Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 16
5. oktober 1999
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse om Nationalparken i Nord- og Østgrønland

§ 1.

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. juni 1992 om Nationalparken i Nord- og Østgrønland foretages følgende ændringer:

1. § 24 affattes således:
" § 24. Nationalparken administreres af Landsstyret".

2. § 25 affattes således:
" § 25. Tilladelse til forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer i Nationalparken meddeles efter reglerne i Lov om mineralske råstoffer m.v. i Grønland, idet udtalelse indhentes fra Direktoratet for Miljø og Natur med henblik på udfærdigelse af særlige bestemmelser i forbindelse med de enkelte bevillinger. På tilsvarende måde udfærdiges bestemmelser for Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og anden af det offentlige godkendt virksomhed inden for Nationalparken".

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1999.
Grønlands Hjemmestyre den 5. oktober 1999
Alfred Jakobsen

/

Søren Hald Møller