Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1
15. maj 1990
Ophævet

Landstingslov om tidsfrist for fastsættelse af de skattemæssige fradrag for aldersrentemodtagere og erhvervsudygtighedsrentemodtagere for 1991

§ 1. For kalenderåret 1991 ændres fristen for fastsættelse af fradragets størrelse for aldersrentemodtagere og erhvervsudygtighedsrententmodtagere i henhold til §§ 16B, stk. 4 og 16C, stk. 4 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som senest er ændret ved landstingslov nr. 10 af 17. oktober 1988, fra første halvdel af året forud for det pågældende kalenderår til anden halvdel af året forud for det pågældende kalenderår.

§ 2. Landstingsloven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. maj 1990
Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen