Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
12. juni 1995
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om lotteriafgift

§ 1

I landstingslov nr. 7 af 31. oktober 1987 om lotteriafgift, som senest ændret ved landstingslov nr. 10 af 13. juni 1994, foretages følgende ændring:

I § 3 indsættes som nyt stk. 2:
"Stk. 2. Ved veksling afspillemærker o.l. vundet på gevinstgivende automatspil (enarmede tyveknægte) opstillet i samme lokalitet foretages anmeldelse og indbetaling af afgift dog summarisk for hvert kvartal. Anmeldelsen og indbetalingen af afgift for et kvartal skal være Skattedirektoratet i hænde senest ved udgangen af måneden efter kvartalets udløb. Anmeldelsen skal ske ved indsendelse af en blanket, der er udarbejdet af Skattedirektoratet."

Stk. 2 og stk. 3 bliver herefter henholdsvis stk. 3 og stk. 4.

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 1995 og har virkning for lotterier, der afholdes den 1. juli 1995 eller senere.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. juni 1995
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte