Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
29. november 2004
Ophævet

Landstingslov om ændring af landstingslov om Det Grønlandske Erhvervsregister (Overførsel af Det Grønlandske Erhvervsregister fra Grønlands Statistik til Landsstyrets administration)

§ 1

I landstingslov nr. 10 af 29. oktober 1999 om Det Grønlandske Erhvervsregister, foretages følgende ændringer:

1. § 1, 2. pkt., affattes således: "Landsstyret fører Det Grønlandske Erhvervsregister (GER) efter de i denne landstingslov fastsatte bestemmelser."

2. § 5, stk. 2, affattes således:
"Stk. 2. Landsstyret tildeler de i stk. 1 nævnte numre."

3. § 7, stk. 1, 2. pkt., affattes således:
"Styregruppen skal bestå af en repræsentant fra Grønlands Statistik, en repræsentant fra det landsstyreområde, der forestår administrationen af registret, en repræsentant udpeget af Landsstyret og en repræsentant udpeget efter indstilling fra Grønlands Erhvervsråd".

4. I § 9, ændres "Grønlands Statistik" til "Landsstyret".

5. I § 10, stk. 1, ændres "Grønlands Statistik" til "Landsstyret".

6. I § 11, ændres "Grønlands Statistik" til "Landsstyret".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2005.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. november 2004
Hans Enoksen

/

Johan Lund Olsen