Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 8
18. november 1983
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om forbud mod indførsel af visse sælungeskind m.v.

I henhold til § 2, jvf. § 21, i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland samt under henvisning til rådets direktiv (EØF) nr. 83/129 af 28. marts 1983 om indførsel i fællesskabet af visse sælungeskind og varer heraf fastsættes:

 

§ 1. De i bilag 1 nævnte varer af visse sælunger (grønlandssæl og klapmyds) må ikke indføres i erhvervsmæssigt øjemed.

§ 2. Bestemmelsen i § 1 omfatter kun varer, som ikke stammer fra inuitbefolkningernes traditionelle sælfangst. Bestemmelsen omfatter således ikke varer fra Grønland.

§ 3. I øvrigt vil Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 185 af 11. maj 1983 om forbud mod indførsel af visse sælungeskind m.v. være gældende.

§ 4. Overtrædelse af § 1 straffes med advarsel eller bøde, jvf. Landstingslov om Naturfredning i Grønland § 19, med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Stk. 2. Bekendtgørelsen tages op til revision, såfremt rådets direktiv (EØF) nr. 83/129 af 28. marts 1983 om indførsel af visse sælungeskind og varer heraf ophæves eller ændres inden 1. oktober 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. november 1983
Jonathan Motzfeldt

/

John E.Jensen


Bilag