Landstingslov nr. 8 af 30. oktober 1995 om landstingstillægsbevillingslov 3 for 1995.

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1995 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 1995 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringer i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre for 1995 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1995
Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte


Bilag 1 (eksisterer ikke elektronisk)

Bilag 2

Bilag 3