Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 11
22. marts 1994
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om beregning og betaling af terminsydelser.

I medfør af § 12, stk. 5, § 29, stk. 2, og § 32, stk. 3 i landstingsforordning nr. l af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri fastsættes:

 

§ 1. Et lån ydet efter kapitel 4, 6 eller 7 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri afdrages med halvårlige ydelser, der forfalder til betaling hver den l. maj og l. november.
Stk. 2. Betaling af ydelserne påbegyndes ved ejendommens færdiggørelse eller ved indflytning, hvis denne sker forinden. Fra færdiggørelse eller indflytning og indtil første ordinære terminsdato betales alene renter.
Stk. 3. Ydelserne beregnes, indtil der foreligger byggeregnskab, af lånetilsagnsbeløbet.

§ 2. Betalinger skal ske portofrit til den kommune, hvori ejendommen er beliggende, eller på det sted der opgives af långiver.
Stk. 2. Alle betalinger er rettidige, når de sker senest l måned efter forfaldsdagen. Hvis forfaldsdagen eller sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag eller en lørdag, udskydes dagen til den først følgende hverdag.

§ 3. Betales ydelsen ikke i rette tid, afkræves låntager en strafrente på 2,5% pr. halvår af den forfaldne ydelse, indtil betalingen sker.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. marts 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck