Landstingslov nr. 5 af 12. november 2008 om ændring af landstingslov om fiskeri
(Dispensation til overførsel af årskvote fra den havgående til den kystnære flådekomponent)

 

§ 1

I landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som senest ændret ved landstingslov nr. 28 af 18. december 2003 foretages følgende ændringer:


1.
Efter § 19, stk. 6, indsættes:
" Stk. 7. Med henblik på at sikre råvareforsyningen til landanlæggene kan landsstyret dispensere fra bestemmelsen i stk. 5, således at årskvote kan tillades overført fra den havgående til den kystnære flådekomponent."

 

§ 2

Loven træder i kraft straks ved kundgørelse.(*)
Grønlands Hjemmestyre, den 12. november 2008
Hans Enoksen

/

Finn Karlsen

(* 12.11. 2008)


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)