Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 11
12. novembari 2001
Atuuttut

Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaat

Suliassaqartitsiniarnermik inunnillu isumaginninnermik Kalaallit Nunaannut inatsit nr. 580, 29. november 1978-imeersoq naapertorlugu makku aalajangersarneqarput:

 

Qitiusumit siulersorneqarnera

 

§ 1. Naalakkersuisut Kalaallit Nunaanni isumaginnittoqarfiup allaffissornikkut aqunneqarnera siulersorlugulu aaqqissuutissavaat, isumaginninnermilu malittarisassanik kommunit ingerlatsinerat nakkutigisaralugu.

Imm. 2. Nakkutilliinerup annertussusia ingerlanneqarneralu pillugit aalajangersakkanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaassapput.

 

§ 2. Naalakkersuisut Kalaallit Nunaanni isumaginninnermi sanaartugassatigut piorsaanerup pi- lersaarusiorneqarnera isumagisaraat ataqatigiissaagaralugulu, tamatumanilu kommuninit ataasiakkaanit siunnersuutinik pissarsiniartassallutik.
Imm. 2. Piorsaanissamik pilersaarutit sivikinnerpaamik ukiunut sisamanoortuupput. Minnerpaa- mik ukiumut ataasiarluni nalilersoqqinneqartassapput.

 

§ 3. Naalakkersuisut §§ 1 aamma 2 naapertorlugit suliassat isumagisassanngortinneqartut suliariniarnerini paasissutissat pisariaqartut kommunalbestyrelsinit piumasarisinnaavaat.

 

§ 4. Naalakkersuisut isumaginninnermi sanaartukkat pillugit erseqqinnerusunik malittarisassiussapput.

 

§ 5. Kommunalbestyrelsinut ilaasortanik, qinikkatut isumaginninnermut tunngasunik suliaqartussanik, Naalakkersuisut pikkorissartitsisassapput, kingusinnerpaamik kommunalbestyrelsinut qinersinerit tamaasa kingorna ukioq ataaseq qaangiutsinnagu.

 

Najukkani aqutsineq

 

§ 6. Kommunalbestyrelsi kommunip isumaginninnikkut suliaani pissutsinut tamanut tunngasutigut inatsisitigut allatigut oqartussanut allanut tunniunneqarsimanngitsunut aalajangiisartuuvoq.
Imm. 2. Kommunit aggornerisa avataanni suliassat, kommunini kommunalbestyrelsinit suliarineqartartut Naalakkersuisunit suliarineqassapput.

 

§ 7. Kommunalbestyrelsi kommunip isumaginninnikkut sanaartugassaasa piorsarneqarnerinik pilersaarutinut siunnersuusiortassaaq Naalakkersuisunullu nassiuttassallugit. Tamatuma kingorna Naalakkersuisut:
1) kommunit siunnersuutaat tulleriiaarlugit ataqatigiissaarlugillu pingaarnersiussavaat,
2) kommunit isumaginninnikkut sullissinissamik aqqutissiuisussaanerat naammassineqarsimanersoq nakkutigissavaat, aamma
3) inuiaqatigiit eqqarsaatigalugit nukissanik naammaginartumik atuisoqarnersoq nakkutigissavaat.
Imm. 2. Naalakkersuisut piorsaanissamik pilersaarutinut siunnersuusiornermi periusaasartut, ta makkua annertussusiat, aammalu pilersaarutinut piffissatut killiliussat pillugit erseqqinnerusunik malittarisassiussapput.

 

Naammagittaalliuuteqartarneq

 

§ 8. Isumaginninnermi malittarisassat naapertorlugit kommunalbestyrelsi aalajangiisimatillugu suliamut attuumassuteqartup aalajangiineq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigisinnaavaa. Aalajangiinerup tiguneranit sapaatip akunneri sisamat qaangiutsinnagit Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuuteqartoqassaaq.
Imm. 2. Isumaginninnikkut malittarisassat naapertorlugit Naalakkersuisut aalajangiisimatillugit suliamut attuumassuteqartup aalajangiineq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigisinnaavaa. Tamannali atuutinngilaq aalajangiinerup naammagittaalliuutigineqarsinnaannginneranik inatsisimmi immikkut aalajangersaasoqarsimatillugu. Aalajangiinerup tiguneqarneranit sapaatip akunneri sisamat qaangiutsinnagit Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuuteqartoqassaaq.
Imm. 3. Suliat meeqqanut inuusuttunullu 18-it inorlugit ukiulinnut angajoqqaatut oqartussaassuseqartoq akuersiteqqaarnagu angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasunut tunngasut, Nunatta Eqqartuussivianut tunniunneqarsinnaapput Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangiineraniit sapaatit akunnerinik sisamanik piffissaliussap iluani.
Imm. 4. Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup aamma Landsdommerip piffissaliussap malinneqannginnera isiginnginniarsinnaavaa pineqartoq qaangiinermut akisussaatinneqarsinnaanngippat.

 

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik

 

§ 9. Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik siulittaasoqassaaq allanillu sisamanik ilaasortaqassalluni. Naalakkersuisut siulittaasumik, taassuma sinniisussaanik, ilaasortanik sisamanik taakkulu sinniisusaannik ukiunut marlunnoortumik toqqaassapput. Siulittaasoq inatsisilerituutut soraarummeersimassaaq imaluunniit allatigut Kalaallit Nunaanni inatsisinik isumaginninnermut tunngasunik sukumiisumik paasisimasaqassalluni. Ilaasortat marluk isumaginninnermi inatsisinik ilisimasaqassapput, ilaasortallu marluk isumaginninerup iluani inuiaqatigiit ingerlaasiannik ilisimasaqassallutik. Naalakkersuisut inunnik isumaginninnermi suliat suliarineqarnerini aalajangiivigineqarneriniluunniit peqataasartunik toqqaasinnaanngillat.
Imm. 2. Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik pisuni aalajangersimasuni inunnik suliamik sammineqartumik immikkut ilisimasaqartunik aggersaasinnaavoq. Inuit taakku Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmi taaseqataasinnaatitaanngillat.
Imm. 3. Naalakkersuisut Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup suleriaasissaa aala- jangersassavaat.
Imm. 4. Naalakkersuisut Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut allattoqarfeqarnikkut ikiuutissapput.

 

§ 10. Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik aalajangiisinnaassuseqartarpoq ilaasortat ikinnerpaamik pingasut najuukkaangata. Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik amerlanerussuteqarnikkut aalajangiisassaaq. Taasinermi amerlaqatigiittoqartillugu siulittaasup taasinera aalajangiisuussaaq.
Imm. 2. Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangiineri allaganngorlugit, tunn- gavilersorlugit nalunaarutigineqartassapput. Ataatsimeereernerit tamaasa siulittaasup tunngaviu- sumik aalajangernerit tamanut saqqummiuttassavai.
Imm. 3. Siulittaasoq ataatsimiinnermi saqqummiussisoqanngikkaluartoq suliassamik aalajangiisinnaavoq, illersorneqarsinnaasumik tunngavissaqarsimappat, aammalu aalajangiinissaq nalorninaateqanngippat. Siulittaasup Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup ilaasortaasa sinneri kingusinnerusukkut ilisimatissavai.
Imm. 4. Suliassat allakkatigut suliarineqarnissaat naleqqussorineqarpat taakku ilaasortanut aala- jangiinissamik inassuteqaatitalerlugit nassiunneqassapput. Suliassat taakku ataatsimiinnermi oqa- luuserineqassapput ilaasortap ataatsip tamanna piumasarippagu.
Imm. 5. Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik suliaqarfini pillugit ukiut tamaasa nalunaarusiortassaaq.

 

§ 11. Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasuata § 10, imm. 3 naapertorlugu siulittaasutut oqartussaaffini tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup allattoqarfianut tunniussinnaavai.

 

Aningaasalersuineq

 

§ 12. Isumaginninnikkut suliat kommuninit Landskarsimillu aningaasalersorneqassapput.
Imm. 2. Aningaasanut inatsimmi isumaginninnikkut sulianut tapiissutit utertitsillunilu akiliutit pillugit malittarisassat erseqqinnerusut aalajangersarneqassapput.

 

§ 13. Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup aningaasartuutai Nunatta karsianit aningaasartuutigineqassapput.

 

Pineqaatissiisarnerit pillugit aalajangersakkat

 

§ 14. Kinaluuniit isumaginninnermi suliat aqunneqarnerini peqataasoq pisortanik sullissitilluni suliffeqartilluniluuniit pinerluttulerinermi inatsimmi pinerluutit pillugit malittarisassat malillugit akisussaaffeqarpoq suliffik qinigaanikkut pigaluarpalluunniit.

 

Atortuulerfia

 

§ 15. Peqqussut manna 1. januar 2002-mi atortuulerpoq. Peqatigitillugu isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 30. oktober 1998-ime- ersoq atorunnaarsinneqarpoq. Taanna naapertorlugu allaffissornikkut aqutsinermut maleruagassat atuutiinnassapput, atorunnaarsinneqarnissamik imaluunniit peqqussut manna naapertorlugu allaf- fissornikkut aqutsinermut maleruaqqusanik taarserneqarnissamik tungaanut.
Imm. 2. Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 9, 30. oktober 1998-imeersoq tunngavigalugu atulersinneqartoq ataannassaaq, Naalakkersuisut Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmi ilaasortassanik nutaanik peqqussut una naapertorlugu toqqaareernissaasa tungaannut.
Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 12. november 2001.
Jonathan Motzfeldt

/

Ole Dorph