerini najugaqatigiinnerminnik unitsitsigunik, nammineq kissaatigisamik nuunnissamut utaqqisut allattorsimaffianni inissisimaffitoqqaminnut utersinnaapput.
Imm. 3. Attartortoq inissiamut mikinerusumut nuunnissaminik kissaateqartoq qinnuteqartunit allanit nammineq kissaatigisamik nuunnissamut utaqqisut allattorsimaffianniittunit, nammineq kissaatigisamik nuunnissamut innersuunneqarnissamik salliusussaatitaavoq.
Imm. 4. Attartortut imm. 1 naapertorlugu inissiamut innersuunneqarsinnaasut attartortunik imm. 3 naapertorlugu inissiamut innersuunneqarsinnaasunit nammineq kissaatigisamik nuunnissaminnut innersuunneqarnissamik salliusussaatitaapput. 

 

Kapitali 12
Attartornerup uninnera aamma attartornerit atorunnaarsinneqartut

§ 59. Attartorneq attanneqarsinnaasumik atorunnaarsinniarneqarsimappat, atorunnaarsinneqarsimappat imaluunniit unissimappat, attartortorlu attartukkaminit anisimanngippat attartortitsisup ingerlaannaq attartortoq pinngitsaalillugu attartugaanit anisinniarsarissavaa, tak. Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarneq pillugu inatsit.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu pinngitsaaliilluni anisitsinissamik piumasaqaat eqqartuussiveqarfimmi inissiap inissisimaffigisaani politiinut nassiunneqassaaq. Attartortoq pinngitsaalillugu anisinniagaq pillugu paasissutissat, kiisalu pinngitsaaliilluni anisitsinissamut tunngaviusunut uppernarsaatissat piumasaqaammut ilanngunneqassapput.
Imm. 3. Pinngitsaaliilluni anisitsinermut immaqalu pequtit peerneqarnerinut toqqornerinullu atatillugu aningaasartuutit attartortitsisumit ingerlatsinermi aningaasartuutitut akilerneqassapput. Attartortitsisup aningaasat attartortumut inissiamit anisumut akilersinniarsinnaavai.

§ 60. Attartortitsisup nr. 1-4-mi pineqartut tunngavigalugit attartornermik atorunnaarsitsinnginnermini, attartortitsisup attartortoq pissutsinik iluarseeqqullugu peqqussavaa, tak. inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni § 73, imm. 2 aamma 5:
1) Inissiaq inatsisinik unioqqutitsilluni atorneqarpat.
2) Inissiaq ikerinnaannakkut qimanneqarpat.
3) Attartortitsisoq inatsisinik unioqqutitsilluni inissiamut iseqquneqanngippat.
4) Torersaarnissamut maleruagassat unioqqutinneqarpata.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu peqqussut paasissutissanik imaattunik imaqassaaq:
1) Pissutsit peqqusinermut tunngaviusut.
2) Atorunnaarsitsisinnaanermut inatsisitigut tunngaviusut.
3) Peqqussut piffissap peqqussuteqarfiusup naanerani naammassineqarsimanngippat attartornermut isumaqatigiissutip atorunnaarsinnaanera.
4) Attartornermut isumaqatigiissut atorunnaarsinneqarpat attartukkap erngerluni qimanneqarnissaa.

§ 61. § 60 naapertorlugu peqqussut allakkatut nalinginnaasutut taamatullu allakkatut tammatsaalisatut imaluunniit aatsisartut aqqutigalugit attartortumut nassiunneqassaaq. Attartortup allakkamik tammatsaalisamik tigusinerminut atsiornera imaluunniit aatsisartup allakkamik attartortumut tunniussinerminut allakkatigut uppernarsaanera allakkatigut peqqussutip attartortumut apuussimaneranut attartortitsisup uppernarsaatissaraa. Attartortoq attartukkami naammattoorneqanngippat, attartortup inoqutaasa ilaat, namminersorsinnaatitaasoq allakkap tammatsaalisap tiguneranut imaluunniit allakkap aatsisartumit tunniunneqarneranut uppernarsaalluni atsiorsinnaavoq.

§ 62. Attartortup atorunnaarsitsinerminut nalunaarutaa attartortumut allakkatigut nalunaarutigineqassaaq.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu atorunnaarsitsinermut nalunaarut makku pillugit paasissutissanik imaqassaaq:
1) Attartornermut isumaqatigiissut atorunnaarsinneqartoq.
2) Pissutsit attartornermut isumaqatigiissutip atorunnaarsinneqarneranut tunngaviusut.
3) Atorunnaarsitsinermi inatsisit tunngaviusut.
4) Inissiaq qaqugu qimanneqareersimassanersoq pequtinillu imaarneqareersimassanersoq.
5) Attartukkamut matuersaatit qaqugu attartortitsisumut tunniunneqassanersut.
6) Misissuinermut nalunaarusiap suliarineqarnissaa eqqarsaatigalugu qaqugu inissiaq misissorneqassanersoq.
Imm. 3. Attartortup piffissaliussap nalinginnaasup iluani inissiamik qimatsinissami tungaanut ineqarnermut akiliutit akiligassallu allat akilersussavai, taamatullu attartortup attartortitsisup annaasai suulluunniit akilissallugit, tassunga ilanngullugit attartortup attartukkamit anisinneqarneranut atatillugu aningaasartuutit.

 

Kapitali 13
Attartortup inissiamik qimatsinermini nalinginnaasumik iluarsaassinissaa

§ 63. Attartortup inissiamik qimatsinissaa sioqqullugu attartortup inissiaq iserternermini pitsaassusaatut ilersinniarlugu suliassat suut suliarineqassanersut nalunaarsorneqarnissaat siunertaralugu attartortitsisoq sioqqutsisumik misissuinissaanik qinnuigisinnaavaa. Attartortup sioqqutsisumik misissuinissamut aningaasartuutit akilissavai.
Imm. 2. Sioqqutsisumik misissuinermut atatillugu attartortup nammineerluni nalinginnaasumik iluarsaassinermi suliarerusutani imaluunniit isumaginiakkani ilisimatitsissutigissavai.
Imm. 3. Sioqqutsisumik misissuinermut atatillugu attartortitsisup nalinginnaasumik iluarsaassinissaq isumagisassarippagu, attartortitsisup nalinginnaasumik iluarsaassinermi aningaasartuutissat tamakkiisut pisussaaffiliiffiunngitsumik missiliorlugit paasissutissiissutigissavai.

§ 64. Attartortup § 65 naapertorlugu nalinginnaasumik iluarsaatai kukkuneqarpata amigaateqarpataluunniit, attartortoq attartortitsisup attartukkamik nalinginnaasumik iluarsaassinermut aningaasartuutaanut taarsiisussaatitaavoq.
Imm. 2. Attartortup sanasullu attartortup suliaqartitaata akornanni akiligassat suulluunniit attartortitsisumit susassarineqanngillat.
Imm. 3. Piffissap attartorunnaarfiusussap tungaanut attartortup nalinginnaasumik iluarsaassinerani suliai kukkuneqarlutik amigaateqarlutillu nalinginnaasumik iluarsaassineq eqqortumik suliarineqarsimanngippat, aammattaaq attartortoq pisussaavoq piffissap nalinginnaasumik ingerlatsiffiusup ingerlanerani ineqarnermut akiliummut akiliuteqassalluni.
Imm. 4. Attartortoq attartortitsisup attartortussap nutaap, inissiami qimanneqartumi pissutsit peqqutaallutik piffissaq eqqorlugu iserternissamut akornuserneqartup inissinneqarallarneranut, pequtaasa toqqortarineqarnerinut allanullu aningaasartuutigisinnaasanut annaasaanut taarsiissalluni pisussaavoq.

§ 65. Inissiap nalinginnaasumik iluarsaanneqarnerani atortut attartortitsisumit akuerisaasut atorneqassapput. Atortussanut aningaasartuutit attartortumit akilerneqassapput.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu nalinginnaasumik iluarsaassassat ilanngussaq 2 naapertorlugu suliarineqassapput.

§ 66. Attartortup nalinginnaasumik iluarsaassinermi aningaasartuutai uppernarsarneqarsimasut imm. 2 naapertorlugu attartortitsisumit taarserneqassapput taakkulu attartortitsisup nalinginnaasumik iluarsaassinermut aningaasartuutinut akiligassaanit annertunerusinnaanngillat.
Imm. 2. Taarsiissutissat aningaasartuutit uppernarsarneqarsimasut tunngavigalugit naatsorsorneqassapput. Taarsiissutissat annerpaamik aningaasat immikkoortinneqarsimasut amerlaqatigissavaat, tak. § 32, imm. 1, nr. 1.
Imm. 3. Attartortup imm. 1 naapertorlugu taarsiiffigineqarsinnaanera attartortup nalinginnaasumik iluarsaassinerani ilanngussaq 2-mi maleruaqqusat malinneqarsimanngippata atorunnaassaaq.
Imm. 4. Attartortup inissiamik qimattussanngukkaminik nalinginnaasumik iluarsaassineq nammineerluni suliarisimappagu, nammineq sulinerata nalinga taarsiissuteqarfigineqarsinnaanngilaq.

 

Kapitali 14
Nakkutilliineq

Aqutsineq

§ 67. Attartortitsisoq najugaqarfinnik kiisalu ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortaqarfinnik attartortitsisumit pigineqartunik aqutsineq akisussaaffigaa. Attartortitsisoq aqutsisussamik avataaneersumik atorfinitsitsisinnaavoq.
Imm. 2. Attartortitsisup aqutsisoq avataaniit atorfinitsinneqartoq nakkutigisarissavaa.
Imm. 3. Attartortitsisup nakkutilliinerminut atatillugu §§ 68-83-imi aalajangersakkat malinneqarnersut alaatsinaassavaa.

§ 68. Attartortitsisup naatsorsuutitigut najoqqutassat tamaasa takusinnaassavai, aammalu paasissutissanik attartortitsisup nakkutilliinermini pisariaqartutut isigisaminik tamanik tunineqarnissamik piumasaqarsinnaalluni.
Imm. 2. Attartortitsisoq najugaqarfimmi imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortami ingerlatsinermik aqutsinermilluunniit naapertuutinngitsoqarnera paasineqartillugu, imaluunniit najugaqarfiup imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortap akiliisinnaassusiata aningaasaqarnikkullu pisussaaffimminik naammassinnissinnaassusiata nalornissuteqarfigineqarnera paasineqartillugu imm. 1 naapertorlugu isernissaminut itigartinneqarpat, attartortitsisoq erngerluni tamanna pillugu Ineqarnermut Naalakkersuisoqarfimmut nalunaaruteqassaaq.


Aningaasaatinik ingerlatsineq

§ 69. Attartortitsisup najugaqarfimmi imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortami aningaasat ileqqaagai, sapinngisamik aningaasaqarnikkut isumannaannerpaamik aqutsinissaq aammalu taakkuninnga pitsaanerpaamik erniaqartitsinissaq eqqarsaatigalugit ingerlanneqassapput. Attartortitsisup najugaqarfimmi imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortaqarfimmi aningaasat ileqqaakkat ataatsimut aqunneqarnissaat aalajangersinnaavaa.
Imm. 2. Aningaasaatit qilersorsimanngitsut, soorlu qularnaveeqqusiissutit, sillimmatissatut immikkoortitat assigisaallu taamaallaat aningaaserivimmi kontomut ilineqarsinnaapput, danskit naalagaaffianni obligationinik pisissutigineqarsinnaallutik imaluunniit pappiaqqanik nalilinnik, aningaasaliinermi annaasaqarsinnaanerup appaseqataanik inissisimasunik pisissutigineqarsinnaallutik.
Imm. 3. Attartortitsisoq imm. 1 naapertorlugu pisuussutinik, najugaqarfimmi imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortami ileqqaarneqartunik ataatsimut aqutsippat, attartortitsisup pisuussutit najugaqarfimmut imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortamut iluaqutaasumik erniortissinnaassavai, erniallu minnerpaamik qinerneqarsinnaasuni marluusuni ukunani erniat nalingisa qaffasinnerpaaffissaattut annertussuseqassapput, taamaattorli minnerpaamik 1,5 procentiussallutik:
1) Kalaallit Nunaanni aningaaserivimmi aningaaserivimmiititanut kontomut, killeqanngitsumik tigusiffigineqarsinnaasumut ikisiffigineqarsinnaasumullu ernialiussat marloriaataat.
2) Danmarks Nationalbank-ip erniarititaat 2 procentpointinik ilanngarlugit.
Imm. 4. Attartortitsisup imm. 3 naapertorlugu toqqaaneranera ukiumoortumik missingersuusiornermi attartortitsisumit isumagineqassaaq, ukiumullu missingersuusiorfiusumut tulliuttumut atuutissalluni.
Imm. 5. Erniortitsineq imm. 3 naapertorlugu erniortitsinissami erniarititassat sinnersimappagit, sinneruttut najugaqarfiup imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortaqarfiup pigisaanik nalilinnik ingerlatsinermi aqutsisuusumut tutsinneqassapput.

§ 70. Najugaqarfimmi imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortami aningaasat tigoriaannaat attartortitsisumut imaluunniit attartortitsisup najugaqarfiutaanut imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortaqarfiutaanut allamut atukkiunneqarsinnaanngillat, taamaattorli imm. 2 takuuk.
Imm. 2. Najugaqarfiit imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortat ataatsimut ingerlanneqarpata, attartortitsisoq najugaqarfinnit akiliisinnaassutsikkut sinneqartoorfiusunit aningaasanik najugaqarfinnut akiliisinnaassutsikkut amigartooruteqarfiugallartunut nuussisinnaavoq. Tamatumani najugaqarfiit aamma ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortat ataatsimik piginnittoqarnissaat, aammalu taarsigassarsinermut isumaqatigiissusiortoqarnisaa akiitsullu akilersornerinut pilersaarusiortoqarnissaa, taamatullu ineqarnermut naalakkersuisoqarfiup nuussinissamik akuersissuteqareersimanissaa piumasarineqarpoq.
Imm. 3. Najugaqarfimmi aningaasat ileqqaakkat atoriaannaat najugaqarfimmi najugaqartut akuersinerisigut suliassanik aningaasalersuigallarnermut atorneqarsinnaapput, tassanili aningaasaliissutaasut sivisunerpaamik ukiuni 10-ni akilersorneqassapput aammalu suliaq missingersuutini naatsorsuutinilu takuneqarsinnaassalluni.

§ 71. Attartortitsisup najugaqarfimmi imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortami nammineq aningaasaatinit, qularnaveeqqusiissutinit, sillimmatissatut illuartitanit allanillu sipaagaasa erniaat najugaqarfimmut imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkortortamut tutsinneqassapput, taamaattorli tak.§ 69, imm. 5.
Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu erniarititat isertitatut nalunaarsorneqassapput, aammalu amigartoorutitut katersanut akiliutigineqassallutik, imaluunniit siunissami aserfallatsaaliuinissamut imaluunniit inissiat qimallugit nuuttoqarnerani annaasanut sillimmatitut immikkoortinneqassallutik.


Missingersuusiorneq

§ 72. Najugaqarfimmi ineqarnermut akiliutip annertussusaa ukiumut missingersuutit tunngavigalugit aalajangersarneqartassaaq aammalu inissiani inissiap angissusai tunngavigalugit agguarneqartassallutik.
Imm. 2. Ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortami ineqarnermut akiliut ukiumut missingersuusiat tunngavigalugit aalajangersarneqartassaaq. Ataatsimut aningaasartuutit inissiani inissiap angissusai tunngavigalugit agguarneqartassapput.
Imm. 3. Imm. 1-imi aamma 2-mi aalajangersakkat atuutissanngillat:
1) Aningaasartuutinut, najugaqarfimmut immikkoortumut ataatsimut annertoqqatigiinnik aningaasartalerlugu agguarneqarneqartunut akilersinneqartartunullu.
2) Aningaasartuutinut, taamaallaat inissianut attartukkanulluunniit ataasiakkaanut tunngasunut.
3) Najugaqarfinnut kattunneqarsimasunut, kisitsisit ataasiakkaanut naleqqiussat malillugit akiliuteqartitsiviusartumut, tak. § 17, imm. 5.

§ 73. Najugaqarfimmi imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortami missingersuutit tassaapput ingerlatsinermut missingersuutit aamma missingersuutit oqimaaqatigiisitsiviusut, taakkunanilu aningaasartuutit najugaqarfiup imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu ingerlatsiviup ingerlanneqarnissaanut pisariaqartinneqartut, kiisalu isertitat missingersuutini aningaasartuutinut illuatungiliuttut pineqarput.

§ 74. Sinneqartoorutissanik amigartoorutissanilluunniit missingersuusiortoqassanngilaq. Taamaattorli ineqarnermut akiliutip akulikitsumik iluarsiivineqartarnissaa pinngitsoorniarlugu najugaqarfimmi imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortaqarfimmi attartortitsinermit qaammammut isertitat ilanngaatitaqanngitsut nalinginik illuartitsisoqarsinnaavoq.

§ 75. Najugaqarfimmi imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortami missingersuutit ilanngussaq 3-mi takussutissiarineqartut assilillugit ilusilerneqassapput.

§ 76. Attartortitsisoq ingerlaavartumik missingersuutinik misissuisassaaq aammalu qaammatit pingasukkaarlugit aningaasaqarneq pillugu nalunaarusiortassalluni.

§ 77. Missingersuutinik misissuinermi ingerlatsinermi § 74 naapertorlugu missingersuutinik iluarsiinissap akuerisaasup iluani matussuserneqarsinnaanngitsunik amigartooruteqartoqartoq paasineqarpat, ineqarnermut akiliummik qaffaasoqarnissaa siumoortumik nalunaarutigineqassaaq. Ineqarnermut akiliummut qaffaatissat missingersuutini iluarsisani, ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanik siumoortumik nalunaarummut ilanngullugu nassiunneqartussani allassimassaaq.
Imm. 2. Missingersuutinik misissuinermi akiliisinnaassutsikkut § 32, imm. 1, nr. 2 naapertorlugu annaasassanut matusissutissatut sillimmatitut immikkoortinneqareersunit matussuserneqarsinnaanngitsunik amigartooruteqartoqartoq paasineqarpat, ineqarnermut akiliummik qaffaasoqarnissaa siumoortumik nalunaarutigineqassaaq, tamatumani akiliisinnaassutsikkut amigartooruteqarneq qaangiuttussaannartut isigineqanngippat. Ineqarnermut akiliummut qaffaatissat missingersuutinut eqikkakkani iluarsisani, ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanik siumoortumik nalunaarummut ilanngullugu nassiunneqartussani allassimassaaq.

§ 78. § 77 naapertorlugu ineqarnermut akiliutinik qaffaatit siunertanut aalajangersimasunut atugassatut akilersinneqassapput.
Imm. 2. Siunertanut aalajangersimasunut atugassatut akiliutit sivisunerpaamik ukiut tulleriit 5-it tikillugit akilersortinneqarsinnaapput.

§ 79. Missingersuutinik misissuinermi qaffasippallaamik missingersuusiorneq, akit apparnerat, pisariillisaanerit, aningaasartuuteqarfinnik atorunnaartoqarnera assigisaalluunniit peqqutaallutik, qaammammut ataatsimut ilanngaasiinertaqanngitsumik ineqarnermut akiliummik annikinnerusumik ingerlatsinikkut sinneqartooruteqartuartarneq paasineqarpat, ineqarnermut akiliut iluarsiivigineqassaaq, aammalu ingerlatsinermi sinneqartoorutit illuartinneqassapput, piffissamullu missingersuusiorfiusumut tullermut ilanngunneqassallutik, taamaattorli imm. 2 tak.
Imm. 2. Imm. 1-imi ingerlatsinermi sinneqartoorutit pineqartut najugaqarfimmi imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortami ineqarnermut akiliutinit isertitanit ilanngaaserneqanngitsunit amerlaneruppata, attartortitsisoq sinneqartoorutit sumut atorneqarnissaannik aalajangiisinnaavoq, tassunga ilanngullugu sinneqartoorutit immikkoortinneqassanersut imaluunniit utertinneqassanersut.


Naatsorsuutinik saqqummiussineq

§ 80. Najugaqarfimmi imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortami ukiumoortumik nalunaarut qaammatinut 12-nut tunngassaaq, aammalu naatsorsuutit inernerinik oqimaaqatigiisinneqarnerinillu ilaqassalluni. Ukiumoortumik nalunaarut oqimaaqatigiisitsinerlu ilanngussaq 4 aamma 5 naapertorlugit ilusilerneqassapput.
Imm. 2. Naatsorsuutit inernerisa takussutissiornerini naatsorsuutit tamarmik koruuninut ilivitsunut akunnaallisinneqassapput. Assersuutissatut kisitsisiliussat tusinde koruuninut ilivitsunut akunnaallisinneqassapput. Taamatuttaaq ukiumut tulliuttumut missingersuutinut kisitsisitaliussat tusinde koruuninut akunnaallisinneqarlutik allanneqassapput.
Imm. 3. Naatsorsuutinut oqimaaqatigiisitsinermi natsorsuutit tamarmik tusinde koruuninut ilivitsunut akunnaallisinneqassapput. Assersuutissatut kisitsisiliussat tusinde koruuninut ilivitsunut akunnaallisinneqassapput.

§ 81. Ukiumoortumik nalunaarut najugaqarfiup kiisalu ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortap pigisaanut akiligassaanullu, aningaasaqarnikkut inissisimaneranut kiisalu naatsorsuutaasa inernerinut eqqortumik takussutissiissapput.
Imm. 2. Pigisat akiligassallu akornanni aamma aningaasartuutit isertitallu akornanni aaqqiinnginnissamik periuseq najugaqarfiup kiisalu ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortap naatsorsuutaanik saqqummiussinermut atuutissaaq.
Imm. 3. Ukiumoortumik nalunaarummi naatsorsuutit nalingi ilanngussaq 5-imi periutsit malillugit aalajangerneqassapput.


Pereersunik misissuineq

§ 82. Najugaqarfiup imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortap ukiumoortumik nalunaarusiaa attartortitsisup kukkunersiuisuata avataaneersup misissussavaa. Kukkunersiuisup pereersunik misissuinera kukkunersiuisutut ileqqorissaarnissaq tunngavigalugu suliarineqassaaq.
Imm. 2. Kukkunersiuisoq najugaqarfimmi imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortamit paasissutissanik tamanik, kukkunersiuisup pereersunik misissuinermini pisariaqartutut isumaqarfigisaminik pissarsinissamut ikiorserneqarnissamullu pisinnaatitaavoq.
Imm. 3. Kukkunersiuisoq najugaqarfiup imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortap ingerlanneqarnerani aqunneqarneraniluunniit naapertuutinngitsunik paasisaqaruni, erngerluni tamanna attartortitsisumut aamma ineqarnermut naalakkersuisoqarfimmut nalunaarutigissavaa. Taamatuttaaq kukkunersiuisup najugaqarfiup imaluunniit ingerlatsinermut aserfallatsaaliuinermullu immikkoortortap akiliisinnaassusia imaluunniit aningaasaqarnikkut pisussaaffimminik naammassinnissinnaassusia nalorninartoqartoq paasiguniuk nalunaaruteqassaaq.

§ 83. Kukkunersiuisup pereersunik misissuinermini ilanngussaq 6-imi pereersunik misissuinissamut ilitsersuut malissavaa.
Imm. 2. Kukkunersiuisup ukiumoortumik nalunaarutip pereersunik misissuiffigineqarnera kukkunersiuisutut ileqqorissaarnissaq malillugu ingerlanneqarsimanera uppernarsarlugu nalunaaqutsissavaa. Kukkunersiuisoq pereersunik misissuinermut nalunaaqutsiinermini nalorninartoqarneranik nalunaaruteqarpat, tamanna pereersunik misissuinermut nalunaarummi ersarissumik allassimassaaq. Kukkunersiuisoq pereersunik misissuinermini nalornissuteqarani uparuagassaqarpat, nalunaarummini tamanna pillugu tapertaasussanik paasissutissiissaaq.
Imm. 3. Kukkunersiuisoq kukkunersiuinermi allattaavinnut allattuissaaq. Ukiumoortumik nalunaarummut allattaavinni makku ilisimatitsissutigineqassapput:
1) Kukkunersiuisoq piginaaneqarnissamut inatsimmi aalajangersakkanik naammassinninnersoq.
2) Kukkunersiuisoq misissuinermini paasissutissanik qinnutigineqartunik tamanik pissarsisimanersoq.

 

Kapitali 15
Atortuulerfissaa ikaarsaarnermullu aalajangersakkat

§ 84. Attartortunut piffissami 1. januar 1990-imiit 1. januar 1995-imut qularnaveeqqusiissummik nammineq toqqarlugu Kalaallit Nunaanni aningaaseriviit arlaanni kontomut matoqqasumut ikineqartunik akiliisimasunut makkua atuutissapput:
1) Qularnaveeqqusiissummik attartortumut tunniussinissaq attartornerup atorunnaarnerani aammalu attartortitsisup akuersineratigut, attartukkat paarinerlunneqarsimanngippata aammalu attartortoq ineqarnermut akiliutissaminik akiitsoqanngippat aatsaat pisinnaavoq.
2) Piffissap attartorfiusup nalaani qularnaveeqqusiissummut kontomit attartortitsisoq tigusisinnaavoq, aserukkanut iluasaassinernullu aserorterisimanerup, paarsinerlussimanerup assigisaasaluunniit malitsigisaannik attartortumut nammagassiissutigineqarsinnaasunut matussutissanik.
3) Qularnaveeqqusiissummut konto taarsigassarsianut sallunaveeqqusiunneqarsinnaananilu eqqartuussisutigut malersorneqarnermut sallunaveeqqusiunneqarsinnaanngilaq.
Imm. 2. Attartortitsisup attartortup qularnaveeqqusiussaanit qanoq annertutigisumik ilanngaassisinnaanera naatsorsorneqareerpat, attartornerup naanerata kingornagut piaarnerpaamik attartortitsisoq attartortumut allaganngorlugu naatsorsuusiamik nassiussissaaq, tassanilu allassimassapput attartortup qularnaveeqqusiussamit qanoq annertutigisumik utertitsivigineqarnissaa, imaluunniit attartornissamut isumaqatigiissut naapertorlugu attartortup pisussaaffiinut matusissutissanik attartortoq qanoq amerlatigisunik akiliisussaanersoq.

§ 85. Nalunaarut 15. maj 2008-imi atortuulersinneqassaaq.
Imm. 2. Tamatumunnga peqatigitillugu illuutinik ineqarfissatut attartortitsisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 2, 6. marts 2007-meersoq atorunnaarsinneqarpoq.
Namminersornerullutik Oqartussat ulloq 23. april 2008
Kim Kielsen

/

Steffen Ulrich-Lynge


Ilanngussaq 1: Imaasa allattorsimaffiat

Ilanngussaq 2: Aserfallatsaaliuinissamut innersuussutit.

Ilanngussaq 3: Missingersuutit. (pdf-format)

Ilanngussaq 4: Angusat naatsorsornerat. (pdf-format)

Ilanngussaq 5: Oqimaaqatigiisitsineq. (pdf-format)

Ilanngussaq 6: Pereersunik misissuinissamut ilitsersuut.