Bilag 3
Normeringsændring
tjenestemandsstillinger,
jvf. § 3

 

40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke

Forskningskoordinator (35) * - l


60.01.01 Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning

Forskningskoordinator (35) * + l


60.10.12 Center for Sundhedsuddannelser

Sygeplejelærer (25/27) + l

 

*- markerede stillinger er optaget i forslag til Landstingsfinanslov for 1996