Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 26
24. oktober 1997
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om ekstraordinær syn og godkendelse af harpunkanoner

I medfør af § 5, stk. l, nr. 6 i landstingslov nr. 17 af 31. oktober 1996 om fangst og jagt fastsættes følgende:

 

§ 1. Harpunkanoner må uanset § 10, stk. l - 3 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. april 1995 om fangst af store hvaler ikke benyttes til hvalfangst, før de efter denne bekendtgørelses ikrafttræden på ny er blevet synet og godkendt af KIS (fartøjskonsulenttjenesten) eller en anden af Landsstyret godkendt institution.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft 24. oktober 1997 og bortfalder, når samtlige fartøjer med harpunkanon til fangst af store hvaler er synet og godkendt.
Grønlands Hjemmestyre, den 24. oktober 1997
Pâviâraq Heilmann

/

Peder Munk Pedersen