Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 23
14. november 2005
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om forbrug af liste A lægemidler

I medfør af § 17 i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler fastsættes:

 

Indberetningsansvarlig

§ 1. Den øverste lægemiddelansvarlige på det enkelte sygehus og Dronning Ingrids Hospital skal til Embedslægeinstitutionen indberette forbruget af lægemidler optaget på liste A.
Stk. 2. Indberetningen skal ske hvert kvartal.

 

Indberetningens indhold

§ 2. Indberetningen skal indeholde:
1) lægemidlets navn,
2) lægemidlets mængde,
3) lægemidlets styrke,
4) dispenseringsform,
5) hvor meget der er rekvireret til den enkelte patient,
6) hvor meget der er udleveret af lægemidlet, og
7) hvor meget der er tilbage af lægemidlet.

 

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. november 2005
Asii Chemnitz Narup

/

Søren Rendal