Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 27
30. oktobari 1992
Atuuttut

Kalaallit Nunaannut suliffissarsiortut killilersimaarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat

Siunertaq

 

§ 1. Inatsisartut inatsisaata matuma siunertaraa sulisinnaasut Kalaallit Nunaanniittut suliffissanut maaniittunut siulliusussaatitaanerata qularnaarneqarnissaa.

 

Atuuffia

 

§ 2. Inatsit atuuppoq nunami umiarsuartigullu assartuinermi ilaasartaatinilu makkuninnga atorfinitsitsisarnerni:

1) atorfinni suliamik ilinniagaqarsimanngitsunik inuttalerneqarsinnaasuni,

2) atorfinni suliassamut naapertuuttumik sulisitsisumi ilinniagaqaqqaarluni, inuutissarsiutinut tunngaviusumik ilinniagaqaqqaarluni imaluunniit Siamasissumik Tunngaviusumik Ilinniartitaanermi ilinniagaqaqqaarluni atorfigineqarsinnaasuni,

3) atorfinni annerusumik, soorlu inunnik isumaginnittussatut aamma isumaginninnermi siunnersortissatut, ilinniagaqaqqaarluni atorfiniffigineqarsinnaasuni,

4) atorfinni imarsiornerup tungaatigut annertunerusumik ilinniagaqaqqaarluni atorfiniffigineqarsinnaasuni.

Imm. 2. Aammattaaq inatsit atorfinnut akissarsiorfiusunut imm. 1-imi taaneqartuni avataaniit aggersunit inuttaqartinneqartunut atuuppoq, suliffeqarfiup sulisua Kalaallit Nunaata avataani suliffeqarfimmi atorfeqarnersoq apeqqutaatinnagu.

 

§ 3. Sulisartutut kalaaliusutut naatsorsuunneqarput inuit Kalaallit Nunaanni inunngorsimasut, aammalu inunnqornerminniit ukiuni siullerni 5-ini nunatsinni najugaqavissuusimasut.

Imm. 2. Kikkulluunniit § 3 imm. 1-imi piumasarineqartunik eqqortitsisimanngitsut sulisartutut avataaneersutut isigineqarput, immikkut ittumik Kalaallit Nunaannut attuumassuteqarsimanngikkunik, tak. § 4.

 

§ 4. Atorfinitsitsinermi inuk immikkut ittumik Kalaallit Nunaannut attuumassuteqartutut isigineqassaaq, pineqartoq

1) ukiut kingulliit 10 ingerlaneranni ukiuni 7-ini Kalaallit Nunaanni najugaqavissimaguni, imaluunniit

2) inummik § 3 imm. 1-imi pineqartumik imaluunniit inummut immikkut ittumik Kalaallit Nunaannut attuumassutilimmik, tak. iimnikkoortumi uani nr. 1 kiisalu immikkoortoq 3, imaluunniit inatsimmi uani aalajangersakkat malillugit Kalaallit Nunaanni pisortat imaluunniit namminersortut suliffeqarfianni atorfilimmut, katissimaguni imaluunniit sivikinnerpaamik ukiumi ataatsimi inooqateqarsimanerminik uppernarsaasinnaaguni.

Imm. 2. Imm. 1-imi nr. 1 malillugu Kalaallit Nunaanni najugaqavinnermut ilaatinneqassaaq ilinniarluni Kalaallit Nunaata avataani, ilinniarniakkap Kalaallit Nunaanni ingerlanneqarsinnaannginnera pissutigalugu, najugaqarneq, pineqartullu ilinniarnermi aallartinnerani najugaqavissuunissamut piumasat kalaallinut ilinniartunut tapisiaqarnissamik piumasarineqartartut eqqortikkunigit.

Imm. 3. Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat atorfinitsitsinermi inuk pissutinik imm. 1-imi 2-milu taaneqartunit allaanerusunik pissuteqarluni Kalaallit Nunaannut immikkut attuumassuteqartutut isigineqassanersoq.

 

Akuersissutit nalunaarutiginnittarnerlu

 

§ 5. Atorfinnut § 2-mi pineqartunut atorfinitsitsineq imaluunniit sulisinnaasunik avataaneersunik atuineq taamaallaat pisinnaavoq kommunimi kommunalbestyrelsimit akuersisitseqqaarluni.

Imm. 2. Imm. 1 malillugu sulisitsisoq pisussaavoq akuersissummik piniarnissamut.

Imm. 3. Sanaassap suliassartaasa ilaannut assigisaannulluunniit sulisinnaasunik avataaneersunik sulisoqarnermi sanasup sanatitsisulluunniit imm. 1 malillugu akisussaaffigaa akuersissummik pissarsiniarnissaq.

 

§ 6. Kommunalbestyrelsip aalajangissavaa § 5 malillugu akuersissut tunniunneqarsinnaanersoq. Akuersineq nalunaarutigineqartassaaq atorfik sulisussamik kalaallimik inummilluunniit immikkut ittumik Kalaallit Nunaannut attuumassuteqartumik piumasarineqartut naapertorlugit ilinniagalimmik kommunip suliffissaqartitsinermut ingerlatsiviata inuttassarsissussinnaanngippagu.

Imm. 2. Akuersissut tunniunneqarsinnaavoq piffissamut aalajangersimasumut atuuttussanngorlugu.

Imm. 3. Akuersissut tunniunneqartutut isigineqassaaq qinnuteqartup qinnuteqaatimi tunniunneraniit ullut 14-it qaangiutsinnagit sulisitsisoq allamik nalunaarutisisimanngippat.

Imm. 4. Naalakkersuisut immikkut pisoqartillugu imm. 3-mi killissarititap sivikillineqarsinnaanera aalajangersaaffigisinnaavaat.

 

§ 7. Sulisitsisut allallu sulisussanik avataaneersunik atorfeqartitsinissaminnut akuerineqarsimasut pisussaaffigaat atorfeqartitsilernerminniit imaluunniitsoraarsitsinerminniit ullut 8 qaangiutinnginneranni kommunalbestyrelsi tamatuminnga nalunaarfigissallugu.

 

§ 8. Naalakkersuisut nalunaarutit tunniunneqartarnerat suliarineqartarnerallu, aamma akuerineqarnissamik qinnuteqartarneq erseqqinnerusumik malittarisassiussavaaat.

 

Naammagittaaliorneq

 

§ 9. Kommunalbestyrelsip § 6 tunngavigalugu aalajangigaa sulisitsisumit imaluunniit qinnuteqartumit allamit Naalakkersuisunut naammagittaalliuutigineqarsinnaavoq aalajangerneq pillugu nalunaarfigineqarnermiit ullut 14-it qaangiutinnginneranni.

Imm. 2. Sulisitsisoq imaluunnit qinnuteqartoq alla naammagittaalliuutimi tunniunneraniit qaaimat ataaseq qaangiutsinnagu allamik nalunaarfigineqanngippat akuersissut. tunniunneqartutut isigineqassaaq.

 

Aalajangersakkat assigiinngitsut

 

§ 10. Naalakkersuisut aamma kommunalbestyrelsit inatsisip eqqortinneqarnissaa anguniarlugu pisortat oqartussaasoqarfiinut allanut paasiniaasarsinnaapput.

 

Pineqaatissiisarneq

 

§ 11. § 5-imik aamma § 7-imik unioqqutitsinerit akiliisitaaneq kingunerisassavaat.

Imm. 2. Unioqqutitsineq aktieteqarnikkut ingerlatseqatigiiffirnmit, piginneqatigiiffinnit (anpartsselskabinit andelsselskabinillu) assigisaannilluunniit piliarineqarsimappat ingerlatseqatigiiffik piginneqatigiiffilluunniit akiliisinneqarsinnaavoq. Unioqqutitsineq Namminersornerullutik Oqartussanit, kalaallit kommuniannit imaluunniit kommunit ataatsimut ingerlatseqatigiiffianit piliarineqarsimappat, Namminersornerullutik Oqartussat, kommuni kommunilluunniit ingerlatseqatigiiffiat akiliisinneqarsinnaavoq.

 

Atortussanngortitsineq

 

§ 12. Inatsit atortussanngortinneqarpoq 1. januar 1993 aallarnerfigalugu.

Imm. 2. Atortussanngortitsinermut peqatigitillugu Kalaallit Nunaanni suliffissarsiortut killilersimaarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 18 ulloq 16. december 1988-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq.

Imm. 3. Malittarisassat imm. 2-mi inatsit taaneqartoq tunngavigalugu atulersitaasimasut atuutiinnarallassapput immikkut nutaamik malittarisassiuussinikkut atorunnaarsinneqarnissamik tungaanut.

 

§ 13. Inatsisartut inatsisaat sakkutooqarfinnut, Kalaallit Nunaata illersorneqarnissaa pillugu 27. april 1951-imi isumaqatigiissutaasimasunut, atuutinngilaq. Kalaallit kommuneqarf iisa aggornerisa avataaniittunut Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut inatsimmi uani kommunalbestyrelsinut ataasiakkaanut oqaasissaqarfigitinneqartut isumagissavaat.

Imm. 2. Naalakkersuisut inatsisartut inatsisaat sumiif f innut oqaatigineqarsimasunut aalajangersimasunut atuutitinngitsoorsinnaavaat.

 

 

Namminersornerullutik Oqartussat 30. oktober 1992.

 

 

Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen