Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 17
13. september 2006
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om sundhedsvæsenets ydelser til personer med bopæl på Færøerne eller i Danmark under midlertidigt ophold i Grønland

I medfør af § 2, stk. 2, og § 20, i landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v., fastsættes:

 

§ 1. Personer, der har bopæl på Færøerne eller i Danmark, har under midlertidigt ophold i Grønland ret til gratis sygehjælp i tilfælde af akut opstået sygdom eller akut forværret kronisk sygdom, ulykkestilfælde og lignende.
Stk. 2. Det er en betingelse for retten til gratis sygehjælp, at personer med bopæl på Færøerne har ret til ydelser fra en færøsk sygekasse. Børn under 16 år med bopæl på Færøerne skal være omfattet af forældrenes medlemskab.
Stk. 3. For at få gratis sygehjælp, skal dokumentation for ret til sygehjælp i bopælslandet forevises.

§ 2. Personer omfattet af § 1, har ret til gratis lægeordineret transport fra bygd eller andet sted med helårsbeboelse til distriktssygehuset i byen og fra distriktssygehuset til Dronning Ingrids Hospital. Udgifterne til transport uden for helårsbeboelse samt transport til sygehus eller behandlingsinstitutionen uden for Grønland afholdes af personen selv.

§ 3. Behandlingen med videre ydes ikke ud over det tidspunkt, hvor den pågældendes tilstand tillader rejse tilbage til Færøerne eller Danmark. Behandling bør dog ikke nægtes, når det under hensyn til de foreliggende omstændigheder ikke skønnes rimeligt at henvise pågældende til behandling på Færøerne eller i Danmark.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. september 2006
Asii Chemnitz Narup

/

Søren Rendal