Inatsisartutlov nr. 4 af 30. november 2009 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.
(Ændret afgiftsberegning)

 

§ 1.

I landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer, som bl.a. ændret ved landstingslov nr. 19 af 11. december 2003 og senest ved landstingslov nr. 14 af 2. november 2006, foretages følgende ændringer:


1. 
I § 4, stk. 2, 1. pkt. ændres ”salgspris på 13 kr. pr. kilo” til: ”salgspris på 11,70 kr. pr kilo”.

2.  § 4, stk. 2, affattes således:
Stk. 2. Indekset beregnes ud fra de sidste 4 kvartalers gennemsnitlige salgspris pr. kilo afgiftspligtige rejer, der er opfisket med grønlandsk indregistrerede skibe, således at indekset sættes lig med 100,00 ved en gennemsnitlig salgspris på 11,70 kr. pr. kilo. Indekset reguleres for hver øre, salgsprisen overstiger 11,70 kr.”

3.  § 4, stk. 3, affattes således:
Stk. 3.  Afgiften fastsættes til 0,01 procent, når indekset udgør l00,0855 stigende proportionalt med 0,01 procent, hvor gang indekset stiger med 0,0855 procentpoint. Udgør indekset 100,00 eller derunder, svares der ikke afgift.”

4.  § 4, stk. 4, affattes således:
Stk. 4.  Udgør indekset 484,6154, svarende til en gennemsnitlig salgspris på 56,70 kr. pr. kilo, eller derover fastfryses afgiften til 45 procent.”

5. Overalt i loven ændres ”Landsstyret” til ”Naalakkersuisut”.

 

§ 2.

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2010.
Grønlands Selvstyre, den 30. november
2009
Kuupik Kleist

/

Palle Christiansen


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)