Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
18. december 2003
Gældende

Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser (Konsekvensændringer vedrørende praktikstøtte)

§ 1.

I Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser foretages følgende ændring:

§ 36 affattes således:
"§ 36. Er praktikstedet ikke omfattet af en kollektiv overenskomst, skal eleven have mindst samme løn- og ansættelsesvilkår som en elev hos en offentlig arbejdsgiver, der er omfattet af en overenskomst."

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 2004, jf.dog stk. 2.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1 for elever under socialhjælperuddannelsen og sundhedshjælperuddannelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. december 2003
Hans Enoksen

/

Henriette Rasmussen