Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 28
28. november 1996
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om "prisundersøgelser"

I medfør af Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 § 24 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg, som ændret ved landstingslov nr. 14 af 31. oktober 1996 fastsættes følgende:

 

§ 1. Prisundersøgelserne kan foretages indenfor bestemte varegrupper eller arter af tjenesteydelser, og kan foretages indenfor udvalgte geografiske områder. Undersøgelse i et område skal ske på den af Forbrugerrådet fastsatte dato.

§ 2. Forbrugerrådet kan bemyndige forbrugerudvalgene eller andre i de enkelte områder til at foretage indhentelsen af oplysningerne. Forbrugerrådet kan udbetale honorar for dette arbejde.

§ 3. De personer, der bliver bemyndiget, skal have fri og uhindret adgang til de almindelige butikslokaler.

§ 4. Forbrugerrådet udfærdiger et skema til brug for indsamling af prisoplysninger. Den enkelte virksomhed skal gøres bekendt med de i virksomheden indsamlede oplysninger ved kopi af skemaet. Butikslederen skal bekræfte de noterede prisoplysningers rigtighed ved påtegning på originalskemaet.

§ 5. Det originale skema indsendes straks af den bemyndigede til Forbrugerrådet til videre behandling. Forbrugerrådet drager omsorg for offentliggørelse af resultaterne i hel eller delvis form, eventuelt statistisk behandlet.

§ 6. Offentliggørelse, som finder sted med angivelse af indsamlingstidspunkt, navnet på de pågældende virksomheder og områder, kan ske ved indslag i radio eller tv, indrykning af artikler i lokale eller landsdækkende aviser eller ved udgivelse af særlige pjecer.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1996.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 36 af 16. november 1986 om "prisundersøgelser"
Grønlands Hjemmestyre, den 28. november 1996
Peter Grønvold Samuelsen

/

Hans Jakob Helms