Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1
12. maj 2005
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde (Ændring af fristen for indsendelse af erklæring og revideret regnskab for økonomisk tilskud til dækning af udgifter ved deltagelse i kommune- og landstingsvalg)

§ 1

I landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde, som ændret ved landstingslov nr. 11 af 15. april 2003, foretages følgende ændring:

 

 

1. I § 9, stk. 3, 1. pkt., ændres "3 måneder efter valgets afholdelse" til: "6 måneder efter begyndelsen af det kalenderår, som følger efter valgets afholdelse,".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2005 og har virkning for tilskud, der udbetales efter den 1. januar 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. maj 2005
Hans Enoksen

/

Kaj Kleist