Offentliggjort på www.nanoq.gl den 27. november 2011
 

Inatsisartutlov nr. 22 af 22. november 2011 om ændring af landstinglov om fiskerifinansieringspulje
(Ændring af tilskudsgrundlag)

 

§ 1

I Landstingslov nr. 15 af 20. november 2006 om fiskerifinansieringspulje, senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 13 af 2. december 2009, foretages følgende ændringer:  


1.
§ 15, stk. 2 affattes således:
Stk. 2.  Tilskud til ophugning kan maksimalt udgøre 100 % af forsikringsværdien, eksklusiv redskaber.”

2. I § 15 indsættes som nyt stk. 3:
” Stk. 3.  Hvis fartøjet ikke er forsikret, kan fartøjets værdi fastsættes af en uvildig vurderingsmand, der udpeges af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Ansøgeren skal afholde omkostningerne til sådan en værdifastsættelse.”

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2012.
Grønlands Selvstyre, den 22. november 2011.
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Betænkning (3. behandling)